Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Akredytowana kalibracja przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień

Dostarczanie przyrządów mierzących prawidłowo i pewnie leży u podstaw każdego cenionego producenta aparatury kontrolno-pomiarowej.

Endress+Hauser posiada własne laboratorium kalibracji przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień. Kalibracja przyrządów jest wykonywana na użytek Endress+Hauser, ich odbiorców lub firm trzecich.

Laboratorium kalibracji przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień jest akredytowane przez niemiecki urząd kalibracyjny (DKD/PTB) jako jednostka do badania zmiennych mierzonych: podciśnienia i ciśnienia. Laboratorium posiada akredytację dla zakresu ciśnienia absolutnego od 1 µbar do 500 bar oraz ciśnienia względnego od -1 bar do 700 bar (DKD-K-13001). Najmniejsza, osiągalna niepewność pomiaru w trakcie kalibracji przyrządów wynosi 0,004 % zakresu.

W roku 2005 Endress+Hauser zwiększył 4-krotnie możliwości produkcyjne przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień, wyposażając linie produkcyjne w unikatowy, automatyczny system kalibracji fabrycznej, który również otrzymał aprobatę DKD/PTB. Dzięki temu jest to obecnie najnowocześniejsza linia produkcji tego typu przyrządów na świecie. Pozwala bez przerywania procesu, bezobsługowo kalibrować przyrządy na żądany zakres pomiarowy i automatycznie generować świadectwo wzorcowania.

©Endress+Hauser

Zamawiający może zlecić dokładną kalibrację przyrządu w jego kodzie zamówieniowym zgodnie z wytycznymi metrologicznymi DKD. Fabryczna baza danych przetwarzania zamówień jest zintegrowana z systemem kontroli produkcji, dzięki czemu wymaganie kalibracji DKD jest rozpoznawane automatycznie bez udziału pracowników. Po wyprodukowaniu i wywzorcowaniu przyrządu, na końcowym stanowisku weryfikującym specjalne oprogramowanie dokonuje szczegółowej analizy niepewności pomiaru nowym przyrządem i archiwizuje uzyskane wyniki w fabrycznej bazie danych, przyporządkowując je do numeru seryjnego produktu.

Na koniec, drukowane jest świadectwo wzorcowania przyrządu, zgodne z wytycznymi DKD/PTB. Warto podkreślić, że żaden z pracowników zakładu produkcyjnego Endress+Hauser, w którym wytwarzane są przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień, nie bierze bezpośredniego udziału w procedurze wzorcowania i późniejszej weryfikacji przyrządów pomiarowych. Brak czynnika ludzkiego eliminuje możliwość pojawienia się błędów przypadkowych w kalibracji przetworników i gwarantuje, że dokładność pomiaru nowych przyrządów jest w pełni zgodna z danymi technicznymi w karcie katalogowej.

Dla zapewnienia najwyższej niezawodności automatycznej linii kalibracji przyrządów, jest ona okresowo poddawana weryfikacji autoryzującej, którą przeprowadzają uprawnieni inspektorzy metrologiczni DKD/PTB. Pozwala to również optymalizować procedurę kalibracyjną, która ma kluczowe znaczenie dla jakości produkowanych przyrządów.