Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Bieganie w szczytnym celu

Celem Endress+Hauser Water Challenge jest poprawa dostępu do czystej wody na całym świecie

Dla wielu ludzi na całym świecie woda nie jest czymś oczywistym, ponieważ jest to dla nich zasób deficytowy. Pracownicy Endress+Hauser pomagają tym ludziom poprzez organizowane w całej firmie Water Challenge, specjalne biegi charytatywne, które wspierają projekty w wielu krajach, mające na celu poprawę dostępu do czystej wody pitnej.

Endress+Hauser Water Challenge ©Endress+Hauser

Pracownicy Endress+Hauser z Austrii w drodze do projektu wodnego na Filipinach.

Endress+Hauser Water Challenge: wspierany projekt ©Endress+Hauser

Mieszkańcy Donwady (Indie) są entuzjastycznie nastawieni do projektu i uczestniczyli w kopaniu rowów.

W ramach Endress+Hauser Water Challenge pracownicy biorą udział w lokalnych, samodzielnie zorganizowanych kampaniach, których celem jest pokonanie określonego dystansu wzdłuż lub nad akwenem wodnym - np. poprzez jogging, nordic walking lub pływanie - a następnie przekazują niewielką kwotę za każdy kilometr. Następnie firma dopłaca różnicę do ostatecznej kwoty. Dochody są przeznaczane na wybrane projekty pomocowe w Azji i Ameryce Południowej.

Zaangażowanie w wielu krajach

Od momentu rozpoczęcia Water Challenge w 2019 roku w Reinach w Szwajcarii, pomysł zmobilizował wielu innych pracowników, np. w Indiach, Arabii Saudyjskiej, Austria i Meksyku. To nie przypadek, że inicjatywa ta odbiła się szerokim echem. Endress+Hauser od dziesięcioleci wspiera bezpieczne, efektywne i przyjazne dla środowiska zaopatrywanie w wodę i jej uzdatnianie. "Teraz będziemy wykorzystywać tę działalność gospodarczą w sektorze non-profit", mówi prezes Matthias Altendorf.

Liczy się każda kropla

W pierwszym biegu charytatywnym 250 uczestników przebiegło łącznie 2 300 kilometrów, co przełożyło się na kwotę około 10 000 franków szwajcarskich. Pieniądze te zostały wykorzystane do wywiercenia nowej studni o głębokości 100 metrów, uruchomienia źródła, zainstalowania pompy i wybudowania hydroforni we wsi Kon Bdeh w Wietnamie. Zanim woda wypłynie z kranu, jest filtrowana i oczyszczana. Podczas gdy stary wodociąg zawsze wysychał w porze suchej, teraz udało się zabezpieczyć ciągłe dostawy wody dla 800 mieszkańców wioski.

W Indiach pod koniec lutego 2022 r. zakończono budowę oczyszczalni ścieków we wsi Donwada. Wieś położona jest na twardej skale bazaltowej, co ogranicza odpływ wody i ogranicza korzystanie z toalet w szambach. Dzięki Water Challenge powstało zdrowe rozwiązanie: toalety podłączone do kanalizacji i wspólna oczyszczalnia ścieków.

Chcemy więcej

Obecnie Endress+Hauser Water Challenge wspiera również projekt na Filipinach, na południe od Manili: ma on na celu zapewnienie 400 osobom trwałego dostępu do czystej wody i urządzeń sanitarnych. Podobnie jak w przypadku wszystkich projektów, Endress+Hauser zapewnia, że wszystkie darowizny są otrzymywane poprzez osobiste kontakty i obecność na miejscu.