Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Wsparcie techniczne na miejscu przy realizacji projektów w branży chemicznej

Wsparcie Państwa zespołu przez specjalistów Endress+Hauser od aparatury pomiarowej przez cały cykl życia projektu

Wsparcie techniczne dostępne na miejscu jest istotnym tematem omawianym w firmach chemicznych lub petrochemicznych przy rozpoczynaniu każdej większej inwestycji. Projekty tego typu mogą stwarzać duże wyzwania, wymagać bliskiej współpracy wszystkich zainteresowanych stron, solidnego planowania i dokonywania optymalnych wyborów technologicznych. Ryzyko należy ograniczać, dotrzymywać terminów - wszystko to musi mieścić się też w ramach budżetu. Specjalnie oddelegowany przez Endress+Hauser specjalista może zapewnić nieocenione wsparcie Państwa zespołom odpowiedzialnym za realizację projektu we wszystkich sprawach związanych z aparaturą pomiarową.

W czym możemy pomóc?

Endress+Hauser oddelegowuje swych najbardziej doświadczonych inżynierów, celem zapewnienia wsparcia na miejscu przy realizacji projektów w branży chemicznej i petrochemicznej. Specjalistyczna wiedza na temat aparatury pomiarowej i umiejętności mogą wspomagać zespól odpowiedzialny za realizację projektu w zakresie optymalizacji każdego etapu, począwszy od fazy wstępnego projektu inżynierskiego (FEED), projektu szczegółowego, po fazę realizacji a potem eksploatacji.

 • Wiarygodny partner pozwalający na podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących aparatury dla każdej aplikacji

 • Doświadczone i profesjonalne wsparcie zapewnia spójność oraz jednoznaczność

 • Bliska współpraca na miejscu z Państwa specjalistami

 • Szybkie rozwiązywanie problemów, celem realizacji projektu zgodnie z założeniami inwestora

 • Bezpośrednia komunikacja, najnowocześniejsze technologie i narzędzia zapewniające efektywność oraz redukcję ryzyka

Aplikacje pomiarowe

Niezawodne wsparcie na etapie wstępnego projektu inżynierskiego (FEED)

Przy planowaniu skomplikowanych projektów w branży chemicznej i petrochemicznej, firmy mogą wahać się, czy zatrudniać specjalistów zewnętrznych bezpośrednio do zespołu odpowiedzialnego za realizację. Mogą występować obawy o koordynację, komunikację i współpracę.

Niezawodne wsparcie na etapie wstępnego projektu inżynierskiego (FEED)
Nasza wiedza ekspercka

Solidne podstawy mogą stanowić skuteczny argument przekonujący o korzyściach związanych ze wsparciem technicznym na miejscu. Endress+Hauser zapewnia pełną współpracę od samego początku.

 • Zawarcie trójstronnej umowy między Państwem, Państwa zespołem odpowiedzialnym za realizację projektu, a Endress+Hauser, zapewnia przejrzyste zasady współpracy

 • Oddelegowanie ekspertów branżowych Endress+Hauser bezpośrednio do zespołu technicznego gwarantuje bliską współpracę na miejscu

 • Podejmowanie właściwych decyzji dotyczących aparatury, zapewniających płynną realizację projektu

Wsparcie na miejscu na etapie realizacji

Dla zagwarantowania pomyślnej realizacji projektu niezbędna jest bliska współpraca między oddelegowanym specjalistą zewnętrznym a Państwa zespołem. Szybkie stawianie czoła wyzwaniom, sprawne rozwiązywanie problemów technicznych, dostarczanie wiarygodnych informacji - wszelkie te aspekty odgrywają kluczową rolę.

Wsparcie na miejscu na etapie realizacji
Nasza wiedza ekspercka

Eksperci Endress+Hauser są do dyspozycji, aby udzielać wsparcia.

 • Możliwość skorzystania z najlepszych praktyk i dobór odpowiedniej technologii dla każdej aplikacji

 • Szybkie rozwiązywanie kwestii technicznych i stawianie czoła wyzwaniom dzięki wsparciu eksperckiemu na miejscu

 • Maksymalne wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi i usług oferowanych przez Endress+Hauser takich, jak Centralna Platforma Inżynierska, SPI Integration oraz systemy zarządzania aparaturą obiektową

Wiarygodny partner od początku do końca realizacji projektu

Począwszy od fazy wstępnego projektu inżynierskiego (FEED), po realizację i późniejszą eksploatację, skomplikowane projekty w branży chemicznej i petrochemicznej mogą być długotrwałym przedsięwzięciem. Wymaga to bliskiego, niezawodnego i konsekwentnego wsparcia.

Wiarygodny partner od początku do końca realizacji projektu
Nasza wiedza ekspercka

Oddelegowany specjalista Endress+Hauser jest angażowany na cały czas realizacji projektu.

 • Partner zapewniający precyzyjną realizację procesu uzyskania dopuszczeń technicznych

 • Jeden podmiot odpowiedzialny za całość aparatury pomiarowej na etapie projektowania, zakupu i uruchomienia

 • Bezpośrednie wsparcie techniczne na miejscu w krytycznych aplikacjach

Sprawna realizacja projektu

Endress+Hauser to Twój partner na wszystkich etapach projektu! ©Endress+Hauser

Współpraca specjalnie oddelegowanego inżyniera Endress+Hauser z zespołem odpowiedzialnym za realizację projektu na miejscu zapewnia oszczędność czasu dzięki odpowiedniemu doborowi aparatury zgodnie ze specyfikacją.

Korzyści

Twój sukces jest naszym głównym celem. Niezależnie od skali projektu w branży przetwórczej oraz liczby zaangażowanych partnerów, nasz specjalnie oddelegowany ekspert, o szerokiej znajomości aplikacji i doświadczeniu w zarządzaniu projektami, udzieli wsparcia zespołowi odpowiedzialnemu za realizację projektu. Zapewniamy wsparcie potrzebne do zmniejszenia ryzyka projektu — od fazy wstępnego projektu inżynierskiego (FEED) po realizację projektu.

 • 90 %

  na tyle pytań związanych z projektem można uzyskać bezpośrednią odpowiedź dzięki naszemu programowi wsparcia na miejscu przez oddelegowanych specjalistów (w porównaniu do metody tradycyjnej).

 • 10 dni

  tyle wynosi oszczędność czasu dzięki oddelegowaniu naszego eksperta branżowego do zespołu odpowiedzialnego, jeśli w projekt obejmuje 1000 punktów pomiarowych (w porównaniu do tradycyjnej metody).

 • 100 000 PLN

  tyle wynoszą oszczędności na częściach zamiennych dzięki współpracy z Endress+Hauser jako głównemu dostawcy aparatury (MIV), przy załączeniu, że wartość aparatury zamówionej dla projektu wynosi 2 800 000 PLN.

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu