Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Ekologiczna gospodarka odpadami

Produkcja mechaniczna Endress+Hauser jest teraz bardziej przyjazna dla środowiska.

W samym tylko zakładzie w Maulburgu Endress+Hauser przetwarza rocznie 1400 ton stali nierdzewnej, z której powstaje blisko milion elementów wykorzystywanych w aparaturze do pomiaru ciśnienia i poziomu. W budowę nowego zakładu w roku 2014 Endress+Hauser zainwestował 6 milionów euro, aby zapewnić najbardziej nowoczesne linie produkcji mechanicznej.

Kompaktor pozwala ograniczyć koszty, usprawnić proces wytwarzania i ograniczyć jego negatywny wpływ na środowisko. ©Endress+Hauser
Pomysłowa inicjatywa: Naszemu zespołowi udało się niemal zupełnie zautomatyzować proces utylizacji skrawków metalu. ©Endress+Hauser

W wyniku wytwarzania powstają stosy skrawków stali nierdzewnej. Materiał ten zajmuje dużo miejsca i jest trudny w przetwarzaniu. W procesy produkcji podzespołów blisko połowa surowca zamienia się w skrawki powstające w wyniku obróbki maszynowej. Armin Nüssle, kierownik działu, wyjaśnia: „Aby ułatwić utylizację odpadów, zakupiliśmy urządzenie służące do prasowania dużych skrawków w łatwiejszy do obróbki brykiet. Urządzenie to oczyszcza również te skrawki z resztek chłodziwa smarującego”.

Urządzenie usprawnia pracę techników, a jednocześnie pomaga ograniczyć negatywny wpływ procesu produkcyjnego na środowisko.

Ograniczenie potrzeby transportu

Zanim nowy system został wdrożony, każdego miesiąca firma zajmującą się usuwaniem odpadów odbierała z zakładu 15 kontenerów ze skrawkami metalu. Teraz liczba kontenerów spadła do 5, a ich zawartość stanowi bardziej przydatny surowiec. Ponieważ brykiet jest odsprzedawany odbiorcom odpadów po wyższej cenie, proces produkcji mechanicznej przynosi większy zysk.

Odzysk

Kompaktor do brykietu pozwala odzyskać chłodziwo smarujące w celu ponownego wykorzystania. Dzięki temu o połowę zmniejsza się jego zużycie, a przez to ograniczana jest również ilość smaru, którą trzeba zutylizować.

Ograniczenie kosztów

Zastosowanie kompaktora do brykietu pozwala zwiększyć zyski z produkcji mechanicznej o 200 000 EUR w skali rocznej. Do tego dochodzi blisko 20 000 EUR zaoszczędzone przez ograniczenie ilości utylizowanego i uzupełnianego chłodziwa smarującego.