Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
Oczyszczalnia ścieków

Optymalizacja procesu napowietrzania w oczyszczalni ścieków

Zmniejszenie kosztów zużycia energii do 30% dzięki pomiarom online w układzie sterowania procesem napowietrzania

Oczyszczalnie ścieków zmagają się z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest kontrola kosztów oczyszczania w świetle stale zaostrzających się przepisów. Dogłównych czynników kosztotwóczych należy zużycie energii. Proces napowietrzania odpowiada za około 60% całkowitego zapotrzebowania oczyszczalni ścieków na energię elektryczną. Dzięki wprowadzeniu rozwiązań do pomiaru stężenia tlenu i parametrów biogennych online, wiele oczyszczalni wykazało już znaczną poprawę w zakresie poprawy jakości ścieków oczyszczonych, a także zmniejszenie kosztów zużycia energii nawet o 30%.

Nawet 30%

ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej

w oczyszczalni ścieków dzięki naszemu systemowi optymalizującemu pracę sterowania procesem napowietrzania.

Bezpieczna i atrakcyjna cenowo kontrola napowietrzania
Rozwiązanie Endress+Hauser do sterowania procesem napowietrzania

Nasza oferta

Aby zagwarantować skuteczność procesu biologicznego, należy zapewnić optymalne środowisko do rozwoju bakterii. Istotnymi parametrami są stężenie tlenu, poziom pH oraz temperatura, a także stężenie substancji stałych, które pozwala określić stężenie bakterii w zbiorniku. Zaawansowane rozwiązania do monitorowania procesów bakteriologicznych w oparciu o stężenie tlenu, jonów amonu i azotanu umożliwiają spełnienie surowych wymogów prawnych, a jednocześnie pozwalają na optymalizację kosztów zużycia energii.

  • Sterowanie procesem napowietrzania w celu zmniejszenia zużycia energii i środków chemicznych

  • Usprawnione sterowanie procesem nitryfikacji

  • Optymalizacja zużycia energii przez system napowietrzania dzięki dokładnemu pomiarowi tlenu

Dowiedz się więcej o procesach oczyszczania ścieków i ich napowietrzania

  • Proces oczyszczania ścieków ©Endress+Hauser
  • Przetwarzanie biologiczne ©Endress+Hauser

Zastosowanie

Wydajny proces biologiczny

Automatyzacja jest niezbędna do zapewnienia wydajnego i niezawodnego funkcjonowania nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Nasze rozwiązanie zmniejsza złożoność wszystkich wymaganych punktów pomiarowych w procesie napowietrzania. Opiera się ono na wielokanałowym przetworniku pomiarowym Liquiline który może przetwarzać sygnał nawet z 8 jednakowych lub różnych czujników.pomiarowych Łatwe czynności uruchamiania, kalibracji i przeglądów oraz otwarte interfejsy komunikacji wspomagają integrację i obsługę.

Proces biologiczny

Redukcja jonów amonu

Pierwszym krokiem w procesie usuwania azotu jest nitryfikacja. Jest on dokładnie monitorowany na podstawie redukcji ilości jonów amonu. Dzięki wczesnemu wykrywaniu zakłóceń w procesie operator może szybciej reagować. Do pomiaru ilości jonów amonu zazwyczaj potrzebny jest niezawodny czujnik o wysokim stopniu powtarzalności, który nie wymaga wysokich nakładów konserwacyjnych ani eksploatacyjnych i jest łatwy w obsłudze. Koszty cyklu życia można dodatkowo zoptymalizować poprzez zmniejszenie kosztów materiałów eksploatacyjnych.

Czujnik amoniaku w układzie sterowania procesem napowietrzania.

Tlen — podstawa procesu

Ilość doprowadzanego tlenu można kontrolować poprzez porównanie zmierzonego stężenia tlenu i jego wartości zadanej. Układ do pomiaru tlenu powinien zapewniać wiarygodne i dokładne wyniki oraz krótki czas odpowiedzi, a także być łatwy w utrzymaniu i nieczuły na wpływ pęcherzyków powietrza. Nasze czujniki optyczne i amperometryczne gwarantują wysoką wiarygodność wskazań, niskie koszty eksploatacji a także dużą łatwość montażu.

Liquiline w oczyszczalni ścieków

Korzyści

Endress+Hauser oferuje pełną gamę przyrządów wykorzystujących różne zasady pomiaru. W połączeniu z nowoczesnymi technologiami cyfrowymi można niezawodnie i dokładnie monitorować nawet złożone procesy oczyszczania, przy jednoczesnej poprawie wydajności i ograniczeniu kosztów. Inżynierowie naszego serwisu świadczą fachowe usługi uruchomieniowe oraz późniejsze, regularne przeglądy okresowe w całym cyklu eksploatacji.

30%

niższe koszty zużycia energii dzięki naszemu rozwiązaniu do sterowania procesem napowietrzania

7000+

patentów i wniosków patentowych

10 mln

urządzeń zainstalowanych na całym świecie