Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

W jaki sposób można zapobiec przelaniu zbiornika?

Oferujemy unikatowe rozwiązanie obejmujące całą pętlę bezpieczeństwa

Zbiorniki magazynowe często zawierają ciecze niebezpieczne dla środowiska i ludzi. Niewłaściwie monitorowane mogą powodować poważne wypadki. Niesprawny przetwornik poziomu paliwa może nie powiadomić o osiągnięciu przez ciecz w zbiorniku niebezpiecznego poziomu. Wyciek grozi powstaniem chmury oparów, która prowadzi do wybuchów i pożarów. Dlatego też tak ważne są systemy zabezpieczenia przed przelaniem, które bywają niestety drogie oraz trudne do wdrożenia i utrzymania.

Obniż czas wdrożenia i koszty utrzymania

©Endress+Hauser

Nasze wstępnie skonfigurowane rozwiązanie zmniejsza koszty projektu nawet o 20% i redukuje ryzyko związane z wdrożeniem, ponieważ opiera się na standardowym podejściu z powtarzalnymi projektami. Współpraca z Rockwell Automation zaowocowała kompletnym rozwiązaniem obejmującym całą pętlę bezpieczeństwa, od pomiarów i monitorowania do korekty elementów. Urządzenia są wstępnie integrowane, wymagają jedynie konfiguracji na miejscu instalacji, a całe rozwiązanie jest modułowe i możliwe do rozbudowy.

Zgodność z najlepszymi praktykami i normami branżowymi

Zapewniamy nie tylko zgodność ze standardami rynkowymi, ale też:

  • Skalowalność według potrzeb

  • Przystosowanie do obiektów obsługiwanych ręcznie i automatycznie

  • Poziom SIL3 Wyświetlanie szczegółowych ostrzeżeń i alarmów na wyświetlaczu tekstowym i panelu operacyjnym

  • Opcję alarmów wysokiego i bardzo wysokiego poziomu.

Większa przejrzystość i identyfikowalność

  • Zintegrowana automatyczna procedura okresowych testów diagnostycznych (w trakcie zdobywania patentu).

  • Automatyczne zapisywanie wszystkich zdarzeń dla lepszej przejrzystości.

  • Zasilacz UPS na 30 minut pracy.

  • Dowolny wybór zbiornika przez użytkownika w celu uproszczenia przypisywania alarmów.