Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Nowa wersja sygnalizatora Liquiphant FTL51 - Pionierskie rozwiązanie

Pierwszy wibracyjny sygnalizator poziomu Liquiphant zgodny z koncepcją Przemysłu 4.0

Do tej pory na całym świecie zainstalowano sześć milionów sygnalizatorów Liquiphant. Od chwili wprowadzenia w latach 80-tych XX wieku nowej metody pomiaru w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów, jest on uważany za jeden z najbardziej niezawodnych sygnalizatorów poziomu w zakładach przemysłowych. Urządzenia najnowszej generacji są obecnie gotowe na Przemysł 4.0.

Korzyści

  • Łatwe uruchomienie bez konieczności kalibracji w różnych mediach

  • Uniwersalna zasada pomiaru, możliwa do stosowania we wszystkich cieczach

  • Maksymalna bezpieczeństwo dzięki Heartbeat Technology poprzez wykrywanie korozji widełek w czasie rzeczywistym

  • Weryfikacja bez przerywania procesu dzięki Heartbeat Technology

  • Test kontrolny uruchamiany naciśnięciem przycisku w sterowni lub bezpośrednio na urządzeniu

  • Bezpieczna konstrukcja: urządzenie opracowane zgodnie z normą PN-EN 61508 do bezpośredniego stosowania w aplikacjach o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 i SIL3 w redundancji homogenicznej

  • Dostęp za pośrednictwem protokołu Bluetooth® i urządzenia mobilnego celem sprawdzenia stanu i dostępu do dokumentacji urządzenia

  • Minimum czynności konserwacyjnych: możliwość aktywacji okresowych testów kontrolnych wg SIL i WHG za pomocą przycisku bez demontażu urządzenia. Prosty i intuicyjny asystent testu kontrolnego w aplikacji SmartBlue zapewnia jego poprawne wykonanie.

  • Strony produktowa

Cyfrowa rewolucja

Sygnalizatory Liquiphant wykonują obecnie wiele zadań związanych z automatyzacją procesów: zarówno zabezpieczenie przed przelaniem, jak i przed suchobiegiem. Jednak nawet najprostsza zasada pomiaru musi dostosować się do wymogów cyfrowej rewolucji. Nadszedł czas, aby przygotować ten czujnik do zadań jutra. Każdy, kto dzisiaj przygotowuje swą firmę do ery cyfrowej, musi zoptymalizować zarówno technikę pomiaru poziomu, jak i technologię IT. Wymaga to, aby czujniki dostarczały odpowiednie dane, umożliwiające optymalizację procesów.

Czujniki procesowe 4.0

W technologicznej mapie drogowej ku "czujnikom procesowym 4.0", organizacja NAMUR wymaga zapewnienia drugiego, mobilnego kanału komunikacji z czujnikiem, a czujnik powinien dostarczać dane dla konserwacji predykcyjnej i optymalizacji procesu. Jednocześnie, informacje o produkcie takie, jak instrukcje czy certyfikaty, powinny być dostępne przez cały czas lokalnie, na miejscu. Operator może obecnie komunikować się z sygnalizatorem Liquiphant za pomocą aplikacji SmartBlue opracowanej przez Endress+Hauser. Aplikacja ta zapewnia dostęp do wszystkich danych produktu oraz danych diagnostycznych.

Nowa generacja

Dostęp mobilny znacznie przyśpiesza wykonanie inspekcji systemów, zwłaszcza w miejscach trudnodostępnych, gdzie wykonanie konserwacji wymaga korzystania z rusztowań. Sygnalizatory Liquiphant nowej generacji zapewniają sygnalizację stanu sygnalizatora poziomu za pomocą diód LED lub funkcji diagnostycznych Heartbeat Technology w aplikacji SmartBlue. Oprócz bieżącej diagnostyki, weryfikacja z użyciem Heartbeat Technology umożliwia tworzenie kompletnej dokumentacji punktu pomiarowego. Nowo opracowany asystent SIL umożliwia w prosty sposób uruchomienie okresowego testu funkcjonalnego.

Prostota i bezpieczeństwo

Wszystkie te cyfrowe innowacje służą ułatwieniu pracy człowieka. Liquiphant jest stosowany w zbiornikach magazynowych i rurociągach do pomiaru poziomu wszelkich cieczy. Urządzenia te znajdują również zastosowanie wszędzie tam, gdzie inne zasady pomiaru nie mogą być stosowane ze względu na ich ograniczenia spowodowane przewodnością medium, występowaniem osadów lub pęcherzyków powietrza. Sygnalizatory Liquiphant zostały zaprojektowane zgodnie z normą PN-EN 61508 i zasadą bezpiecznej konstrukcji, i dlatego są przeznaczone do stosowania w aplikacjach o poziomie bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL2/3.

Heartbeat Technology umożliwia działania prewencyjne w przypadku postępującej korozji czujnika wibracyjnego

Sygnalizator Liquiphant FTL51 nowej generacji jest oferowany w wielu wersjach wykonania ©Endress+Hauser
Wykrywanie korozji widełek z wyprzedzeniem w sygnalizatorze Liquiphant FTL51 nowej generacji ©Endress+Hauser
Sygnalizator Liquiphant FTL51 nowej generacji ©Endress+Hauser
Sygnalizatory LiquiphantFTL51 i FTL41 nowej generacji ©Endress+Hauser