Urządzenia pomiarowe do stacji mycia CIP od jednego dostawcy

Zapewnij większy poziom bezpieczeństwa instalacji technologicznej i lepszy komfort pracy

Proces czyszczenia w miejscu CIP (Cleaning In Place) to powszechnie znana technika w branży spożywczej oraz farmaceutycznej. Aby zapewnić bezpieczne wytwarzanie powtarzalnych partii produktów o najwyższej jakości, poszczególne elementy instalacji muszą być odpowiednio domywane (istotny jest kształt połączeń oraz obecność tzw. „stref martwych”).

Automatyzacja procesu CIP

Celem procesu CIP jest utrzymanie linii technologicznej wolnej od zanieczyszczeń czyli resztek produktu i zagrożeń mikrobiologicznych, dlatego kontroli i pomiarowi podlegają:

  • Stężenie kwasu azotowego i środków czyszczących, aby zapewnić skuteczne czyszczenie

  • Natężenie przepływu ze względu na znaczenie hydrodynamiki podczas czyszczenia

  • Przewodność i temperatura w linii powrotu CIP, żeby upewnić się, że środek czyszczący ma odpowiednie stężenie

  • Wymagana temperatura podczas całego procesu

Optymalizacja procesu CIP

Optymalizację procesu CIP można przeprowadzić na wiele sposobów. W zależności od stopnia zautomatyzowania i wielkości obecnej stacji, istnieją różne możliwości wprowadzania drobnych ulepszeń, które przyczynią się do osiągnięcia znacznych oszczędności.

Pomiary bezpośrednio w procesie pomagają przejść od kontroli procesu, opartej tylko na czasie poszczególnych faz w cyklu przepłukiwania, do bardziej aktywnych systemów, które reagują na zmieniające się warunki. Tym samym zapewniają bezpieczne oraz efektywne czyszczenie instalacji przy zmniejszeniu ogólnych kosztów.

Wybierz urządzenia, dzięki którym zoptymalizujesz proces CIP

  • Przepływomierze elektromagnetyczne mierzą objętość wody i środków myjących

  • Sygnalizatory poziomy zabezpieczają zbiorniki z kwasem lub zasadą przed przelaniem, chronią pompy przed suchobiegiem i sygnalizują minimalny poziom środków czyszczących.

  • Sondy hydrostatyczne mierzą napełnienie zbiorników z kwasem lub zasadą

  • Czujniki przewodności kontrolują stężenie środków myjących

  • Czujniki optyczne sygnalizują zmianę faz i pozwalają na odpowiednie kontrolowanie zużycia środków czyszczących i wody, zapobiegając stratom produktu

  • Termometry o krótkim czasie odpowiedzi pomiarowej mierzą temperaturę podczas trwania całego cyklu

Kompleksowa oferta urządzeń do stacji mycia CIP

Pomiar ilości wody i środków myjących.

Przepływomierz elektromagnetyczny Proline Promag H 100

©Endress+Hauser

Zastosowanie: procesy czyszczenia instalacji w mleczarniach, browarach, przy produkcji soków i napojów.

Ochrona zbiorników przed przelaniem.

Sygnalizator Liquiphant FTL33

©Endress+Hauser

Sygnalizator Liquiphant FTW33

©Endress+Hauser

Pomiar poziomu wody i środków myjących.

Sonda hydrostatyczna Cerabar PMP23

©Endress+Hauser

Zastosowanie: dokładny pomiar poziomu cieczy w zbiornikach z rozcieńczonym kwasem lub zasadą na stacji mycia CIP

Radar Micropilot FMR10

©Endress+Hauser

Zastosowanie: pomiar poziomu w zbiornikach magazynowych z cieczami technologicznymi, surowcami i produktami gotowymi.

Kontrola stężenia środków myjących

Czujniki przewodności Smartec S CLD18 i Indumax CLS54D

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Zastosowanie: proces czyszczenia instalacji w mleczarniach, browarach, przy produkcji soków i napojów

Natychmiastowe rozpoznawanie faz woda/produkt

Czujnik optyczny OUSAF11 do zastosowań higienicznych

©Endress+Hauser

Zastosowanie: na stacjach mycia CIP w branży spożywczej – głównie w mleczarniach i browarach.

Szybkie pomiary temperatury

Termometr iTHERM TM411 z wzorcowaniem wkładu bez rozszczelniania stacji CIP

©Endress+Hauser

Zastosowanie: na stacjach mycia w branży spożywczej, wszędzie tam, gdzie prowadzony jest proces CIP.

Wypełnij formularz i otrzymaj nagrodę!

Urządzenia Endress+Hauser do stacji mycia CIP *