Zwiększenie wydajności procesów bioprodukcji dzięki innowacyjnym technologiom

Wprowadzanie innowacji jest konieczne do zwiększenia wydajności i utrzymania sprawności operacyjnej

Branża biomedyczna zmaga się z wieloma wyzwaniami po wygaśnięciu patentów najczęściej sprzedawanych leków. Bardzo istotne stały się kwestie utrzymania rentowności, wytwarzania na skalę globalną i świadomości kosztów. Na całym świecie wdraża się programy sprawności operacyjnej na potrzeby usprawnienia procesów wytwarzania. Celem jest ograniczenie ryzyka i zwiększenie wydajności bez pogorszenia jakości. W tym kontekście, innowacyjne rozwiązania są bardzo pożądane.

Możliwe działania

Wraz z rozwojem nowych technologii zwiększa się wydajność procesów wytwarzania w branży biomedycznej. Przed rozpoczęciem procesu wytwarzania należy zagwarantować odpowiednie uzdatnianie i dystrybucję wody. Niezawodna zintegrowana koncepcja wzorcowania urządzeń pomiarowych jest niezbędna do zoptymalizowania dostępności instalacji.

 • Pomiar przepływu

 • Monitorowanie poziomu przewodności

 • Łatwe i szybkie wzorcowanie

 • Zmniejszenie złożoności wzorcowania analitycznego

 • Automatyczna diagnostyka i łatwa weryfikacja

Dowiedz się, w jaki sposób możesz zwiększyć wydajność procesów bioprodukcji

Proces uzdatniania i dystrybucji wody ©Endress+Hauser

Proces uzdatniania i dystrybucji wody (schemat)

Proces uzdatniania wody PW ©Endress+Hauser

Proces uzdatniania wody (PW)

Proces uzdatniania wody WFI ©Endress+Hauser

Proces uzdatniania wody (WFI)

Proces dystrybucji wody ©Endress+Hauser

Proces dystrybucji wody

Zastosowanie

proces produkcji

Ciągłe i bezpieczne wytwarzanie wysokiej jakości wody

Aby zapobiec obciążeniu ładunkiem biologicznym, woda musi nieustannie cyrkulować. Natężenie przepływu, wyrażone jako prędkość liniowa, nie może spaść poniżej 2 m/s. Z tego względu niezawodny pomiar przepływu jest niezwykle istotny, a krytyczne punkty pomiarowe muszą być poddawane wzorcowaniu. Technologia Heartbeat oferuje niezawodne funkcje samoczynnego monitorowania i weryfikacji, co pomaga w optymalizacji procedur wzorcowania, zwłaszcza w przypadku procesów ciągłych. To z kolei bezpośrednio prowadzi do zwiększenia wydajności i dostępności instalacji.

elektrody pomiarowe Memosens

Jakość wody spełniająca wymogi farmakopei

Przewodność jest jednym z głównych parametrów określających jakość w pętli dystrybucyjnej wody oczyszczonej i wody do inijekcji (WFI). Przekroczenie wartości granicznych określonych w Farmakopei jest niedopuszczalne. Pomiar poziomu przewodności w niskim zakresie bez kompensacji temperatury jest podstawowym wymogiem. Wzorcowanie urządzeń w pętli dystrybucyjnej to skuteczny sposób na zapewnienie zgodności z przepisami.

Przeglądaj naszą ofertę!

Korzyści

Dzięki współpracy z naszymi ekspertami klienci mogą osiągnąć sprawność operacyjną i zwiększyć wydajność procesu uzdatniania i dystrybucji wody. Ich wiedza i doświadczenie są gwarancją realizacji celów.

 • 70%

  Zmniejszenie kosztów wzorcowania dzięki technologii Heartbeat w 10-letnim okresie pracy

 • 100%

  Zgodności z przepisami i normami branżowymi

 • > 7000

  Endress+Hauser posiada ponad 7000 patentów i wniosków patentowych na rozwiązania zapewniające zwiększenie wydajności