Przetworniki poziomu pomocne w bilansowaniu zużycia zielonej energii

Wytwarzanie ciepła i energii, czyli kogeneracja to w ostatnich latach popularne zagadnienie w energetyce cieplnej i zawodowej.

Pozwala ona na obniżenie poziomu zużycia węgla w procesie wytwarzania energii. Obok zwiększenia sprawności energetycznej, ważnymi zaletami kogeneracji jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów. Polskie prawo energetyczne przewiduje wydawanie producentowi energii tzw. świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji. Jest to dokument potwierdzający poczynienie oszczędności w trakcie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła użytkowego. Zielona energia pomaga wytwórcom energii w poczynianiu wspomnianych oszczędności i ograniczaniu emisji CO2 do atmosfery.

Korzyści

 • Przetwornik poziomu Micropilot M FMR250:

  bezkontaktowy, zmniejsza koszty eksploatacji pomiaru,

  odporny na intensywne zapylenie,

  pozycjoner anteny poprawia jakość pomiaru,

  oprogramowanie FieldCare,

  stosowane np. w silosach biomasy w Elektrowni Połaniec

 • Przetwornik poziomu Levelflex M FMP40

  Funkcja detekcji końca sondy i ciągłej aproksymacji stałej dielektrycznej biomasy zapewnia ciągłość pomiaru i zabezpieczenie silosu przed przesypem nawet w sytuacji długotrwałego napełniania,

  atrakcyjna cena przyrządu

  stosowane w silosach magazynowych i buforowych biomasy w EC Rybnik.

 • Przetwornik Silopilot M FMM50

  elementy mechaniczne przyrządu są wykonane ze stali i aluminium, co gwarantuje użytkownikowi wysoką trwałość i długi okres eksploatacji.,

  kompaktowy przetwornik z wyjściem prądowym 4...20 mA,

Zieloną energię stanowią odnawialne paliwa pierwotne, zużywane w procesie wytwarzania energii, których cechą jest znikome zanieczyszczanie środowiska. Należą do nich produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego:

 • odpadki z produkcji rolniczej i sadowniczej

 • odpadki z produkcji leśnej i tartaków

 • odpadki organiczne z gospodarstw domowych

 • pozostałości po przycinaniu zieleni miejskiej itd.

Największą wartość jako paliwo, używane w procesie współspalania z węglem w przystosowanych do tego celu kotłach energetycznych, ma biomasa sucha i zagęszczona. Występuje ona w formie peletów lub brykietów, pozyskanych dzięki suszeniu, mieleniu i prasowaniu.

Polskie prawo nakłada na wytwórcę i/lub sprzedawcę energii cieplnej i elektrycznej obowiązek korzystania z odnawialnych źródeł energii. W roku 2010 ich udział w procesie współspalania z węglem powinien wynosić 9%. Stąd, w polskich ciepłowniach i elektrociepłowniach od ponad 2 lat jest obserwowany ciągły wzrost popytu na biomasę. Podmioty te inwestują w instalacje do jej składowania, przygotowania i spalania.

Składowanie biomasy w elektrowni lub elektrociepłowni

Biomasa rozładowywana jest na dużych placach i podawana pneumatycznie do silosów żelbetowych lub stalowych o pojemnościach typowo 200-3000 m3. Są to wysokie zbiorniki o średnicy 5-10 m, wyposażone w denne wygarniacze, komplet włazów, króćców, drabinek i podestów, instalację przeciwpożarową i króciec zasypowy. Zdarzają się wykonania silosów z lekkim dachem, który w przypadku wybuchu pyłów wewnątrz silosu ma za zadanie skierowanie tego zjawiska ku górze. Pomiar ilości biomasy w silosie może być wykonany za pomocą wagi tensometrycznej ub przez zastosowanie przetwornika poziomu,objętości,masy, właściwie dobranego i montowanego w stropie silosu.

©Endress+Hauser

Pomiary ilości biomasy w silosach magazynowych

Radarowy, bezkontaktowy przetwornik poziomu Micropilot M FMR250 gwarantuje rzetelny i powtarzalny pomiar poziomu w zakresie do 70 m wysokości silosu. Nie obciąża stropu zbiornika, wyposażony w złącze do czyszczenia pneumatycznego anteny. Korzyściami są: wysokie bezpieczeństwo, brak konieczności okresowej obsługi i niezawodność pomiaru.

Alternatywnym rozwiązaniem pomiaru biomasy jest radarowy przetwornik poziomu z falowodem linowym Levelflex M FMP40. Sprawdza się w sytuacjach, gdy stała dielektryczna biomasy jest bardzo niska (<2).

Uzupełniającym rozwiązaniem jest użycie klasycznej metody elektromechanicznej - przetwornika Silopilot M FMM50

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser