Endress+Hauser i Metso reorganizują wspólną sieć sprzedażową

Reorganizacja firm w Szwajcarii i Finlandii

Grupa Endress+Hauser oraz Metso Automation Inc. planują reorganizację wspólnych oddziałów sprzedażowo-usługowych na terenie Szwajcarii i Finlandii z dniem 1 lipca 2015 r. Obie grupy dokonają rozdziału wspólnych udziałów mniejszościowych i zorganizują własne dedykowane oddziały sprzedażowo-usługowe obsługujące klientów.

Bazując na mocnej pozycji uzyskanej w ciągu ostatnich lat na rynkach Szwajcarii i Finlandii, Endress+Hauser oraz Metso będą kontynuować obsługę swoich klientów, wykorzystując własne sieci sprzedażowe i usługowe. Obie strony zgodziły się na kontynuowanie ścisłej współpracy, skupiając się na zapewnieniu maksymalnie łatwego i płynnego transferu usług z korzyścią dla swoich klientów.

Do 1 lipca 2015 r. w Szwajcarii udziały mniejszościowe Metso Automation Inc. w Endress+Hauser Metso AG zostaną przeniesione do Endress+Hauser. Firma sprzedażowo-usługowa zmieni nazwę na Endress+Hauser (Schweiz) AG i skupi się jedynie na ofercie Endress+Hauser dla przemysłu przetwórczego. Metso będzie kontynuować działanie na rynku szwajcarskim, oferując asortyment w postaci zaworów i pomp.

Do 1 lipca 2015 r. działania sprzedażowo-usługowe Endress+Hauser w Finlandii zostaną przeniesione do nowej firmy o nazwie Endress+Hauser (Finland) Oy. Firma ta będzie pełnić rolę wyłącznego przedstawicielstwa Endress+Hauser na terenie Finlandii. Metso skupi się na sprzedaży i obsłudze własnych rozwiązań w zakresie kontroli przepływu dla branż paliwowej, papierniczej, górniczej i innych. Udziały mniejszościowe Endress+Hauser (International) Holding AG w obecnie istniejącym Metso Endress+Hauser Oy zostaną przeniesione na Metso.

Zgodnie z nową strategią przedstawioną w 2014 roku Metso będzie kontynuować przekształcanie się w bardziej wyspecjalizowaną firmę przemysłową, skupiającą się na trzech obszarach — minerałach, kruszywach i kontroli przepływu — i obsługującą klientów z branż górniczej, paliwowej oraz przetwarzania kruszyw. Metso będzie także oferować swoje rozwiązania i usługi w zakresie kontroli przepływu firmom m.in. z branż papierniczej i energetycznej.

Pobierz pełny artykuł prasowy

Kontakt