Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Jeszcze łatwiejszy wybór i dopasowywanie aparatury pomiarowej

Applicator skraca i upraszcza Twój cykl projektowania

Trafny dobór aparatury pomiarowej może nastręczać wielu problemów. Aby podejmować trafne i bezpieczne decyzje, osoby odpowiedzialne za projektowanie powinny posiadać wiedzę na temat różnorodnych typów aparatury obiektowej i jej zastosowań. Obliczenia inżynierskie wspierające dobór niejednokrotnie są dosyć skomplikowane a szeroka gama dostęnych produktów i opcji nie ułatwia zadania. Wychodząc naprzeciwko wyzwaniom stojącym przed projektantami, stworzyliśmy nowy Applicator 10.11 - program wspomagający dobór urządzeń pomiarowych. Dzięki niemu, skomplikowane projekty inżynierskie stały się znacznie prostsze.

Korzyści

 • Nowa strona początkowa narzędzia Applicator daje bezpośredni dostęp do różnych modułów inżynierskich

 • Intuicyjna nawigacja i nowy wygląd

 • Nowe opcje w module wyboru, w tym parametry branżowe, wskaźnik wyniku oraz nowa segmentacja wprowadzanych parametrów

 • Dodano nowe przepływomierze Proline w module doboru urządzeń pomiarowycyh do przepływu. Zaawansowane generowanie kodu zamówienia dla wybranych przez użytkownika urządzeń

 • Nowe zastosowania przemysłowe dodane do narzędzia Applicator: Rektyfikacja dla przemysłu chemicznego i produkcja soków dla przemysłu spożywczego

Bezbłędne, szybkie i elastyczne projektowanie

Applicator Endress+Hauser to wygodne narzędzie do doboru i dopasowywania produktów, usprawniające proces projektowania. Na podstawie wprowadzonych kryteriów Applicator sugeruje zastosowanie odpowiedniego urządzenia. Możesz wybrać dowolne produkty do pomiaru poziomu, przepływu, gęstości, ciśnienia, temperatury, do analizy i rejestracji danych, a także komponenty z bogatego portfolio produktów Endress+Hauser.

Wybierz, dopasuj i skonfiguruj najlepsza aparaturę

Po wprowadzeniu wartości określających parametry punktu pomiarowego, otrzymujesz listę rekomendowanych urządzeń i elementów. Wybrane przez użytkownika urządzenia przesyłane są następnie do etapu,dostosowawczego i dalej do finalnej.konfiguracji i specyfikacji kodu zamówieniowego.

Applicator Industry Applications

Narzędzie Applicator Industry Applications przeznaczone jest do wyboru produktów z użyciem nawigacji opartej o konkretną branżę, np. spożywczą, wodno-ściekową lub podstawową. Z użyciem schematów technologicznych właściwych dla wybranej branży możesz wybrać odpowiedni punkt pomiarowy. Następnie zostaniesz przekierowany do specyfiki punktu pomiarowego oraz do przeglądu odpowiednich typów produktów.

Dostępne online lub na płycie DVD, w tym projekt Applicator

Applicator dostępny jest nieodpłatnie online lub na płycie instalacyjnej DVD, obejmującej regularne aktualizacje oprogramowania przez internet. W zainstalowanym oprogramowaniu znajdziesz moduł zarządzania projektem. Ten moduł pozwala Ci zarządzać projektami od samego początku i zapisywać parametry i dane do wykorzystania przy kolejnych projektach. Funkcje eksportu i importu umożliwiają łatwe przekazywanie projektów między różnymi systemami wspierającymi projektowanie.

 • Produkty podstawowe

 • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty standardowe

 • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty zaawansowane

 • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty specjalistyczne

 • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia