Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
Zapora elektrowni wodnej

Elektrownie wodne - bezpieczeństwo przede wszystkim

Zagrożenia bywają wynikiem działania sił przyrody, ale także błędów projektowych lub awarii urządzeń technologicznych.

Energię wodną zawsze uznawano za czyste, odnawialne i niezawodne źródło energii. Obecnie, niemal jedna czwarta wytwarzanej na całym świecie energii elektrycznej jest generowana w ten sposób. Jedną z jej najważniejszych zalet jest fakt, że elektrownie wodne mogą być wykorzystywane do magazynowania energii elektrycznej.
Budowa wielkich progów wodnych powoduje jednak również zagrożenia - istotnie wpływa na lokalny ekosystem, powoduje niszczenie siedlisk a także, stwarza niebezpieczeństwo katastrof w przypadku awarii urządzeń technologicznych lub uszkodzenia konstrukcji zapory.

200 lat

wynosi żywotność elektrowni wodnych.
Energetyka wodna ma największy udział w produkcji energii odnawialnej. Elektrownie wodne stanowią źródło najtańszej energii, pomimo stosunkowo wysokich kosztów inwestycji.

Elektrownia wodna

Nasza oferta

Operatorzy elektrowni wodnych stają przed wieloma wyzwaniami środowiskowymi i technicznymi. Urządzenia maszynowni muszą być odporne na warunki wysokiej wilgotności względnej. Woda robocza może mieć naturalny odczyn kwasowy, zawierać bakterie, piasek i/lub inne zanieczyszczenia. Działanie układów pomiarowych jest decydujące dla monitorowania układów smarowania i chłodzenia, dla bezpieczeństwa systemu hamowania i odcięcia wody od turbiny na wypadek odłączenia generatora od sieci.
Przyrządy Endress+Hauser stanowią integralną część systemów zapewniających bezpieczną eksploatację hydrozespołu.
Instalując nasze przyrządy uzyskujecie Państwo:

 • Zastosowanie inteligentnych urządzeń pomiarowych dysponujących zdolnością samoczynnej diagnostyki i weryfikacji

 • Komunikację cyfrową zgodnie z obowiązującymi standardami

 • Ustandaryzowane metody pomiarowe i urządzenia

 • Dostęp do wiedzy eksperckiej naszych specjalistów

 • Wsparcie techniczne podczas całego okresu eksploatacji

Schemat elektrowni wodnej zbiornikowej

 • Elektrownia wodna zbiornikowa (regulacyjna) ©Endress+Hauser

Główne podzespoły funkcjonalne hydrozespołu

Łożyskowanie wałów turbiny i generatora

Stan techniczny łożysk i uszczelnień wałów wirników ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pracy hydrozespołu. Temperatura łożysk i temperatura oleju stanowią podstawowe kryterium kontroli prawidłowej pracy układów smarnego i uszczelniającego, a także – wraz z pomiarami drgań, oceny stanu montażu wirnika i linii wałów.
Każde zakłócenie funkcjonowania układów olejowych stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy całego hydrozespołu i może skutkować poważnym uszkodzeniem wału wirnika.
Dla tego rodzaju warunków pracy, Endress+Hauser oferuje rezystancyjne czujniki temperatury iTHERM® StrongSens o wyjątkowej odporności na drgania.

 • Specjalny wkład RTD o odporności na drgania o przyspieszeniu do 60 g w pełnym zakresie częstotliwości zgodnie z IEC 60751, zapewnia trwałość termometru układach hydraulicznych o silnych wibracjach

 • Ograniczenie czasu przestojów i nakładów na prace obsługowe

Pomiar temperatury na łożyskach turbiny, generatorów i wałów

Układ sterowania prędkością obrotową i hamowania turbiny

W razie nagłego odciążenia turbozespołu w wyniku odłączenia go od sieci elektroenergetycznej, zachodzi niebezpieczeństwo rozbiegnięcia turbiny aż do warunków rezonansowych i wynikających stąd uszkodzeń mechanicznych. Z kolei w trakcie normalnej pracy w trybie turbinowym, konieczne jest utrzymanie stałych obrotów prędkości synchronicznej generatora specyficznej dla danej liczby jego biegunów. Dlatego niezawodna praca olejowych układów hamowania turbiny i układu regulacji prędkości obrotowej turbozespołu mają podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa elektrowni. Pomagamy monitorować punkty pomiarowe decydujące o pewności działania hydrozespołu.

