Przetwornik elektrycznej różnicy ciśnień Deltabar FMD72

Zwycięzca konkursu "Produkt Roku 2013" w kategorii czujniki: Deltabar FMD72

Wydawca czasopisma Control Engineering Polska zorganizował konkurs "Produkt Roku", którego celem jest promocja najlepszych produktów mających zastosowanie w zakładach przemysłowych. W pierwszym etapie, ocenie przez jury poddawane były: innowacyjność, przydatność, łatwość w użyciu oraz zyski ekonomiczne i pozaekonomiczne związane z zastosowaniem produktu. Następnie czytelnicy Control Engineering mogli nagradzać głosami produkty automatyki w 22 kategoriach, wybierając najlepsze z nich. Głosowanie odbyło się od 10 lutego do 6 marca 2014. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród miało miejsce 26 marca 2014 podczas targów w Warszawie.

Niezawodny

 • Usuwa błąd pomiaru spowodowany zmianą temperatury otoczenia — nawet w 95%

 • Ceramiczna cela pomiarowa z detekcją uszkodzenia membrany

 • Pomiar różnicy ciśnień, nadciśnienia i temperatury czujnika w pojedynczym urządzeniu — odczyt za pomocą HART®

 • Ciągłe wskazanie stanu zdrowia całego systemu za pomocą diagnostyki HART®

 • Szybsza odpowiedź pomiarowa niż w tradycyjnych układach z kapilarami — nawet 10-krotnie szybsza!

 • Standardowe podłączenie elektryczne pozwalające na łatwy montaż.

Bezpieczny

 • Eliminuje nieszczelności rurek impulsowych i ich połączeń występujące w tradycyjnych układach mechanicznych

 • Wyklucza możliwość kondensacji (błędy suchej rurki impulsowej) lub parowania (błędy mokrej rurki impulsowej) w rurce impulsowej pomiaru nadciśnienia

 • Likwiduje ryzyko zatykania się rurek impulsowych

 • Redukuje ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa personelu obiektowego i instalacji.

Ekonomiczny

 • Deltabar FMD72 jako układ zamienny dla tradycyjnego układu mechanicznego pozwala wykorzystać istniejące linie zasilające i sygnałowe

 • Wymiana dowolnego z elementów systemu bez konieczności kalibracji i konfiguracji

 • Wodoszczelne, szybko rozłączne połączenie pomiędzy czujnikami

 • Mniejsza ilość części zamiennych na magazynie

 • Koniec z magazynowaniem układów zamiennych z różnymi długościami kapilar — wystarczy jedno wykonanie z przewodem elektrycznym

 • Połączenia elektryczne są wykonane przewodem elektr.

 • Łatwy w montażu, może go wykonać jedna osoba

 • Niższe koszty eksploatacji — brak konieczności ogrzewania chroniącego przed zamarzaniem rurek impulsowych.

dyplom, deltabar fmd72 produktem roku 2013 ©Endress+Hauser

Dyplom dla Deltabar FMD72