Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

W@M Engineering - niezawodne planowanie i wyszukiwanie

Narzędzia online i zaktualizowane dane upraszczają codzienne zadania

W@M Engineering jest przeznaczony dla inżynierów, którzy chcą wykorzystać potencjał optymalizacji pracy instalacji już na etapie planowania. Decyzje dotyczące planowania opierają się na bieżących informacjach o produktach, wspieranych przez aplikacje i procesy, w celu zmniejszenia wymagań kapitałowych i skrócenia czasów inżynieryjnych.

Wysoka jakość i spójność danych

Korzystając z aplikacji internetowych, możesz wybrać, zaprojektować i skonfigurować odpowiedni produkt z naszego portfolio. Kod produktu stanowi podstawę do tworzenia arkuszy danych, modeli CAD i rysunków. Podczas projektowania dane te są uzupełniane dodatkowymi informacjami. Otwarty interfejs umożliwia integrację i wymianę danych. Struktura instalacji jest zapisywana do późniejszego ponownego wykorzystania podczas pracy.

Elektroniczna dokumentacja zapewnia identyfikowalność

  • Planowanie i administracja projektu

  • Edycja schematu blokowego R&I (P&ID) i arkuszy danych

  • Wybór i konstrukcja najbardziej odpowiedniego urządzenia na podstawie określonych parametrów aplikacji

  • Dokumentacja wszystkich urządzeń, modeli 2D i 3D oraz rysunki połączeń

Korzyści

  • Kompleksowa oferta najwyższej klasy urządzeń polowych - z jednego źródła

  • Już od początku projektu: rejestracja danych technicznych do późniejszego wykorzystania

  • Kompleksowa obsługa projektów oprzyrządowania - niezależnie od producenta

  • Wydajne planowanie, specyfikacja i dokumentacja dzięki elektronicznej wymianie danych

  • Zmniejsz ryzyko, czas i koszty oraz popraw jakość

Do pobrania