Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Ceramika tlenkowa w czujnikach ciśnienia i różnicy ciśnień Endress+Hauser

Pomiary ciśnienia i różnicy ciśnień z użyciem czujnika ceramicznego należą do unikatowych w ofercie Endress+Hauser.

Sensory wykonane ze spieku czystej ceramiki tlenkowej (99,9% Al2O3), wygrzewanego w temperaturze 1600°C, dysponują bardzo wysoką odpornością korozyjną i mechaniczną przy zachowaniu atrakcyjnych kosztów produkcji. Przetworniki Endress+Hauser, które wykorzystują czujniki ceramiczne, cechuje wyjątkowa odporność na ścieranie i agresywność chemiczną mediów oraz stabilność temperaturowa. Cechy te są osiągalne przy utrzymaniu atrakcyjnej ceny zakupu dla użytkownika, jeśli porównać ją do ceny separatorów membranowych, wykonywanych z materiałów metalowych, jak tytan, stal Duplex, tantal itd.

Korzyści

 • Brak cieczy wypełniającej celę pomiarową

 • Czysta ceramika tlenkowa (99,9 % Al2O3) bez domieszek MgO oraz SiO2 pogarszających własności chemiczne i mechaniczne czujnika

 • Automatyczne wykrywanie awarii czujnika przez przetwornik z powiadamianiem użytkownika

 • Bardzo dobra stabilność temperaturowa i długoterminowa

 • Atrakcyjna cena przetwornika pomiarowego, w którym zastosowano czujnik ceramiczny

Technologia Ceraphire®

Technologia Ceraphire® czujników ceramicznych Endress+Hauser jest doskonałym rozwiązaniem w pomiarach głębokich i permanentnych podciśnień. Zapewnia długą żywotność przetwornika ciśnienia w połączeniu ze stabilnym i powtarzalnym pomiarem, a więc pozwala ograniczać koszty związane z częstą wymianą urządzeń mierzących podciśnienia na Państwa instalacji technologicznej. Zaletę odporności czujnika ceramicznego na głęboką próżnię podkreślają użytkownicy z branży farmaceutycznej, petrochemicznej i rafineryjnej.

W przemyśle spożywczym i w gospodarce wodno-ściekowej są stosowane czujniki ceramiczne, w których gładkość powierzchni membrany czołowej osiąga wartość Ra<0,5µm. Przydatną korzyścią okazuje się być w tym przypadku odporność czujnika na zatłuszczenie, sedymentację lub krystalizację produktu mierzonego, jak również dopuszczenie ceramiki tlenkowej do kontaktu z żywnością i wodą pitną.

Odporność na podciśnienie i głęboką próżnię

 • Próżniowe kolumny destylacyjne

 • Wymienniki podturbinowe

 • Suszarnie próżniowe

 • Parowniki z pokrywaniem cienkowarstwowym

 • Autoklawowanie próżniowe

Odporność na ścieranie, zatłuszczanie i sedymentację

 • Transport pneumatyczny pyłów i materiałów sypkich (np. cement, miał węglowy)

 • Pokrywanie proszkowe i malowanie

 • Komunalne ścieki surowe

Odporność korozyjna

 • Procesowe lub magazynowe zbiorniki ze stężonymi kwasami

 • Procesowe lub magazynowe zbiorniki ze stężonymi zasadami

 • Rurociągi lub zbiorniki tworzywowe z mediami agresywnymi chemicznie wobec zwilżanych elementów metalowych (np. chlor zawilgocony

Wysoka przeciążalność ciśnieniowa (odporność na młoty wodne, parowe, gazowe itp.)

 • Ciśnieniowe zrzuty awaryjne cieczy

 • Rurociągi ciśnieniowe, pomiary w pobliżu zaworów

 • Rurociągi z gazami skroplonymi

 • Obiegi wodno-parowe

czujnik ceramiczny ©Endress+Hauser