Infrastruktura pomiarów i automatyki, absorbująca nakłady pracy i koszty

Przemyślana modernizacja infrastruktury pomiarów i automatyki może zapobiec nieplanowanym przestojom

Konserwacja infrastruktury pomiarowej i automatyki w zakładzie chemicznym, oparta na rozwiązaniach tradycyjnych, może być bardzo kosztowna i czasochłonna. Ponadto usterki mechanicznych urządzeń pomiarowych mogą prowadzić do nieoczekiwanych przestojów w produkcji, skutkujących stratami finansowymi oraz zmniejszeniem bezpieczeństwa i niezawodności. Inwestycje w nowe technologie oznaczają nie tylko krok w kierunku modernizacji, ale także optymalizację i usprawnienie procesów, pozwalające na spełnienie wymogów w branży chemicznej.

Nasza oferta

Pomagamy naszym Klientom i Partnerom w osiąganiu najwyższej wydajności przy zmniejszaniu kosztów, niezależnie od technologii procesu. Oferowane przez nas rozwiązania gwarantują dostęp do dokładnych danych i zmniejszenie nakładów na przeglądy - skracasz czas przestoju. Wzorcowania i testy kontrolnych obwodów awaryjnego wyłączenia stają się prostsze i szybsze. Wyrózniamy się rozbudowaną siecią oddziałów serwisu i sprzedaży w każdym regionie. Otrzymujesz kompleksowe wsparcie — od wyboru właściwego rozwiązania pomiaru, przez dostawę najwyższej jakości urządzeń, usługi uruchomienia i przeglądów aż po wsparcie w kolejnej modernizacji. Oferujemy:

 • Heartbeat Technology - wydłużanie okresów między kolejnymi wzorcowaniami, automatyczną diagnostykę i weryfikacje bez przerywania pomiaru, łatwe i rzadsze testy kontrolne urządzeń pomiarowych w obwodach awaryjnego wyłączenia SIS/ESD

 • Zaawansowaną diagnostykę pozwalająca zapobiegać nieplanowanym przestojom

 • Łatwy, bezpieczny dostęp do szczegółowych informacji o przyrządach pomiarowych za pomocą urządzeń mobilnych dzięki technologii RFID oraz rozwiązaniom w chmurze

 • Technologię wspólnego przetwornika dla kilkudziesięciu różnych urządzeń pomiarowych, co znakomicie ułatwia uruchomienia, szkolenia, przeglądy i diagnostykę

 • Dopasowanie urządzeń pomiarowych do wymagań branży chemicznej - bezpieczeństwo funkcjonalne, iskrobezpieczeństwo, dokładność i powtarzalność pomiarów oraz najwyższą jakość produktów

Krok naprzód

Zapoznaj się ze schematami procesów technologicznych, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zmniejszyć koszty utrzymania ruchu.

schemat technologiczny reaktora polimeryzacji ©Endress+Hauser

Zastosowanie nowoczesnych technologii ułatwia sterowanie reaktorem wsadowym.

schemat technologiczny reaktora wytwarzania etylenu ©Endress+Hauser

Modernizacja instalacji do produkcji etylenu gwarantuje ciągłość wytwarzania oraz dostęp do rzetelnych danych, co zwiększa wydajność i zapobiega nieplanowanym przestojom.

schemat technologiczny wieży wychładzania olefin ©Endress+Hauser

Aby wyniki regularnego pomiaru pH wody chłodniczej były wiarygodne, czujnik należy poddawać przeglądom co najmniej co drugi dzień, a to wymaga dużych nakładów pracy i czasu.

schemat technologiczny frakcjonowania na instalacji przetwarzania olefin ©Endress+Hauser

Mniejsza kontrola nad procesem frakcjonowania ogranicza jego skuteczność — powodem jest często użycie przestarzałej technologii do pomiaru napełnienia wieży frakcjonowania.

Procesy i aplikacje przemysłowe

Mieszalnik na instalacji polimeryzacji w zakładzie chemicznym — krystalizacja negatywnie oddziaływuje na jego opróżnianie

Innowacyjna technologia zwiększa wydajność

Osiągnięcie najwyższej wydajności przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów operacyjnych to częsta strategia w działalności przemysłowej. Istotne jest jednak, aby zakłady zapewniły odpowiednią, wysoką jakość i czystość produktów końcowych zgodnie z wymaganiami kontrahenta. Wiarygodne i dokładne dane z procesu przetwórczego to zasadniczy czynnik warunkujący osiągnięcie tego celu. Modernizacja infrastruktury pomiarów tworzy Twoją przewagę konkurencyjną. Jesteśmy zaufanym partnerem w tym zakresie, na którego możesz zawsze liczyć.

Modernizacja z użyciem Promass I zwiększa skuteczność kontroli nad procesem polimeryzacji

Jak sprostać wyzwaniu wysokiej lepkości polimerów?

