Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Monitorowanie reakcji polimeryzacji emulsyjnej

Optymalizacja procesu dzięki wykrywaniu momentu zakończenia reakcji i kontroli jej kinetyki

Polimeryzacja emulsyjna to ważny proces w procesach produkcji wielu materiałów polimerowych, m.in. farb, klejów i kauczuków syntetycznych. Reakcja jest prowadzona w środowisku wodnym, w którym każdy z monomerów jest utrzymywany w pojedynczej fazie za pomocą odpowiedniego surfaktantu lub emulgatora. Polimeryzacja przebiega jako klasyczna reakcja addycji do wiązania podwójnego inicjowana wolnymi rodnikami.

Reakcja polimeryzacji emulsyjnej styrenu z akrylanem butylu ©Endress+Hauser

Chemiczna reakcja polimeryzacji emulsyjnej styrenu z akrylanem butylu.

Wyniki

  • Pomiar specyficznych wiązań podwójnych

  • Brak zakłóceń od matrycy wodnej

  • Możliwość monitorowania reakcji z zewnątrz, przez ścianki reaktora

Opis zadania

W przypadku stosowania kilku rodzajów monomerów ważne jest, aby móc śledzić tempo zużycia monomeru każdego rodzaju lub względne szybkości zużycia komonomerów. Jest to niezbędne do utrzymania żądanej szybkości tworzenia się produktu reakcji. Jeśli obecnych jest kilka rodzajów monomerów należy również zapewnić, aby szybkości względne reakcji odpowiadały szybkości tworzenia się żądanego produktu. Dodatkową kwestią jest wykrywanie pozostałości monomeru dzięki obecności nieprzereagowanych wiązań podwójnych.

Nasze rozwiązanie

Do monitorowania tych reakcji doskonale nadaje się spektroskopia ramanowska, ponieważ umożliwia pomiar specyficznych wiązań podwójnych i jest niewrażliwa na zakłócenia od matrycy wodnej. Poza tym, w badaniach z użyciem szklanych naczyń reakcyjnych, istnieje możliwość monitorowania reakcji z zewnątrz, przez ścianki reaktora.