Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Heartbeat Technology

Oceń działanie przepływomierza bez przerywania pomiaru, zakłócania procesu i demontażu urządzenia z instalacji technologicznej

Heartbeat Technology jest nowatorską i łatwą w obsłudze platformą diagnostyczną zintegrowaną w przepływomierzach Endress+Hauser. Pozwala dokonać weryfikacji przepływomierza, potwierdzić jego parametry metrologiczne, a także wydrukować raport weryfikacji zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN 61511:2010. Wysokie pokrycie diagnostyczne Heartbeat pozwala na znaczne ograniczenie liczby tradycyjnych sprawdzeń i kalibracji.

Korzyści

  • Weryfikacja Heartbeat nie zakłóca pomiaru przepływu oraz nie wymaga przerywania procesu produkcyjnego

  • Zgodność weryfikacji z wymaganiami PN-EN ISO9001:2008 potwierdzona jest zaświadczeniem TÜV

  • Weryfikacja obejmuje wszystkie istotne elementy przepływomierza: czujnik, przetwarzanie sygnału, przetwornik pomiarowy, wyjścia i wejścia sygnałowe

  • Wysoka wiarygodność Heartbeat uzyskiwana jest dzięki pokryciu testowemu dochodzącemu do 98% i wbudowanym, redundantnym wzorcom odniesienia

  • Interpretacja raportu z weryfikacji jest łatwa i nie wymaga doświadczenia od użytkownika

  • Heartbeat dostępny jest dla wszystkich przepływomierzy masowych Coriolisa, elektromagnetycznych, wirowych, ultradźwiękowych serii Proline nowej generacji

Każdy przepływomierz Endress+Hauser nowej generacji posiada fabrycznie wbudowane, redundantne wzorce odniesienia. Charakteryzują się one bardzo wysoką stabilnością długoterminową i są jednoznacznie identyfikowalne, co gwarantuje spójność pomiarową z wzorcami fabrycznymi.

Jak działa Heartbeat?

Większość istotnych parametrów mechanicznych i elektrycznych przepływomierza jest określana w trakcie kalibracji fabrycznej. Podczas normalnej eksploatacji część z tych parametrów może ulec zmianie na skutek zużycia mechanicznego czujnika, wytarcia, korozji, osadów, zmiennych temperatur i ciśnień pracy.

©Endress+Hauser

Algorytmy Heartbeat porównują aktualne wartości parametrów z wbudowanymi wzorcami odniesienia. Krytyczne odchylenia są sygnalizowane zgodnie z NAMUR. Uruchomienie weryfikacji Heartbeat generuje rejestrację nowego zestawu parametrów, a pamięć przetwornika archiwizuje do ośmiu raportów weryfikacji i pozwala na ich odczyt w dowolnym momencie.

Interpretacja wyników weryfikacji Heartbeat

Pierwsza część raportu weryfikacji zawiera ogólny wykaz testowanych obwodów i elementów przepływomierza wraz z wynikiem badania każdego obwodu w postaci zaliczony/niezaliczony. Daje to możliwość łatwej oceny stanu przepływomierza nawet mniej doświadczonym użytkownikom. W części drugiej wybrane parametry są przedstawione liczbowo wraz z ich reprezentacją graficzną. Porównanie z wartościami historycznymi pozwala na analizę trendów oraz ocenę oddziaływania procesu technologicznego i otaczającego środowiska na parametry pracy urządzenia pomiarowego.

TÜV potwierdza wiarygodność Heartbeat

©Endress+Hauser

Niezależny audytor TÜV potwierdza wysoką wiarygodność weryfikacji - Heartbeat, przy uwzględnieniu pokrycia diagnostycznego (TTC) dochodzącego do 98%, spełnia wymagania identyfikowalnego sprawdzenia zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2008 – Rozdział 7.6a „Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów”

Dzięki otrzymanym wynikom weryfikacji użytkownik może podjąć decyzję o konieczności wykonania tradycyjnej kalibracji „na mokro” z wykorzystaniem stacji kalibracyjnej przepływomierzy. I odwrotnie, pozytywny wynik weryfikacji Heartbeat, pozwala ograniczyć liczbę niepotrzebnych kalibracji.

Heartbeat efektem badań i wieloletniego doświadczenia

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Weryfikacja Heartbeat jest rezultatem wielu lat badań oraz tysięcy ponownych kalibracji „na mokro”, przeprowadzanych w laboratoriach kalibracyjnych Endress+Hauser. Wiedza, doświadczenie i obszerna baza porównawcza, pozwoliły naukowcom Endress+Hauser na wypracowanie algorytmów diagnostycznych, umożliwiających powiązanie sygnałów i parametrów wewnętrznych przepływomierza z ich wpływem na jego funkcjonowanie i własności metrologiczne.

Obejrzyj wideo i poznaj korzyści z zastosowania Heartbeat Technology

Do pobrania