Zarządzanie projektem w branży farmaceutycznej

Wsparcie inżynieryjne pomaga uproscić projekty i zredukować koszty operacyjne w projektach farmaceutycznych

Wskutek wysokiego poziomu integracji i automatyzacji przeniesienie technologii ze skali klinicznej na produkcję komercyjną zwiększa złożoność projektu. Na etapie realizacji należy zaprojektować, zainstalować i zakwalifikować wiele przemysłowych urządzeń pomiarowych. Po przekazaniu do eksploatacji przyrządy należy regularnie konserwować, weryfikować i wzorcować. Standaryzacja na wczesnym etapie, efektywne zarządzanie projektem oraz doświadczona kadra pomagają w uproszczeniu tych czynności oraz skrócić czas dostarczania produktu na rynek.

Co może zrobić dla Ciebie zarządzanie projektem?

Przyrządy pomiarowe są bardziej złożone, niż czasem zakładamy. Wynika to najczęsciej z faktu, że spotykają się tutaj dwa światy — automatyzacji i procesu technologicznego. Zatrudnienie doświadczonych ekspertów już na wczesnym etapie projektu pozwala jednak zminimalizować koszty operacyjne i przestoje zakładu. Aby to osiągnąć, potrzebujesz partnera, który jest gotowy wziąć odpowiedzialność na wszystkich etapach — od projektowania do uruchomienia — i zapewnić przez to optymalizację.

 • Zatrudnienie inżynierów z wiedzą niezbędną do standaryzacji najlepiej dopasowanych przyrządów

 • Zintegrowana magistrala i projektowanie operacji wzorcowania zapewniające optymalną dyspozycyjność zakładu

 • Harmonizacja dokumentów i certyfikatów

 • Odpowiednio skoordynowana logistyka łańcucha dostaw

 • Wsparcie w zakresie kwalifikacji — wewnętrznych testów fabrycznych przed dostawą (FAT) aż po wczesne fazy eksploatacyjne

Dowiedz się, jaki standaryzować projekty

przegląd bioprocesu ©Endress+Hauser

Schemat procesu biologicznego

proces fermentacji ©Endress+Hauser

Proces fermentacji

proces chromatografii ©Endress+Hauser

Proces chromatografii

proces filtracji wirusa ©Endress+Hauser

Proces filtracji wirusa

proces zatężania ©Endress+Hauser

Proces zatężania

Zastosowanie

korzystanie z usług inżynieryjnych w celu poradzenia sobie z rosnącą liczbą krytycznych systemów.

Wsparcie inżynieryjne

W zależności od rozmiaru projektu farmaceutycznego oraz stopnia integracji procesu, zaangażowanie inżyniera może być odpowiednim sposobem by sprostać rosnącej liczbie krytycznych punktów pomiarowych i ogólnej redukcji złożoności projektu.

 • Nasi inżynierowie dobierają odpowiednie przyrządy do poszczególnych zastosowań w taki sposób, aby optymalnie realizowały swoje zadania pomiarowe.

 • Zaplanowanie operacji wzorcowania pozwala zredukować przestoje z nimi związane i zapewnia ciągłe zachowanie zgodności.

 • Projektowanie magistrali gwarantuje wzrost jej ogólnej wydajności.

zarządzanie projektem i optymalizacja łańcucha dostaw

Efektywne zarządzanie projektem i optymalizacja łańcucha dostaw

Aby uzyskać zharmonizowaną bazę zainstalowanych urządzeń, a tym samym uprościć projekty farmaceutyczne, istotne jest, aby wszyscy dostawcy stosowali się do katalogu standardowych przyrządów pomiarowych. Kierownik projektu, ze strony Endress+Hauser, pomaga zrealizować ten wymóg w ramach całego projektu. Niezależnie od lokalizacji dostawców, mogą oni dostarczać przyrządy zgodnie ze zdefiniowanymi przez Endress+Hauser globalnymi normami jakościowymi.

oferta dla produkcji farmaceutycznej, fermentacja

Wsparcie w fazie realizacji

Nasi kierownicy projektu pomogą na wszystkich etapach — od wewnętrznych testów fabrycznych (FAT) przed dostawą aż po końcową walidację z określonymi:

 • Rozruch i uruchomienie

 • Kwalifikacja i walidacja

 • Koncepcje wzorcowania i konserwacji

 • Dokumentacja dotycząca zgodności

Przeglądaj naszą ofertę!

Korzyści

Planuj, zarządzaj i optymalizuj procesy, korzystając z pomocy naszych ekspertów. Zaoferują oni Tobie pełny asortyment przyrządów pomiarowych, lecz także będą służyć wsparciem w zakresie wiedzy przemysłowej, która pomoże Ci uprościć projekty farmaceutyczne. Nasi inżynierowie zawsze pomogą Ci znaleźć rozwiązanie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb biznesowych.

 • 80%

  mniej typów urządzeń do pomiaru temperatury dzięki standaryzacji

 • 3%

  sumy początkowej inwestycji zaoszczędzone w kontekście rocznych kosztów eksploatacyjnych dzięki standaryzacji

 • 100%

  dopasowania przyrządów do wymogów użytkownika — optymalny wybór od samego początku.