Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Oświadczenie Endress+Hauser w sprawie surowców mineralnych z obszarów napięć

Zobacz nasze oświadczenie w sprawie surowców mineralnych z obszarów objętych konfliktami

Endress+Hauser dokłada wszelkich starań, aby dostarczać klientom produkty najwyższej jakości, przestrzegając przy tym najwyższych standardów odpowiedzialności społecznej i etycznego postępowania. Chociaż Endress+Hauser nie ma obowiązku raportowania do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, podejmuje wszelkie wymagane środki, aby pomóc swoim klientom w spełnieniu wymogów dotyczących raportowania. Przeanalizowaliśmy nasz łańcuch dostaw, aby upewnić się, że nasi dostawcy dochowują należytej staranności w zakresie ustalania pochodzenia i przechowywania surowców mineralnych z obszarów objętych konfliktami.

Oświadczenie w sprawie surowców mineralnych z obszarów objętych konfliktami ©Endress+Hauser

Podjęliśmy odpowiednie kroki, aby mieć pewność, że produkty i elementy, które otrzymujemy od dostawców, nie są uważane za surowce mineralne z obszarów objętych konfliktami pochodzące z Demokratycznej Republiki Konga lub że są pozyskiwane z obszarów nieobjętych konfliktami zgodnie ze standardami EICC. Endress+Hauser będzie stale analizować i oceniać swój łańcuch dostaw.

W wyniku przeprowadzonego dochodzenia wydaliśmy sprawozdanie dotyczące surowców mineralnych z obszarów objętych konfliktami przy użyciu szablonu udostępnionego w ramach Inicjatywy pozyskiwania surowców mineralnych z obszarów nieobjętych konfliktami (cfsi). Sprawozdanie dotyczące surowców mineralnych z obszarów objętych konfliktami firmy Endress+Hauser będzie regularnie aktualizowane.

Tutaj znajdziesz sprawozdanie Grupy Endress+Hauser.

Dodatkowe informacje można uzyskać na życzenie od lokalnego biura sprzedaży Endress+Hauser.