Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Wspólna droga

Ocena dostawców pod kątem zrównoważonego rozwoju przy użyciu wspólnych światowych kryteriów

Dla grupy Endress+Hauser działanie w sposób ekologiczny, prospołeczny i etyczny jest częścią jej odpowiedzialności korporacyjnej. Grupa systematycznie ocenia również dostawców pod kątem ich zrównoważonego rozwoju.

Ocena dostawców pod kątem zrównoważonego rozwoju przy użyciu wspólnych światowych kryteriów ©Endress+Hauser

Dla Endress+Hauser, jako firmy rodzinnej, zrównoważony rozwój i długoterminowe podejście są podstawowymi wartościami.

"To droga, którą odbywamy wspólnie z naszymi dostawcami" - mówi Fabian Dreier, który kieruje działem zakupów i logistyki w Endress+Hauser Flow. Dreier był ostatnio w Chinach, gdzie jego partnerzy pokazali, że ochrona środowiska i uczciwe praktyki biznesowe są naturalnym sposobem działania. “To dobry znak, że te kwestie są aktywnie eksponowane" - mówi kierownik.

Analiza porównawcza

Od 2019 r. Endress+Hauser Flow zapewnia swoim około 400 bezpośrednim dostawcom możliwość przeprowadzenia audytu w zakresie zrównoważonego rozwoju przez zewnętrznego specjalistę EcoVadis. Oceny dokonuje się na podstawie 21 kryteriów z zakresu ochrony środowiska, praktyk pracy i praw człowieka, uczciwych praktyk biznesowych oraz zrównoważonych zakupów.

Dostawcy biorący udział w projekcie zyskują wiedzę o tym, jak wypadają na tle innych firm w grupie porównawczej i w jakich obszarach mogą się dalej rozwijać, a także otrzymują konkretne sugestie dotyczące ulepszeń.

Wspólny cel

“Dla nas jest to okazja do otwartego dialogu" - mówi Fabian Dreier. W jaki sposób chronione jest zdrowie pracowników? Jak jest zorganizowana gospodarka wodna? “Jako firma rodzinna, zrównoważony rozwój i podejście długoterminowe są głównymi wartościami w Endress+Hauser," mówi Dreier. Ta odpowiedzialność za kolejne pokolenia nie kończy się na granicy siedziby firmy. “Dla nas ważne jest, aby nasi dostawcy również działali w sposób ekologiczny, prospołeczny i etyczny.”

Kompleksowy przegląd

Celem jest, aby do 2023 r. wszyscy główni i strategiczni dostawcy dobrowolnie uczestniczyli w audycie zrównoważonego rozwoju. We wstępnej rundzie audytów wzięło udział 48 partnerów z Europy, Chin, USA i Indii. Endress+Hauser Flow również widzi wyniki. Oprócz informacji pochodzących z własnych audytów dostawców, centrum produktowe otrzymuje jeszcze bardziej kompleksowy przegląd swoich partnerów, który może wykorzystać do celów porównawczych.