Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Endress+Hauser uzyskuje najwyższe wyróżnienie za prowadzoną politykę zrównoważonego rozwoju

Grupa po raz czwarty z rzędu zdobywa złotą ocenę po audycie EcoVadis

Po audycie EcoVadis firma Endress+Hauser po raz czwarty z rzędu została wyróżniona najwyższą oceną za prowadzoną politykę zrównoważonego rozwoju . Grupa kolejny raz poprawiła swój ogólny wynik i zdobywając 72 punktów, wśród porównywalnych firm Endress+Hauser plasuje się obecnie w czołówce.

Począwszy od 2013 roku prowadzona przez Endress+Hauser polityka zrównoważonego rozwoju jest co roku poddawana ocenie przez EcoVadis, a od 2016 roku Grupa regularnie uzyskuje złotą ocenę. Firma ponownie uzyskała dobre lub bardzo dobre wyniki w ramach czterech badanych zagadnień, a mianowicie: ochrony środowiska, uczciwych praktyk biznesowych, zrównoważonej polityki zakupowej, warunków pracy i praw człowieka. To sprawia, że w grupie porównywalnych firm Endress+Hauser jest jedną z najlepiej ocenianych.

Cenny wkład w zrównoważony rozwój

"Wyzwania przyszłości wymagają od naszych klientów i od nas prowadzenia działalności w sposób zrównoważony", podkreśla Matthias Altendorf, dyrektor generalny (CEO) Grupy Endress+Hauser. "Dzięki naszej zaawansowanej technice pomiarowej oraz rozwiązaniom automatyki, pomagamy naszym klientom zwiększać efektywność zasobów, obniżać emisję CO2, unikać marnotrawstwa i zwiększać efektywność gospodarki o obiegu zamkniętym."

Firma wnosi również swój wkład w zostawianie jak najmniejszego śladu ekologicznego. Dla przykładu, Endress+Hauser w coraz większym stopniu dostarcza do budynków i infrastruktury zrównoważoną energię lub ogranicza przejazdy m.in. przez wirtualne spotkania i konferencje. Raport EcoVadis zwraca również uwagę na postęp na szczeblu zarządzania, zwłaszcza w takich obszarach, jak ochrona środowiska, warunki pracy i prawa człowieka oraz uczciwe praktyki biznesowe.

Analiza oparta na globalnych porównaniach

Do oceny firm na całym świecie EcoVadis stosuje 21 kryteriów zrównoważonego rozwoju, w tym środowiskowych, społecznych i etycznych. Oprócz porównania branżowego, firmy otrzymują również zalecenia poprawy. Z kolei same wykorzystują platformę Internetu do oceny własnych dostawców. Według EcoVadis, sieć ta liczy obecnie 60 000 firm na całym świecie.

Szczegółowe informacje dotyczące raportu EcoVadis oraz audytu przeprowadzonego w Endress+Hauser dotyczącego polityki zrównoważonego rozwoju są dostępne na stronie www.endress.com/ecovadis

Endress+Hauser uzyskuje najwyższe wyróżnienie za prowadzoną politykę zrównoważonego rozwoju ©Endress+Hauser

"Wyzwania przyszłości wymagają od naszych klientów i od nas prowadzenia działalności w sposób zrównoważony", podkreśla Matthias Altendorf, dyrektor generalny (CEO) Grupy Endress+Hauser.

Endress+Hauser uzyskuje najwyższe wyróżnienie za prowadzoną politykę zrównoważonego rozwoju ©Endress+Hauser

Zaawansowane techniki pomiarowe oraz rozwiązania automatyki oferowane przez Endress+Hauser pozwalają uczynić produkcję przemysłową przyjazną dla klimatu i środowiska.

Endress+Hauser uzyskuje najwyższe wyróżnienie za prowadzoną politykę zrównoważonego rozwoju ©Endress+Hauser

Endress+Hauser zapewnia zrównoważony rozwój własnych firm - na przykład dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak turbina wiatrowa w kształcie drzewa, wytwarzająca energię odnawialną.

Endress+Hauser uzyskuje najwyższe wyróżnienie za prowadzoną politykę zrównoważonego rozwoju ©Endress+Hauser

Budynki Endress+Hauser na całym świecie spełniają najwyższe standardy efektywności energetycznej i, podobnie jak tu w Belgii, charakteryzują się zarówno zrównoważoną konstrukcją, jak i wysoką jakością jako miejsce pracy.

Kontakt