Endress+Hauser opracowuje system testowy do badania higienicznych instalacji procesowych oraz oczyszczania ścieków

Współpraca ze School of Life Sciences

Wspólnie z FHNW School of Life Sciences w Muttenz (Szwajcaria) i EnviroChemie, firmą zajmującą się budową instalacji procesowych, Endress+Hauser opracowała i zainstalowała dwie platformy testowe w uniwersyteckim Centrum Technologii Procesowych (PTC). Wdrożenie ma na celu włączenie tych platform do kompetencji dydaktycznych, badawczych i edukacyjnych uczelni.

W dziedzinie higienicznych instalacji procesowych badania i rozwój koncentrują się na przepływomierzach i innych elementach techniki procesowej, które podlegają surowym wymogom w odniesieniu do czystości. W tym przypadku firma Endress+Hauser współpracowała z FHNW School of Life Sciences w celu zaprojektowania systemu testowego, który może być używany do przeprowadzania wszystkich powszechnie stosowanych procesów czyszczenia i opracowania nowych.

Firma Endress+Hauser dostarczyła kompleksowe rozwiązanie w postaci zautomatyzowanej platformy do badania ścieków. Podstawowym wyzwaniem było wdrożenie konstrukcji modułowej. Takiej, która pozwoli naukowcom z FHNW School of Life Sciences łączyć ze sobą poszczególne etapy procesu. To sprawia, że projekt różni się od systemów komunalnych i przemysłowych, które charakteryzują się dokładnie sprecyzowanymi, indywidualnymi procesami i krokami technologicznymi. Projekt kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo, aby uczniowie mogli pracować z tym systemem.

Centrum Technologii Procesowych

Centrum Technologii Procesowych FHNW (PTC) zostało otwarte w czerwcu 2019 r. w ramach nowego projektu budowlanego na terenie kampusu Muttenz. Ta nowa platforma dla rozwoju procesów inżynierii chemicznej, biotechnologicznej i środowiskowej wzmacnia działalność badawczą i rozwojową uczelni ukierunkowaną na praktyczne zastosowania.

Silny nacisk na szkolenia i edukację

Endress+Hauser przywiązuje dużą wagę do szkolenia i kształcenia młodych ludzi, dlatego firma angażuje się w różne projekty badawczo-rozwojowe z lokalnymi placówkami szkoleniowo-edukacyjnymi na całym świecie, w tym w ścisłe partnerstwo z 15 uczelniami i uniwersytetami na całym świecie.

Współpraca ze School of Life Sciences ©Endress+Hauser

Endress+Hauser opracowuje system testowy do badania higienicznych instalacji procesowych oraz oczyszczania ścieków we współpracy ze School of Life Sciences w Szwajcarii

Kontakt