Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Informacje o urządzeniach i częściach zamiennych wycofywanych ze sprzedaży

Sprawdź planowaną datę zakończenia produkcji niektórych części zamiennych i urządzeń, które znajdują się w naszej ofercie.

W dołączonym pliku PDF znajdziesz nazwę i kod produktu, planowaną datę wycofania ze sprzedaży a także urządzenie będące następcą przyrządów, które nie będą dostępne w naszej ofercie.

Korzyści

  • Proponujemy najnowsze, alternatywne rozwiązania odpowiadające dotychczasowym układom pomiarowym

  • Dla urządzeń wycofywanych z produkcji zapewniamy dostępność części zamiennych przez okres 5 lat

Life cycle: phase-out. Urządzenia wycofywane z produkcji ©Endress+Hauser