Udany rok dla Endress + Hauser

Grupa odnotowuje wzrosty na całym świecie, zwiększa zyski i tworzy dziesiątki nowych miejsc pracy

Endress + Hauser w 2017 roku zwiększył sprzedaż i zysk. Grupa skorzystała z silnego otoczenia biznesowego i wprowadziła szeroką gamę innowacji produktowych, w tym pierwszą ofertę usług cyfrowych.Liczne nowe rekrutacje, znaczne inwestycje i wielkie postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju podkreślają harmonijny rozwój grupy.

Silny rozwój w oparciu o lokalną walutę

Wartość sprzedaży netto w 2017 r. wzrosła o 4,8 procenta do 2,241 mld EUR. Wzrost kursu euro w stosunku do większości innych walut fałszuje jednak obraz. "Po skorygowaniu do walut lokalnych, osiągnęliśmy wzrost na poziomie 6,5%; rynek oprzyrządowania wzrósł o 8,0% "- powiedział CEO Matthias Altendorf podczas corocznej konferencji medialnej w Bazylei."Jesteśmy przekonani, że Endress + Hauser umocnił swoją pozycję rynkową."

Wzrost oparty na wielu czynnikach

Silny rozwój rynku konsumenckiego, stabilizacja ceny ropy i niskie stopy procentowe w 2017 r., doprowadziły do zwiększenia aktywności inwestycyjnej w przemyśle przetwórczym."Poza koniecznością zwiększenia możliwości produkcyjnych, firmy szukały sposobów na bardziej konkurencyjną, niezawodną i zrównoważoną produkcję" - powiedział Matthias Altendorf.Endress + Hauser wspiera ich starania jako wiodący globalny dostawca procesowych i laboratoryjnych technik pomiarowych, rozwiązań automatyki oraz usług serwisowych.

Wpływ innowacji i cyfryzacji

"Firma osiągnęła dobre wyniki w praktycznie wszystkich regionach i branżach przemysłowych" - poinformował CEO.Innowacyjne technologie miały znaczny wpływ na biznes.W ubiegłym roku Endress + Hauser wprowadził 57 nowych produktów i 571 opcji wyposażenia.Wydatki na badania i rozwój wzrosły do 170,7 milionów euro, co stanowi 7,6 procent sprzedaży.Znaczenie innowacji w Endress + Hauser znajduje odzwierciedlenie w 261 nowych zgłoszeniach patentowych.Cyfryzacja odgrywa coraz ważniejszą rolę.

Poprawa po stronie zysków

Endress + Hauser poprawił zysk operacyjny (EBIT) o 15.0 procent do 251,7 milionów euro.Zysk przed opodatkowaniem (EBT) wzrósł o 24,9 procent do 275,6 miliona euro.Zysk netto wzrósł o 34,2 procent do 209,1 milionów euro.Rentowność sprzedaży (ROS) wzrosła o 2,0 pkt do 12,3 proc.Natomiast wskaźnik kapitału własnego obniżył się o 0,3 punktu do 70,2% z powodu kursu walut.Endress + Hauser zainwestował 138,7 mln euro na całym świecie.

Znakomity wynik w zakresie zrównoważonego rozwoju

"Jako firma rodzinna naszym celem jest zrównoważony rozwój" - podkreślił dyrektor generalny Matthias Altendorf."Jako firma rodzinna naszym celem jest zrównoważony rozwój" - podkreślił Prezes Zarządu Matthias Altendorf.W 2017 r. Endress + Hauser uzyskał 66 na 100 możliwych punktów, plasując się w czołówce dwóch procent wszystkich ocenianych firm.Endress + Hauser w 2017 roku utworzył 296 nowych miejsc pracy, znacznie więcej niż planowano.Na koniec roku w Grupie pracowało 13 299 osób.

Solidne perspektywy na bieżący rok

Endress + Hauser rozpoczyna ten rok dobrym startem z dużym wzrostem wpływających zamówień.Grupa planuje wzrost w średnim zakresie jednocyfrowym i przewiduje pozostanie rentowności na obecnym poziomie jeśli nie wystąpią nadzwyczajne okoliczności.223 miliony euro zostały przeznaczone na inwestycje, a Grupa planuje stworzyć do 500 nowych miejsc pracy na całym świecie."Spodziewamy się, że rok 2018 będzie kolejnym dobrym rokiem dla Endress + Hauser" - powiedział Matthias Altendorf.

Usługi stają się coraz ważniejszym aspektem działalności Endress + Hauser. ©Endress+Hauser

Usługi stają się coraz ważniejszym aspektem działalności Endress + Hauser. Szczególny wzrost zapotrzebowania odnotowują na usługi kalibracyjne.

Aplikacje Przemysłowego Internetu Rzeczy wchodzą w obszar inżynierii procesowej.. ©Endress+Hauser

Aplikacje IIoT wchodzą w obszar inżynierii procesowej.Endress + Hauser uruchomił pierwszą usługę cyfrową do zautomatyzowanej analizy i zarządzania zainstalowaną bazą.

W ubiegłym roku Endress + Hauser wprowadził na rynek 57 nowych produktów, w tym termometr iTHERM TrustSens. ©Endress+Hauser

W ubiegłym roku Endress + Hauser wprowadził na rynek 57 nowych produktów, w tym termometr iTHERM TrustSens, samokoalibrujący się termometr, który otrzymał Nagrodę Hermesa, jedno z najważniejszych niemieckich wyróżnień w dziedzinie innowacji.

Endress + Hauser otworzył trzecią swoją fabrykę w Suzhou w Chinach. ©Endress+Hauser

Endress + Hauser otworzył trzecią swoją fabrykę w Suzhou w Chinach. Znajduje się w niej jedno z największych na świecie stanowisk do kalibracji przepływomierzy.

Nowy budynek centrum sprzedaży w Belgii podkreśla znaczenie myślenia o zrównoważonym rozwoju. ©Endress+Hauser

Więcej miejsca, mniej energii.Nowy budynek centrum sprzedaży w Belgii podkreśla znaczenie myślenia o zrównoważonym rozwoju.

Klaus Endress i Matthias Altendorf. ©Endress+Hauser

Klaus Endress, Przewodniczący Rady Nadzorczej (po lewej) i Matthias Altendorf, CEO Grupy Endress + Hauser.

Kontakt