Optymalizacja remontów i modernizacji w zakładach chemicznych

Spełnianie celów w zakresie dyspozycyjności i niezawodności produkcji przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganej wydajności

Procedury remontowe i modernizacyjne często uznaje się za sprawiające trudności i generujące koszty. Konieczne jest zapewnienie dostępności części zamiennych, które gwarantują niezawodność urządzeń. Do największych wyzwań należą integracja kompleksowego planowania, zwiększenie niezawodności i dyspozycyjności aktywów fizycznych, optymalizacja zapasów oraz efektywne zarządzanie wydatkami. Dzięki nam możesz zoptymalizować remonty i modernizacje w zakładzie chemicznym.

Modernizacje w zakładzie chemicznym z zawsze aktualną bazy danych o zmianach

Wewnętrzne lub zewnętrzne normy branżowe (ISO, PN-EN 61511, Seveso III itp.) wymagają posiadania i aktualizowania dokumentacji dotyczącej oprzyrządowania procesowego? Szukasz skutecznego, wydajnego i ograniczającego ilość dokumentacji rozwiązania do zarządzania aktywami, które łatwo zintegruje się z procesami biznesowymi, ograniczy koszty oraz liczbę błędów? Nasza oferta w zakresie modernizacji i remontów pomoże zoptymalizować zakład chemiczny i usprawni procesy decyzyjne. Zapewniamy:

 • Warsztaty „As-Is and To-Be” — analizują aktualną sytuację (As-Is) odkrywając dziedziny z potencjałem do poprawy. Wnioski z tej analizy oraz nowe rozwiązania służą do zaplanowania modernizacji (To-Be).

 • Określane są zalecenia dotyczące modernizacji zgodnie z analizą „To-Be” wraz z wyjaśnieniem poszczególnych korzyści.

 • Implementacja i realizacja planu „To-Be” — przez zdefiniowanie etapowego planu prac wraz z zaleceniami podzielonymi na pakiety wdrożeniowe i wykonawcze.

Zwiększ dyspozycyjność procesu chemicznego

Grafika przedstawiająca optymalizację remontów i modernizacji ©Endress+Hauser

Grafika przedstawiająca etapy, które należy zrealizować w celu zoptymalizowania remontów i modernizacji w zakładzie chemicznym

Dyspozycyjność i wydajność w tym samym czasie

Remonty i modernizacje w zakładzie chemicznym

Zwiększ całkowitą efektywność sprzętu, ogranicz ryzyka oraz przestoje

Skuteczna optymalizacja procesu lub pomyślna realizacja projektów występują nie tylko na papierze — zależą także od podejścia pracowników oraz ich zaangażowania. Dlatego w oparciu o modele zarządzania procesami biznesowymi opracowaliśmy standardowy zestaw usług dla branży. Nasza oferta w zakresie optymalizacji remontów i modernizacji w zakładzie chemicznym pomaga w podejmowaniu właściwych decyzji.

Pracownicy w zakładzie chemicznym

Zrównoważony program pomagający maksymalnie wykorzystać instalację

Podczas warsztatów z zakresu procesów biznesowych pomagamy w zdefiniowaniu przebiegu wszystkich stosownych etapów. Analiza „As-Is” odpowiada aktualnej sytuacji. Etap ten jest potrzebny do zrozumienia wpływu, jaki będzie miała zmiana obecnej sytuacji na nową. Sytuacja „To-Be” dotyczy opisu procesu, nowej architektury systemów, powiązanych schematów przepływu prac oraz wymiany informacji między poszczególnymi systemami. Odpowiada realistycznemu i najlepszemu rozwiązaniu.

 • Wnioski pomagają zidentyfikować środki zaradcze oraz określić skutek realizacji rekomendowanych działań.

 • Kompleksowa dokumentacja zawiera informacje o korzyściach i/lub potencjalnych oszczędnościach. Takie wyniki przedstawia się udziałowcom i kadrze zarządzającej e celu zatwierdzenia decyzji.

Zawsze aktualna baza danych o zmianach podczas remontu lub modernizacji

Optymalizacja remontów i modernizacji za pomocą sprawdzonych metod

Pakiet metod został zastosowany ponad 70 razy w różnych dziedzinach, w tym w branży chemicznej. Dzięki strukturalnemu podejściu i przejrzystemu, etapowemu planowi realizacji zaleceń modernizacyjnych znacznie zwiększa się powodzenie całej operacji.

Przeglądaj naszą ofertę!

Korzyści

Twój sukces jest naszym głównym celem. Niezależnie od tego, jak trudne do realizacji są cele w zakresie utrzymania ruchu, nasi eksperci pomogą Ci w optymalizacji remontów i modernizacji. Pomożemy Ci w implementacji zrównoważonego programu zastępowania przestarzałych technologii pomiarowych, który pozwoli osiągnąć cele związane z dyspozycyjnością i niezawodnością procesu chemicznego.

 • 67%

  mniejsze ryzyko dzięki diagnostyce przyrządów oraz zmniejszeniu liczby pracowników pracujących w terenie, co przekłada się na wzrost bezpieczeństwa.

 • 50%

  mniejsze stany magazynowe części zamiennych dzięki programowi zastępowania przestarzałych technologii pomiarowych.

 • 25%

  dłuższy czas sprawności dzięki idealnie zrównoważonej strategii optymalizacji remontów i modernizacji, opartej na sprawdzonych metodach.