W@M Commissioning – historia dokumentacji

Szybsze uruchomienia i sprawne przekazywanie dokumentacji

Na etapie uruchomienia oferujemy Ci usługi i narzędzia, które gwarantują niezawodność obiektu i skracają czas uruchomienia. W@M Life Cycle Management zapewnia dostęp online do bazy danych urządzeń oraz dokumentacji z myślą o przyszłej konserwacji. Pozwala Ci śledzić najważniejsze zdarzenia (związane z konserwacją, kalibracją, wymianą części itp.) oraz pobierać instrukcje obsługi, parametry uruchomienia i informacje na temat części zamiennych.

Dokumentacja wszystkiego, co niezbędne do certyfikacji

Informacje określone na etapie projektowania (np. dane konfiguracyjne) są automatycznie przesyłane i zapisywane, z uniknięciem błędów wiążących się z ręcznym wprowadzaniem danych. Możliwy jest też wgląd do poprzednich planów konserwacyjnych, zainstalowanie odpowiednich sterowników DTM urządzeń do celów konfiguracji, porównanie kopii z oryginalnym certyfikatem kalibracji lub uzyskanie kopii standardowej procedury operacyjnej (SOP). Wszystkie informacje i dokumenty są zawsze dostępne.

Optymalna konfiguracja wszystkich przyrządów

 • Instalacja przyrządów zgodnie z warunkami zastosowania i specyfikacjami instalacji

 • Dostęp do instrukcji obsługi oraz ogólnych i szczegółowych danych urządzenia, po wpisaniu jego numeru seryjnego, przez 24 godziny na dobę

 • Pobieranie aktualnych sterowników urządzeń

 • Wgląd do certyfikatów i raportów serwisowych

 • Dostęp do raportów roboczych pętli sterowania, badań instalacyjnych i kalibracji

 • Możliwość pobierania i drukowania świadectw certyfikacji, materiałowych, ATEX i innych

Korzyści

 • Szybsze uruchomienia

 • Optymalna konfiguracja urządzenia zgodnie z wymaganiami danego punktu pomiarowego

 • Prawidłowe uruchomienie i większa wydajność urządzeń i obiektu

 • Kompleksowe i bezpieczne zarządzanie dokumentacją, w tym dostęp do certyfikatów

 • Zgodność z normami jakości

 • Mniej czasochłonnych badań