Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Spotkanie Innowatorów w przestrzeni wirtualnej

Endress+Hauser honoruje wynalazców Grupy

Ponad 500 wynalazców spotkało się wirtualnie na 21. Spotkaniu Innowatorów Endress+Hauser. Ze względu na to, że zeszłoroczna impreza jubileuszowa musiała zostać odwołana z powodu pandemii koronawirusa, w 2021 roku zaproszono dwie grupy innowatorów, aby uhonorować kreatywność i ducha wynalazczości przedsiębiorstw Grupy.

Firma Endress+Hauser, jako pierwsza zgłosiła w 2020 roku do opatentowania 276 nowych rozwiązań, o 42 mniej niż w roku poprzednim. Mimo to ogólny bilans jest imponujący: Liczba patentów przyznanych na całym świecie osiągnęła nowy wysoki poziom 738, czyli o 61 więcej niż w 2019 roku. Portfel własności intelektualnej jest również bardziej obszerny niż kiedykolwiek. Ponad 8900 patentów i zgłoszeń patentowych chroni własność intelektualną związaną z produktami, rozwiązaniami i usługami Endress+Hauser.

Innowacyjność jako czynnik sukcesu

“Fakt, że wszystko to udało się osiągnąć w czasie pandemii koronawirusa, mimo szczególnego obciążenia i dodatkowych zadań, jest ogromnym osiągnięciem" - podkreśliła Angelika Andres, dyrektor korporacyjny ds. praw własności intelektualnej i szefowa działu własności intelektualnej Grupy. Kierownik wydziału dr Christine Koslowski dodaje: "Było majstrowanie i testowanie z maskami i bez, podczas pracy w domu i w warsztacie, z duchem zespołu i cyfrowymi narzędziami.”

“Innowacje napędzają wzrost Endress+Hauser", podkreślił Prezes Zarządu Matthias Altendorf. Jak nic innego, narzędzia cyfrowe pomogły zniwelować fizyczny dystans podczas pandemii, powiedział.. “Ale ludzie potrzebują innych ludzi.” Wirtualna wymiana nie może na dłuższą metę zastąpić spotkań twarzą w twarz; relacje i zaufanie buduje się tylko poprzez bezpośredni kontakt. Dlatego prezes firmy jest przekonany, że "współpraca, współdziałanie i kreatywność wymagają fizycznej bliskości"

Postępy w wielu obszarach

Od 20 lat Endress+Hauser promuje ochronę własności intelektualnej poprzez Program Zachęty do Ochrony Praw Patentowych. W tym kontekście coroczne Spotkanie Innowatorów oferuje wynalazcom globalnej grupy platformę do spotkań i wymiany pomysłów. Patentom o znaczeniu ekonomicznym i szczególnie kreatywnym wynalazcom przyznawane są nagrody. Około 50 pracowników stanęło wirtualnie na podium zwycięzców tego wydarzenia.

“Istotą innowacji jest zawsze korzyść dla klienta", wyjaśnia dyrektor operacyjny dr Andreas Mayr.. Korzyści te mogą być tworzone przez nowe produkty i technologie, ale także przez sprawniejszą współpracę czy przyspieszenie realizacji projektów rozwojowych. Z tego powodu Endress+Hauser od kilku lat przyznaje również nagrody za usprawnianie procesów i ponowne wykorzystanie wcześniej opracowanych rozwiązań. Kilkudziesięciu pracowników zostało za to uhonorowanych podczas Spotkania Innowatorów 2021.

Spotkanie Innowatorów w przestrzeni wirtualnej ©Endress+Hauser

Duch wynalazczości: z powodu pandemii koronawirusa spotkanie Innowatorów Endress+Hauser 2021 odbyło się w trybie wirtualnym.

Matthias Altendorf na scenie podczas Spotkania Innowatorów Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Czynnik wzrostu: CEO Matthias Altendorf prezentuje system multisensorowy do monitorowania procesów fermentacyjnych na spotkaniu innowatorów 2021.

Kontakt