Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Optymalizacja obsługi technicznej, napraw i remontów w zakładzie chemicznym

Spełnienie celów dotyczących dyspozycyjności i niezawodności, przy zachowaniu wydajności

Obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO) często sprawiają problemy i generują wysokie koszty. Dla zapewnienia niezawodnego funkcjonowania urządzeń konieczne jest jednak zagwarantowanie dostępności części. Największe wyzwania to integracja kompleksowego planowania, zwiększenie niezawodności i dyspozycyjności środków trwałych, optymalizacja zapasów oraz efektywne zarządzanie wydatkami. Nasza firma oferuje wsparcie w zakresie optymalizacji procesów MRO w zakładzie chemicznym.

W czym możemy pomóc?

Nasze wsparcie w zakresie optymalizacji procesów MRO polega na dostarczeniu wydajnego i skutecznego, elektronicznego rozwiązania do zarządzania zasobami, zintegrowanego z Państwa procesami biznesowymi, zapewniającego obniżkę kosztów i mniejszą ilość błędów. Nasi eksperci w zakresie MRO identyfikują potencjalne obszary zastosowań, w których można zwiększyć bezpieczeństwo, wydajność lub obniżyć koszty konserwacji. Stosując sprawdzone metody, pomagamy Państwu optymalizować organizację prac poprzez:

 • warsztaty prowadzone przez konsultantów: analiza aktualnej sytuacji (As-Is), która służy do identyfikacji możliwości poprawy. Wnioski z tej analizy oraz nowe rozwiązania wykorzystywane są do zaplanowania sytuacji docelowej (To-Be).

 • optymalizację czynności wzorcowania: nasza usługa optymalizacji częstotliwości wzorcowania, zamiast tradycyjnego sposobu, umożliwia określanie odstępów między wzorcowaniami w oparciu o metody naukowe bazowane na danych.

Aplikacje pomiarowe

Doradztwo w zakresie procesów biznesowych

Skuteczna optymalizacja procesów oraz pomyślna realizacja projektów nie odbywa się jedynie na papierze, ale także w umysłach pracowników i znajduje odzwierciedlenie w sposobie ich pracy. Dlatego w oparciu o modele zarządzania procesami biznesowymi opracowaliśmy standardowy zestaw usług dla branży przetwórczej. Nasza oferta w zakresie optymalizacji procesów MRO w zakładzie chemicznym pomoże Państwu w podejmowaniu właściwych decyzji.

Doradztwo w zakresie procesów biznesowych pomaga optymalizować proces MRO
Nasza wiedza ekspercka

Podczas warsztatów poświęconych procesom biznesowym udzielamy wsparcia w zdefiniowaniu przebiegu wszystkich ważniejszych etapów. Analiza "As-Is" polega na przedstawieniu aktualnej sytuacji. Ten etap jest konieczny, aby zdać sobie sprawę ze skutków przejścia z obecnej do nowej sytuacji. Określenie sytuacji docelowej ("To-Be") obejmuje opis procesu, nowej architektury systemów, związanej z tym organizacji pracy oraz wymiany informacji między różnymi systemami. Pokazuje realistyczne i najlepsze możliwe rozwiązanie.

 • Wynik pokazuje wszystkim, jakie środki zaradcze są konieczne i co można osiągnąć poprzez wdrożenie niezbędnych działań.

 • Szczegółowa dokumentacja zawiera informacje o korzyściach i/lub potencjalnych oszczędnościach. Wyniki te zostaną zaprezentowane stronom zainteresowanym i kierownictwu do akceptacji.

 • Nasza metodologia została zastosowana już ponad 70 razy w wielu branżach, w tym w branży chemicznej. Dzięki usystematyzowanemu podejściu, planowi krok po kroku realizacji zaleceń dotyczących usprawnień, znacznie zwiększa się powodzenie całej operacji.

Optymalizacja częstotliwości wzorcowania

Obecnie u większości producentów z branży chemicznej częstotliwość wzorcowania opiera się na z góry ustalonych terminach. Mimo tego, że spełnione są wymagania prawne, aparatura jest wzorcowana zbyt często lub niewystarczająco często, co z jednej strony prowadzi do marnotrawstwa zasobów, a z drugiej wzrostu ryzyka. Tradycyjnie wzorcowanie planuje się na czas rocznego postoju. Jest to może wygodne, jednak organizacje takie jak ILAC nie zalecają stosowania ustalonych częstotliwości wzorcowania bez stosownej analizy, ponieważ nie jest to uważane za miarodajne.

optymalizacja częstotliwości wzorcowania usprawnia procesy MRO w zakładach chemicznych
Nasza wiedza ekspercka

Nasza usługa optymalizacji częstości wzorcowania Calibration Interval Optimization (CIO) wykorzystuje sprawdzoną naukowo metodę obliczania optymalnego kolejnego terminu wzorcowania przyrządów pomiarowych. Przy optymalizacji odstępów czasu pomiędzy wzorcowniami, metoda bierze pod uwagę wartość dryftu, ryzyka oraz innych czynników odpowiednio do wymagań procesu. Pozwala ona zapewnić sprawność eksploatacyjną przyrządów bez obawy o przekroczenie zakładanego budżetu. Jednocześnie minimalizuje ryzyko, ponieważ każdy przyrząd jest wzorcowany dokładnie z taką częstością, jaka jest niezbędna. Usługa CIO umożliwia:

 • obniżenie kosztów (tam, gdzie to możliwe) poprzez wydłużenie odstępów czasu pomiędzy wzorcowniami

 • obniżenie ryzyka (tam,gdzie to konieczne) poprzez skrócenie odstępów czasu pomiędzy wzorcowniami

Zwiększenie dyspozycyjności procesu chemicznego

Schemat etapów optymalizacji procesu MRO ©Endress+Hauser

W trakcie poszczególnych etapów organizowanych przez nas warsztatów można usprawnić proces MRO, co zapewnia oszczędność czasu i kosztów.

Usługa optymalizacji częstości wzorcowania, CIO ©Endress+Hauser

Po wykonaniu wzorcowania wykonywane są obliczenia służące do określenia następnego terminu wzorcownia przyrządu. Procedura ta zapewnia opracowanie planu wzorcowania w oparciu o wczesne wykrywanie zmian charakterystyki metrologicznej przyrządu pomiarowego.

Optymalizacja częstotliwości wzorcowania

Our experience shows that only 20% of instruments are set with an optimal calibration interval. 67% of calibration intervals can be significantly increased, this offers a substantial saving potential.

Korzyści

Twój sukces jest naszym głównym celem. Bez względu na to, jak trudne do realizacji są cele w zakresie konserwacji, nasi eksperci pomogą Państwu w optymalizacji i wdrożeniu zrównoważonego programu wymiany przestarzałej aparatury, który pozwoli zrealizować cele związane z dyspozycyjnością i niezawodnością procesu chemicznego.

 • 67%

  tyle dotychczas ustalonych odstępów czasu pomiędzy wzorcowniami przyrządów można znacząco wydłużyć

 • 50%

  o tyle mnożna zmniejszyć stan zapasów dzięki zrównoważonemu programowi wymiany przestarzałej aparatury

 • 25%

  o tyle można zwiększyć dyspozycyjność aparatury poprzez wdrożenie zrównoważonej strategii optymalizacji procesów MRO opartej na sprawdzonych metodach

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu