W@M Engineering - niezawodne planowanie i wyszukiwanie

Różnorodność narzędzi internetowych i zaktualizowanych danych usprawniają codzienne zadania inżynierskie

Projekt inżynierski jest najważniejszym elementem warunkującym prawidłową pracę instalacji. Zastosowanie zaawansowanych narzędzi na etapie planowania gwarantuje optymalną konfigurację instalacji obiektowej, jej pewne działanie, a także redukcję kosztów. W oparciu o spójne dane możesz podejmować odpowiednie decyzje. W@M Engineering to narzędzia pozwalające na szybki i pewny wybór optymalnych rozwiązań dla danej aplikacji.

Wysoka jakość i spójność danych

Narzędzia online pozwalają Ci wybrać, dopasować i skonfigurować urządzenia odpowiednie do danej aplikacji. Kod produktu służy do generowania arkuszy specyfikacji i dodatkowo danych inżynieryjnych. Dane są uzupełniane w trakcie całego procesu obsługi technicznej. Otwarty interfejs ułatwia integrację i wymianę informacji. Struktura obiektu jest zapisywana, aby można ją było w przyszłości ponownie wykorzystać.

Elektroniczna dokumentacja zapewnia identyfikowalność

 • Planowanie i administracja projektu

 • Praca na schemacie orurowania i oprzyrządowania oraz arkuszach specyfikacji

 • Łatwa identyfikacja i lokalizacja urządzeń oraz punktów pomiarowych

 • Dobór i dopasowanie odpowiedniego urządzenia zgodnie z wymaganiami danej branży

 • Dokumentacja wszystkich procesów i przyrządów takich jak modele 2D i 3D oraz rysunków hook-up

 • Zapisywanie danych obsługi technicznej dla łatwiejszego uruchomienia i konserwacji

Korzyści

 • Pełna oferta najlepiej dopasowanej aparatury obiektowej od jednego dostawcy

 • Przechowywanie i zarządzanie danymi o konfiguracji produktów

 • Pełne wsparcie projektów inżynierskich, również w przypadku urządzeń innych dostawców

 • Specyfikacja wersji wykonania produktów, planowanie i dokumentowanie

 • Pełna identyfikowalność aparatury przez cały jej cykl życia

 • Łatwe przesyłanie danych aparatury do etapu zakupów

 • Zmniejszenie ryzyka, czasu, kosztów i zwiększenie jakości

Do pobrania