Endress+Hauser odnotowuje wzrost

Rok obrotowy 2015: silna pozycja franka szwajcarskiego obniża wpływy

Mimo niekorzystnej koniunktury rok obrotowy 2015 okazał się kolejnym, dobrym rokiem dla Endress+Hauser. Sprzedaż netto wzrosła o 6,6%, osiągając 2,1 mld euro, jednak wstępna ocena finansowa ukazuje negatywny wpływ silnej pozycji franka szwajcarskiego na przychody Endress+Hauser.

„Rok 2015 charakteryzował się zmiennością kursów walut” — powiedział dr Luc Schultheiss, dyrektor finansowy (CFO) Grupy. Ubiegłoroczna decyzja banku centralnego Szwajcarii o uwolnieniu kursu franka wraz z początkiem roku, mocno uderzyła w budżet firmy, co wyraźnie odbiło się na przychodach.

Dyrektor Finansowy przewiduje, że dochód netto Endress+Hauser spadnie o około 25% w porównaniu do 2014 r. „Nie byliśmy w stanie powtórzyć dobrych wyników z poprzednich lat”.

Słaby kurs euro również wpłynął na skonsolidowany przychód Grupy. „Licząc w walutach lokalnych, sprzedaż Grupy wzrosła o mniej niż 1 procent” — podkreśla Luc Schultheiss. Transformacja ekonomiczna Chin i spadek cen surowców — w szczególności malejące ceny ropy naftowej i gazu — miały spory wpływ na biznes.

500 nowych miejsc pracy na całym świecie

Mimo niezadowolenia z wyników finansowych Luc Schultheiss dostrzega kilka pozytywów. „Grupa Endress+Hauser nadal wykazuje solidną rentowność i stabilność finansową”. Firma poprawiła wskaźnik kapitału własnego i powiększyła kadrę. Grupa utworzyła ponad 500 nowych miejsc pracy na całym świecie, osiągając na koniec roku zatrudnienie wynoszące 12 952 pracowników. W dniu 3 maja 2016 r. Endress+Hauser przedstawił w Bazylei sprawozdanie roczne.

Dyrektor finansowy przewiduje, że bieżący rok będzie jeszcze trudniejszy: wzrost sprzedaży netto będzie jednocyfrowy, a zyski przestaną rosnąć. Jeśli firma będzie rozwijać się zgodnie z przewidywaniami, utworzonych zostanie około 350 nowych miejsc pracy.

Pobierz komunikat prasowy

Kontakt