 • Pomiary poziomu w zbiorniku ciśnieniowym oleju uzupełniającego za pomocą sond pojemnościowych Liquicap lub radarów falowodowych Levelflex w oddzielnych kolumnach pomiarowych

 • Przetworniki różnicy ciśnień Deltapilot, z hermetycznymi, odpornymi na wilgoć, celkami pomiarowymi Contite dla monitorowania spadków ciśnień w hydraulicznych układach wykonawczych

 • Niezawodne wibracyjne (kamertonowe) sygnalizatory cieczy Liquiphant dla kontroli obecności oleju w rurociągach i jego poziomu w zbiornikach we wszystkich elementach siłowych układów hydraulicznych

Pomiar poziomu w ciśnieniowym zbiorniku powietrzno-olejowym

Kontrola temperatury o obszarze obwodów wysokonapięciowych

Temperatura wewnątrz stojana generatora musi być utrzymana w granicach bezpieczeństwa określonych przez klasę jego izolacji wysokonapięciowej. Jest to podstawowy warunek zapobiegania przebiciom doziemnym jak i zwarciom miedzyzwojowym, jak również zwarciom wewnątrz żelaza czynnego maszyny. Częste przeciążenia i przegrzania izolacji zwojowej prowadzą do jej szybkiej degradacji i w konsekwencji, do uszkodzenia izolacji główniej prętów uzwojenia.
Kontroli wymaga zarówno temperatura miedzi, poprzez pomiar w żłobkach stojana, jak również praca obiegu wodnego chłodnic powietrza, zapewniających odpowiednią temperaturę gazu w obszarze uzwojeń.

 • Przetworniki pomiarowe temperatury w wykonaniu do montażu na listwie, w główce termometru lub w obudowie IP67 dla najtrudniejszych warunków środowiskowych

 • Przepływomierze elektromagnetyczne Promag do monitorowania wodnych obwodów chłodzenia

Obiektowe przetworniki temperatury w obudowach IP67

Pompy drenażowe

W każdej elektrowni wodnej koniecznością jest zdefiniowanie systemu alarmowego sygnalizacji poziomu wody na potrzeby ostrzegania przed zalaniem i ewentualnej ewakuacji, a także dla sterowania zamykaniem zasuw sztolni i zaworów stożkowych, w sposób umożliwiający jednocześnie kontynuację pracy w trybie turbinowym.
Do pomiaru poziomu wody tradycyjnie stosowano pływaki oraz sondy przewodnościowe, Urządzenia te są jednak podatne na korozję w warunkach wysokiej wilgotności. Dlatego współcześnie zlecaną metodą pomiaru w takich zastosowaniach są radarowe przetworniki poziomu Micropilot, sondy ultradźwiękowe lub sondy hydrostatyczne Waterpilot.

 • Sondy hydrostatyczne z celkami pomiarowymi Contite odpornymi kondensację, dedykowane do pracy w warunkach ekstremalnej wilgotności

 • Kompaktowe radarowe przetworniki poziomu Micropilot FMR10/FMR20 dla miejsc trudnodostępnych, ze zdalną obsługą poprzez aplikację SmartBlue na telefon lub tablet.

Ultradźwiękowe przetworniki poziomu zainstalowane na układach drenażowych

Komory wyrównawcze

Głównym zadaniem zbiornika wyrównawczego jest kontrolowanie wahań ciśnienia wynikających z nagłych zmian prędkości przepływu wody i zapobieganie wystąpieniu uderzeń hydraulicznych. Uderzenie takie może poważnie uszkodzić nie tylko urządzenia hydrozespołu, ale również samą sztolnię elektrowni.
Układ regulacji poziomu wody w komorach wyrównawczych musi odznaczać się dynamiką zapewniającą taką szybkość reakcji, która pozwoli kompensować zmiany szybkości przepływu w sztolni dla wymuszonych stanów poziomu wody w zbiorniku górnym. Poza bezpieczeństwem, ma to również kluczowe znaczenie dla stabilności pracy turbozespołu.

 • Dokładny pomiar poziomu wody za pomocą sond hydrostatycznych z czujnikiem temperatury dla kompensacji od zmiennej gęstości

 • Odporne na przeciążenia celki pomiarowe z membranami ceramicznymi najwyższej czystości

 • Monitorowanie i sygnalizacja przekroczeń wartości granicznych

 • Certyfikat SIL2

Pomiar poziomu w komorach wyrównawczych

Korzyści

Nasi wykwalifikowani inżynierowie doradztwa technicznego i serwisu pomogą Państwu ocenić stan Waszej aparatury pomiarowej i jej wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji obiektu. Uwzględnią przy tym potencjalne możliwości samoczynnej diagnostyki, weryfikacji i kalibracji, zaimplementowane w urządzeniach pomiarowych Enrdress+Hauser w celu minimalizacji nakładów obsługowych i maksymalnego wydłużenia czasu dyspozycyjności pomiaru.

>10

lat doświadczeń w realizacji projektów hydroenergetycznych dla mocy zainstalowanej przekraczającej łącznie 14 500 MW

Jeden

dostawca aparatury pomiarowej.
Dysponujemy najpełniejszą ofertą przyrządów pomiarowych, opieki serwisowej i wsparcia projektowego.