Usługi inżynierskie w ramach projektów w branży chemicznej

Korzystanie z naszych usług inżynierskich zapewnia większą niezawodność

W przypadku projektów inwestycyjnych w branżach chemicznej i petrochemicznej konieczne jest ograniczanie ryzyka, terminowa realizacja oraz nieprzekraczanie budżetu. W sprawnym zarządzaniu może pomóc zaproszenie do współpracy doświadczonego inżyniera, który posiada rozległą wiedzę w dziedzinie przyrządów pomiarowych i ściśle współpracuje z zespołem projektowym. Jest to sprawdzone rozwiązanie, które pozwala skutecznie realizować projekty inwestycyjne.

Zaufany partner, z którego usług możesz zawsze skorzystać

Ze względu na złożoność projektów w branży chemicznej ich realizacja stawia duże wyzwania. Kluczowe znaczenie mają więc przestrzeganie terminów i rygorów budżetu inwestycji oraz zapewnienie bezpieczeństwa. W tego rodzaju projektach wymagane jest doświadczenie, dlatego warto uzgodnić z inwestorem dołączenie do zespołu projektowego jednego z naszych ekspertów branżowych. Pozwoli to ograniczyć ryzyko i poprawić skuteczność realizacji projektu. Nasza oferta obejmuje wszystkie usługi potrzebne do realizacji Twoich celów:

 • Fachowa wiedza w zakresie urządzeń pomiarowych

 • Wieloletnie doświadczenie w stosowaniu przyrządów pomiarowych, rozwiązań automatyki i powiązanych usług

 • Ścisła współpraca z inżynierami projektującymi i realizującymi inwestycję — w każdym miejscu na świecie

 • Szybkie rozwiązywanie problemów pomocne w terminowej realizacji projektu i zgodnie z przyjętym budżetem

 • Skrócenie czasu, niezbędnego do uzgodnień, które drogą poczty elektronicznej i telefonicznie utrudniają realizację projektu — dzięki temu zasoby są wykorzystywane w sposób wydajny

Sprawniejsza realizacja projektu

Endress+Hauser to solidny partner na wszystkich etapach projektu ©Endress+Hauser

Dzięki zaangażowaniu doświadczonego inżyniera Endress+Hauser, współpracującego z zespołem projektowym, oszczędzasz czas, właściwie dobierając urządzenia kontrolno-pomiarowe i definiując wymagania względem rozwiązań.

Ograniczenie ryzyka dzięki usługom inżynierskim

Umowa między generalnym wykonawcą (EPC), inwestorem i Endress+Hauser dotycząca dołączenia eksperta do zespołu projektowego

Zaproś doświadczonego eksperta do swojego zespołu i odkryj więcej możliwości

Przed rozpoczęciem szczegółowych prac nad projektem w branży chemicznej lub petrochemicznej wszystkie zaangażowane strony mają możliwość podjęcia decyzji o skorzystaniu z usług inżynierskich oferowanych przez Endress+Hauser. Korzyścią jest uzupełnienie zespołu projektowego o eksperta branżowego, dysponującego szczegółową wiedzą o obowiązujących standardach, o technologii wdrażanego procesu chemicznego i o technologiach pomiarowych, które najlepiej w nim sprawdzają się.

Usługi inżynierskie w miejscu zlokalizowania inwestycji zapewniają generalnemu wykonawcy (EPC) ograniczenie ryzyka i oszczędności

Ścisła współpraca w zespole zapewniająca jeszcze większą kontrolę

Jeśli Twój klient zgłosi problem lub będzie miał pytania odnośnie kwestii technicznych, związanych z oprzyrządowaniem procesowym, nasz ekspert błyskawicznie udzieli odpowiedzi:

 • Zasugeruje najlepsze praktyki i określi odpowiednią technologię do danych zastosowań

 • Zapewni wiedzę ekspercką i będzie wspierać w szybszym rozwiązywaniu problemów

 • Połączy w projekcie wszystkie dostępne narzędzia, takie jak Central Engineering Platform oraz SPI Integration, a także system zarządzania aktywami

Dyspozycyjność inżyniera Endress+Hauser w zakładzie podczas jego rozruchu

Spokojna praca dzięki pomocy eksperta branżowego

Zatrudniony inżynier będzie pomagał przez cały okres eksploatacji projektu, zapewniając bezzwłoczne dostosowanie technologii pomiarowych.

 • Zapewnienie precyzyjnej realizacji procesu zatwierdzania projektów inżynieryjnych.

 • Jeden podmiot odpowiedzialny za cały pakiet urządzeń pomiarowych — od projektowania, przez zaopatrzenie, aż do uruchomienie

 • W przypadku krytycznych aplikacji pomiarowych — dyspozycyjność w zakładzie podczas jego rozruchu

Przeglądaj naszą ofertę!

Korzyści

Twój sukces jest naszym głównym celem. Niezależnie od skali projektu z branży chemicznej oraz liczby zaangażowanych stron, nasi eksperci branżowi, dzięki szerokiej wiedzy technologicznej oraz doświadczeniu w zarządzaniu projektami, pomogą zespołowi projektowemu w realizacji zadań. Zapewniamy wsparcie potrzebne do obniżenia ryzyka projektowego — od fazy FEED do realizacji projektu.

 • 90 %

  procent wszystkich pytań, związanych z projektem, zyskuje bezpośrednią odpowiedź dzięki ofercie usług inżynierskich Endress+Hauser w miejscu lokalizacji inwestycji (w porównaniu do metody tradycyjnej).

 • 10 dni

  tyle wynosi oszczędność czasu dzięki dołączeniu eksperta branżowego do zespołu projektowego, jeśli w projekcie znajduje się 1000 punktów pomiarowych (w porównaniu do tradycyjnej metody).

 • 25 000 USD

  oszczędności na częściach zamiennych przy współpracy z nami jako partnerem MIV w przypadku projektu z urządzeniami pomiarowymi o wartości 700 000 USD.