Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Przestarzała technologia jest bardziej kosztowna niż nowoczesne alternatywy

Nowe technologia zapewniają wyższą dokładność, dyspozycyjność i w dłuższej perspektywie niższe koszty konserwacji

Przestarzała technologia może spowodować spadek wydajności produkcji oraz dyspozycyjności. Starsze technologie pomiarowe, wykorzystujące komponenty mechaniczne są mniej dokładne i dla zapewnienia ciągłości produkcji wymagają częstszej konserwacji niż ich nowoczesne odpowiedniki. Zainwestowanie dzisiaj w ich wymianę w dłuższej perspektywie przyniesie korzyści, zarówno ze względu na zwiększenie wydajności, jak i zmniejszenie kosztów konserwacji.

W czym możemy pomóc?

Niezależnie od procesu czy aplikacji, najnowszej generacji technologie Endress+Hauser umożliwią Państwu osiągnięcie celów w zakresie wydajności i zmniejszenia kosztów, zapewnienia dokładności pomiarów, redukcji czynności obsługowych, skrócenia przestojów i testów kontrolnych. Ponadto, nasze oddziały i serwis są dostępne na całym świecie, świadcząc kompleksowe wsparcie, od doboru odpowiednich zamienników przestarzałych urządzeń, po zaplanowanie indywidualnych strategii konserwacji.

 • Bezpieczne procedury konserwacji i wzorcowania w trakcie procesu, a także funkcje autodiagnostyki i testów kontrolnych w przypadku przyrządów z Heartbeat Technology

 • Zaawansowana diagnostyka pozwalająca zapobiegać nieplanowanym przestojom

 • Bezpośredni dostęp do danych o składnikach zasobów za pomocą urządzeń mobilnych dzięki znacznikom RFID

 • Jednolite platformy przetworników, wspierające niezawodną, ujednoliconą strategię konserwacji

 • Optymalnie dobrana aparatura zapewniająca iskrobezpieczeństwo, wysoką dokładność, wiarygodność danych i bezpieczeństwo procesu

Aplikacje pomiarowe

Skuteczny pomiar lepkości podczas polimeryzacji

Lepkość to jedna z najważniejszych cech płynów i podstawowy parametr mierzony podczas kontroli procesu polimeryzacji. Jest to zmienna, która może być wykorzystana do monitorowania jakości produktu. Starsze przyrządy do pomiaru lepkości, zawierające komponenty mechaniczne, wymagają regularnej konserwacji dla utrzymania czystości filtrów i ciągłości produkcji.

Skuteczny pomiar lepkości podczas polimeryzacji
Nasza wiedza ekspercka

Przepływomierz Coriolisa Promass I produkcji Endress+Hauser oferuje wiele korzyści w porównaniu ze starszymi urządzeniami mechanicznymi - najwyższą dokładność przy niższych kosztach eksploatacyjnych.

 • Nie wymaga filtrów, co oznacza duże oszczędności czasu i kosztów konserwacji, przy jednoczesnym zachowaniu wydajności i bezpieczeństwa procesu

 • Pojedynczy punkt pomiarowy służy optymalizacji jakości produktu. Wieloparametrowy pomiar inline przepływu, gęstości, temperatury i lepkości

 • Minimalne straty ciśnienia dzięki prostej, jednorurowej konstrukcji czujnika

Zwiększenie trwałości czujnika

Regularny pomiar pH wody służącej do schładzania olefin pomaga w dużej mierze zapobiec zanieczyszczeniu w dolnej części wieży. Konieczne jest czyszczenie czujników przynajmniej co drugi dzień, a jest to czynność czaso i pracochłonna, która jeśli nie będzie wykonywana, może powodować konieczność wymiany czujnika co dwa tygodnie.

Zwiększenie trwałości czujnika
Nasza wiedza ekspercka

Automatyczny system czyszczenia i kalibracji Liquiline CDC90 produkcji Endress+Hauser wydłuża trwałość czujnika nawet ponad trzykrotnie.

 • Oszczędność czasu dzięki procedurom czyszczenia i wzorcowania bez konieczności demontażu elektrody

 • Zwiększenie wydajności dzięki systemom autodiagnostyki, np. kontroli stanu elektrody

 • Zwiększenie bezpieczeństwa personelu i procesu dzięki wyeliminowaniu użycia zanieczyszczonej wody

Unikanie nieplanowanych przestojów

Stosowania przestarzałych, magnetostrykcyjnych przetworników poziomu podczas frakcjonowania olefin może spowodować obniżenie bezpieczeństwa i brak wiarygodności pomiarów. Ponadto, zbyt duży wzrost temperatury może spowodować nieplanowany przestój.

Unikanie nieplanowanych przestojów
Nasza wiedza ekspercka

Falowodowe sondy radarowe Levelflex FMP51 produkcji Endress+Hauser zapewniają wiarygodny pomiar i pełną kontrolę procesu frakcjonowania.

 • Zdalny, ciągły i wiarygodny pomiar poziomu w warunkach wysokiej temperatury w oparciu o zasadę pomiaru czasu przelotu

 • Uniknięcie nieplanowanych przestojów dzięki wykrywaniu fałszywych alarmów, które mogłyby powodować ryzyko włączania blokady urządzeń

 • Zwiększenie bezpieczeństwa dzięki podłączeniu drugiego urządzenia do przyrządowego systemu bezpieczeństwa (SIS) - redundancja

Oferowane rozwiązania

Klikając na schematy procesów, dowiesz się jak można obniżyć koszty konserwacji!

schemat procesu w reaktorze porcjowym w przemyśle chemicznym ©Endress+Hauser

Zastosowanie nowoczesnych technologii ułatwia utrzymywanie reaktora polimeryzacji pod kontrolą.

schemat procesu produkcji etylenu ©Endress+Hauser

Modernizacja instalacji do produkcji etylenu gwarantuje ciągłość procesu oraz rzetelne dane umożliwiające zwiększenie wydajności i zapobieganie nieplanowanym przestojom.

schemat procesu w wieży wychładzania olefin ©Endress+Hauser

Aby zapewnić niezawodny, regularny pomiar pH wody chłodzącej, czujnik należy czyścić przynajmniej co drugi dzień, a to wymaga ogromnego nakładu czasu i pracy.

schemat procesu frakcjonowania w instalacji przetwarzania olefin ©Endress+Hauser

Gorsza kontrola procesu frakcjonowania ogranicza jego skuteczność, np. przestarzała technologia pomiaru poziomu uniemożliwia zdalne sterowanie procesem.

Poznaj naszego eksperta

„Z mojego doświadczenia wynika, że jeśli chcesz obniżyć całkowity koszt posiadania, musisz zmniejszyć przynajmniej koszty utrzymania”.

Gustavo Stasiejko

Kierownik ds. rozwoju przemysłu, Endress+Hauser Group Services AG

Korzyści

Dzięki ponad 60-letniej znajomości aplikacji w przemyśle chemicznym, utrzymujemy długotrwałe relacje z naszymi klientami. Mając na względzie korzyści naszych klientów, dokładamy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo niezbędne wsparcie, począwszy od doboru odpowiedniego czujnika po strategie konserwacji. Podstawą Państwa sukcesu są nasi pracownicy serwisu i obsługi klienta, dostępni na całym świecie. To wiarygodni specjaliści, którzy są do Państwa dyspozycji.

 • 14 000

  tylu mamy pracowników na całym świecie

 • do 520 000 PLN

  tyle wynoszą oszczędności kosztów konserwacji elektrod do pomiaru pH rocznie, dzięki zastosowaniu automatycznego systemu czyszczenia i kalibracji Liquiline Control (dla instalacji obejmującej 10 punktów pomiarowych)

 • Ponad 650 000

  tyle jest zainstalowanych przepływomierzy Coriolisa

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu