Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
optymalizacja bioprocesu na podstawie danych

Optymalizacja bioprocesu na podstawie danych

Ocena i analiza danych krytycznych w celu pogłębiania wiedzy i podejmowania właściwych decyzji

Jednym z głównych wyzwań w przemyśle farmaceutycznym jest znalezienie równowagi między specjalizacją leku a jego dostępnością dla wszystkich. Procesy produkcyjne muszą oferować elastyczność i wydajność, podczas gdy potrzeba szybkiego dostarczania na rynek oraz presja cenowa stale rosną. Istotne jest więc, aby skupić się na innowacjach i ciągłych modernizacjach, aby pozostawać na bieżąco. Zmiana podejścia skupiającego się wyłącznie na jakości w kierunku wydajności, niezawodności i innowacyjności pociąga konieczność korzystania z danych procesowych.

1 : 1

Integralność danych

Dokładne i rzetelne dane są gwarantowane przez technologię cyfrową Memosens

Czujnik pH Memosens to niezawodność procesów biotechnologicznych
integralność danych

Co mogę zrobić?

Uzyskaj informacje o instalacji w czasie rzeczywistym dzięki zmiennym danym pomiarowym pomagającym podejmować decyzje. Pomóż operatorom, zapewnij skuteczne rozwiązania do bezpiecznej i opłacalnej optymalizacji. Idź krok dalej i zdobądź dogłębną i rzetelną wiedzę o procesie.

 • Pozioma integracja danych statusowych przyrządu

 • Stosowanie tych samych technologii pomiarowych na etapie opracowywania procesu, w procesie produkcyjnym oraz w laboratorium kontroli jakości

 • Optymalizacja odstępów między wzorcowaniami

 • Technologia cyfrowa ułatwiająca wzorcowanie

 • Identyfikacja i optymalizacja krytycznych danych produkcyjnych

Dowiedz się, jak uzyskać wiedzę pozwalającą przewidywać przebieg procesu

 • Przegląd bioprocesu ©Endress+Hauser

  Schemat procesu biologicznego

 • Integracja diagnostyki Heartbeat ©Endress+Hauser

  Integracja diagnostyki Heartbeat

 • Integracja monitorowania Heartbeat ©Endress+Hauser

  Integracja monitorowania Heartbeat

 • Integracja Memobase+ ©Endress+Hauser

  Integracja Memobase+

Zastosowania

Integralność danych — od laboratorium po linię produkcyjną

Znaczenie zapewniania jakości stale rośnie. Spójna technologia pomiarowa pomaga pozyskiwać rzetelne dane, które są konieczne do wprowadzenia produktu na rynek. Aby obniżyć ryzyko niewłaściwych interpretacji i spadków jakości, w laboratorium oraz w procesie produkcyjnym należy stosować te same technologie pomiarowe. Technologia cyfrowa zwiększa niezawodność pomiarów podczas badań laboratoryjnych oraz pozwala zachować pełną spójność po przeniesieniu na skalę produkcji.

integralność danych

Większa niezawodność i dłuższe okresy między wzorcowaniem

Jakość produktu, wydajność produkcyjna oraz koszty to kluczowe czynniki w produkcji leków. Innowacyjne systemy diagnostyki przyrządów pomarowych z funkcjami monitorowania i weryfikacji znacznie zwiększają niezawodność i redukują ryzyko. Przed każdym cyklem produkcyjnym personel powinien mieć możliwość szybkiego i łatwego sprawdzenia stanu krytycznych urządzeń pomiarowych oraz wygenerowania raportu z przeprowadzonej weryfikacji. Kolejną kwestią do rozważania jest możliwość redukcji ilości pracy i kosztów dzięki wydłużeniu odstępów między wzorcowaniami.

optymalizacja wzorcowania na podstawie danych

Stała jakość dzięki informacjom statusowym w czasie rzeczywistym

Niewykryte usterki czujników mogą prowadzić do braku zgodności oraz problemów z jakością. Zainstalowana aparatura pomiarowa stale dostarcza w czasie rzeczywistym informacje statusowe do systemu nadrzędnego. Ciągła optymalizacja bioprocesu na podstawie otrzymywanych danych zapewnia niezawodny przebieg procesów, przejrzystą diagnostykę oraz wydłużone okresy między wzorcowaniami. Równocześnie zyskuje się stałą jakość i niezawodność procesu.

zarządzanie danymi o instalacji

Optymalizacja bioprocesu na podstawie danych dla pomiarów pH

Pomiar pH, który jest najczęściej wykonywanym pomiarem analitycznym w przemyśle przetwórczym, ma w sobie duży potencjał do optymalizacji. Jest realizowany w odniesieniu do aktywnego czynnika we wszystkich fazach od projektowania, po produkcję przemysłową i stosuje się go na wielu etapach procesu. Czujnik ma wpływ na niezawodność i dokładność pomiaru. Dane mogą być zapisywane bezpośrednio w głowicy czujnika i mogą być synchronizowane z bazą danych. Analizowanie danych historycznych pozwala na optymalizację operacji wzorcowania.

pomiar pH w bioprocesie

Korzyści

Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki optymalizacji na podstawie danych. Uzyskiwanie cennych informacji o procesie stanowi podstawę do podejmowania właściwych decyzji. Spróbujmy wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązanie IIoT dla procesu.

1 minuta

potrzebna do wygenerowania raportu z weryfikacji na żądanie

70 %

Zmniejszenie kosztów wzorcowania dzięki technologii Heartbeat w 10-letnim okresie pracy

0,5 l – 20 m3

Możliwość uzyskania maksymalnej wydajności — od laboratorium po linię procesową