Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

W@M Procurement - Zoptymalizowane zakupy oszczedzają czas

Jak chcesz usprawnić proces zamówień?

W@M Procurement jest przeznaczony dla osób zaangażowanych w zakupy, którzy chcą obniżyć koszty i poprawić jakość danych w oparciu o cyfryzację. Jest wyjątkowy, ponieważ oferuje zautomatyzowane procesy, od wstępnego zapytania do faktury końcowej i obsługuje transfer danych do procesów MRO. Dostępne są dwie opcje optymalizacji w sklepie internetowym Endress+Hauser na endress.com i zintegrowanych rozwiązaniach ERP.

Zaawansowane aplikacje dla efektywnych e-zakupów

Wspólna praca nad analizą procesów biznesowych pomaga nam zapewnić rozwiązania idealnie dostosowane do twoich potrzeb zakupowych. Pomyślne wdrożenie oraz szkolenie pracowników tam, gdzie jest to wymagane, uzupełniają zakres rozwiązań. Podczas tego procesu możesz korzystać z naszych usług konsultingowych i wiedzy zdobytej przez wiele lat.

Płynna organizacja e-zakupów

  • Wybierz produkty z naszej pełnej oferty i szybko skonfiguruj je online

  • Bezpośrednie elektroniczne zamawianie przez autoryzowanych nabywców

  • Szybki i wygodny dostęp do aktualnych informacji i cen

  • Aktualne prognozy czasu dostawy dla lepszego planowania instalacji i konserwacji

  • Przyspiesz proces dostaw i wymiany instrumentów

Korzyści

  • Zmniejsz koszty procesu zakupu

  • Zwiększ szybkość i jakość procesu zakupów

  • Rozwiązania dostosowane do konkretnego procesu zakupowego

  • Standaryzowane produkty i łatwa obsługa dokumentacji

  • Krótki czas realizacji i integracji dzięki wiedzy zdobywanej latami

Do pobrania