Lepkość jest istotną właściwością płynów i kluczowym parametrem w kontrolowaniu procesu polimeryzacji. Może stanowić również zmienną podczas monitorowania jakości produktu. W przypadku stosowania tradycyjnych urządzeń pomiarowych należy często czyścić filtry, aby uniknąć przestojów w produkcji w wyniku oblepienia. Korzyści płynące z modernizacji polegającej na zastąpieniu przepływomierza mechanicznego przepływomierzem Coriolisa Proline Promass I:

 • Rezygnacja z filtra — to nie tylko oszczędność czasu i nakładów finansowych na konserwację, ale także gwarancja bezpieczeństwa i ciągłości procesu produkcyjnego

 • Jednoczesny pomiar wielu parametrów, w tym natężenia przepływu, gęstości, temperatury i lepkości za pomocą jednego przepływomierza pomaga w optymalizacji jakości produktu

 • Niski spadek ciśnienia dzięki zastosowaniu konstrukcji jednorurowej

Pomiary pH: system Liquiline Control CDC90 wydłuża okres użytkowania czujnika ponad 30-krotnie

Wysoki komfort i bezpieczeństwo dzięki automatycznemu pomiarowi pH

W procesie schładzania olefin pomiary odczynu pH zanieczyszczonej wody, wykonywane w regularnych odstępach czasu, mogą istotnie pomóc w zapobieganiu skażeniu w dolnej części wieży. Wymaga to mycia i kalibracji czujnika co najmniej co drugi dzień, a więc dużych nakładów pracy i siły roboczej. Jeżeli procedura ta nie będzie przeprowadzane regularnie, to po dwóch tygodniach konieczna będzie wymiana czujnika na nowy. System Liquiline Control CDC90 wydłuża okres użytkowania czujnika pH ponad 30-krotnie.

 • Oszczędność czasu i bezpieczeństwo personelu dzięki procedurom automatycznego mycia i kalibracji elektrody pH

 • Wysoki komfort dzięki systemowi automatycznej diagnostyki i kontroli kondycjonowania czujnika

 • Mniejsze koszty operacyjne z powodu braku konieczności przetwarzania zanieczyszczonej wody

Kolumna frakcjonowania olefin w zakładzie chemicznym

Zapobieganie nieplanowanym przestojom instalacji frakcjonującej olefiny

Wzrost temperatury może prowadzić do problemów związanych z czasochonną konserwacją i bezpieczeństwem. Stosowanie nurnikowych lub magnetostrykcyjnych z pływakiem wskaźników poziomu w wysokiej temperaturze wiąże się z ryzykiem utraty kontroli nad frakcjonowaniem. Brak wystarczającego odbioru dostarczanego ciepła przez medium spowoduje nadmierny wzrost temperatury i zatrzymanie produkcji. Innowacyjne, radarowe sondy poziomu z falowodem Levelflex bez części ruchomych i zużywających się są najlepszym zamiennikiem nurnika lub pływaka. Dzięki wysokiej trwałości i wiarygodności pomiaru zapewniają skuteczną kontrolę nad procesem frakcjonowania.

 • Ciągły, niezawodny pomiar napełnienia wieży, stabilny i powtarzalny w warunkach wysokiej temperatury

 • Możliwość użycia w systemie awaryjnego wyłączenia (SIS/ESD) w celu poprawy bezpieczeństwa dzięki atestacji SIL2/3

 • Heartbeat Technology umożliwia weryfikacją stanu sondy, łącznie z wydrukiem raportu, bez konieczności jej demontażu

Przeglądaj naszą ofertę!

Poznaj naszego eksperta

Eksperci Endress + Hauser posiadają wieloletnie doświadczenie w branży, a także szczegółową wiedzę na temat procesów produkcyjnych. Dzięki temu potrafią w sposób efektywny wspierać proces modernizacji zakładu i ulepszać ich produktywność. Dlatego w Endress + Hauser nazywamy siebie ekspertami w dziedzinie automatyzacji procesów. Gustavo Stasiejko, jest jednym z nich.

Korzyści

Na przestrzeni ponad 65 lat współpracy z branżą chemiczną zdobyliśmy cenną wiedzę i doświadczenie. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi Klienci i Partnerzy mogli z tego korzystać i otrzymywać kompleksowe wsparcie — od doradztwa technicznego przez dostawy i uruchomienia urządzeń aż po okresowe przeglądy i kolejną modernizację. Podstawą naszego sukcesu jest globalna sieć oddziałów serwisowych i sprzedażowych — nasi specjaliści są zawsze blisko Ciebie.

 • 13 000

  pracowników na całym świecie

 • Nawet o 130 000 EUR

  rocznie mniejsze wydatki na konserwacje elektrod do pomiarów pH. Jest tomożliwe dzięki zastosowaniu systemu do automatycznego mycia i kalibracji Liquiline Control CDC90 przy założeniu eksploatacji 10 punktów pomiarowych.

 • 650 000+

  zainstalowanych przepływomierzy masowych Coriolisa