Optymalizacja remontów i modernizacji w zakładach chemicznych

Spełnianie celów w zakresie dyspozycyjności i niezawodności produkcji przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganej wydajności

Procedury remontowe i modernizacyjne często uznaje się za sprawiające trudności i generujące koszty. Konieczne jest zapewnienie dostępności części zamiennych, które gwarantują niezawodność urządzeń. Do największych wyzwań należą integracja kompleksowego planowania, zwiększenie niezawodności i dyspozycyjności aktywów fizycznych, optymalizacja zapasów oraz efektywne zarządzanie wydatkami. Dzięki nam możesz zoptymalizować remonty i modernizacje w zakładzie chemicznym.

Modernizacje w zakładzie chemicznym z zawsze aktualną bazy danych o zmianach

Wewnętrzne lub zewnętrzne normy branżowe (ISO, PN-EN 61511, Seveso III itp.) wymagają posiadania i aktualizowania dokumentacji dotyczącej oprzyrządowania procesowego? Szukasz skutecznego, wydajnego i ograniczającego ilość dokumentacji rozwiązania do zarządzania aktywami, które łatwo zintegruje się z procesami biznesowymi, ograniczy koszty oraz liczbę błędów? Nasza oferta w zakresie modernizacji i remontów pomoże zoptymalizować zakład chemiczny i usprawni procesy decyzyjne. Zapewniamy:

 • Warsztaty „As-Is and To-Be” — analizują aktualną sytuację (As-Is) odkrywając dziedziny z potencjałem do poprawy. Wnioski z tej analizy oraz nowe rozwiązania służą do zaplanowania modernizacji (To-Be).

 • Określane są zalecenia dotyczące modernizacji zgodnie z analizą „To-Be” wraz z wyjaśnieniem poszczególnych korzyści.

 • Implementacja i realizacja planu „To-Be” — przez zdefiniowanie etapowego planu prac wraz z zaleceniami podzielonymi na pakiety wdrożeniowe i wykonawcze.

Zwiększ dyspozycyjność procesu chemicznego

Grafika przedstawiająca optymalizację remontów i modernizacji ©Endress+Hauser

Grafika przedstawiająca etapy, które należy zrealizować w celu zoptymalizowania remontów i modernizacji w zakładzie chemicznym

Dyspozycyjność i wydajność w tym samym czasie

Remonty i modernizacje w zakładzie chemicznym

Zwiększ całkowitą efektywność sprzętu, ogranicz ryzyka oraz przestoje

Skuteczna optymalizacja procesu lub pomyślna realizacja projektów występują nie tylko na papierze — zależą także od podejścia pracowników oraz ich zaangażowania. Dlatego w oparciu o modele zarządzania procesami biznesowymi opracowaliśmy standardowy zestaw usług dla branży. Nasza oferta w zakresie optymalizacji remontów i modernizacji w zakładzie chemicznym pomaga w podejmowaniu właściwych decyzji.

Pracownicy w zakładzie chemicznym

Zrównoważony program pomagający maksymalnie wykorzystać instalację

Podczas warsztatów z zakresu procesów biznesowych pomagamy w zdefiniowaniu przebiegu wszystkich stosownych etapów. Analiza „As-Is” odpowiada aktualnej sytuacji. Etap ten jest potrzebny do zrozumienia wpływu, jaki będzie miała zmiana obecnej sytuacji na nową. Sytuacja „To-Be” dotyczy opisu procesu, nowej architektury systemów, powiązanych schematów przepływu prac oraz wymiany informacji między poszczególnymi systemami. Odpowiada realistycznemu i najlepszemu rozwiązaniu.

 • Wnioski pomagają zidentyfikować środki zaradcze oraz określić skutek realizacji rekomendowanych działań.

 • Kompleksowa dokumentacja zawiera informacje o korzyściach i/lub potencjalnych oszczędnościach. Takie wyniki przedstawia się udziałowcom i kadrze zarządzającej e celu zatwierdzenia decyzji.

Zawsze aktualna baza danych o zmianach podczas remontu lub modernizacji

Optymalizacja remontów i modernizacji za pomocą sprawdzonych metod

Pakiet metod został zastosowany ponad 70 razy w różnych dziedzinach, w tym w branży chemicznej. Dzięki strukturalnemu podejściu i przejrzystemu, etapowemu planowi realizacji zaleceń modernizacyjnych znacznie zwiększa się powodzenie całej operacji.

Przeglądaj naszą ofertę!

Przeglądaj naszą ofertę!

Korzyści

Twój sukces jest naszym głównym celem. Niezależnie od tego, jak trudne do realizacji są cele w zakresie utrzymania ruchu, nasi eksperci pomogą Ci w optymalizacji remontów i modernizacji. Pomożemy Ci w implementacji zrównoważonego programu zastępowania przestarzałych technologii pomiarowych, który pozwoli osiągnąć cele związane z dyspozycyjnością i niezawodnością procesu chemicznego.

 • 67%

  mniejsze ryzyko dzięki diagnostyce przyrządów oraz zmniejszeniu liczby pracowników pracujących w terenie, co przekłada się na wzrost bezpieczeństwa.

 • 50%

  mniejsze stany magazynowe części zamiennych dzięki programowi zastępowania przestarzałych technologii pomiarowych.

 • 25%

  dłuższy czas sprawności dzięki idealnie zrównoważonej strategii optymalizacji remontów i modernizacji, opartej na sprawdzonych metodach.