Pomiary poziomu z detekcją rozdziału faz cieczy

Zapewnij bezpieczną i spokojną pracę na instalacji technologicznej

Pomiar poziomu cieczy z detekcją rozdziału faz to ważny element w Twoim procesie technologicznym. Jednak proces ten jest dynamiczny. Pojawiają się różne ciecze, złogi emulsji i warstwy sedymentacji, występują wahania gęstości i temperatury.
Chcesz skutecznie kontrolować ten proces, zapewnić bezpieczeństwo i spokojną pracę, użyj sprawdzonego urządzenia pomiarowego Endress+Hauser. Jaki jest łączny poziom w zbiorniku: stały czy zmienny? Jeśli zmienny, to w jakim zakresie? Chcesz otrzymać informację o grubościach poszczególnych warstw cieczy i o ilości wytrąconych w dnie substancji stałych? Musisz wiedzieć, jaki jest łączny poziom w zbiorniku?

Korzyści

 • Radar falowodowy Levelflex M:

  bardzo dokładnie i równocześnie mierzy łączny poziom oraz określa rozdział faz cieczy,

  pomiar jest odporny na zmiany gęstości i temperatury cieczy,

  radar falowodowy Levelflex M jest doskonałym zamiennikiem nurników, często wysłużonych i generujących wysokie koszty eksploatacji

 • Sonda pojemnościowa Liquicap M:

  zapewnia bardzo szybki pomiar przy nagłych zmianach poziomu,

  gdy między cieczami występują złogi emulsji międzywarstwowej, sonda Liquicap M jest najlepszym rozwiązaniem detekcji rozdziału faz,

  gwarantuje możliwość łatwej i szybkiej kalibracji "na sucho”
  przed jej montażem w zbiorniku

 • Przetwornik Gammapilot M:

  wysoka czułość umożliwia zastosowanie izotopu o 10-krotnie mniejszej, bardzo bezpiecznej aktywnościi 3-krotnie dłuższej żywotności od używanych dotychczas,

  bezinwazyjna metoda pomiaru, wybierana gdy warunki w aparacie technologicznym oraz jego budowa uniemożliwiają zastosowanie innego rozwiązania

Ciecze, emulsje, sedymentacja

Aby skutecznie rozwiązać zadanie pomiaru poziomu i detekcji rozdziału faz cieczy, najważniejsze jest dokładne rozpoznanie tego, co dzieje się w Twoim zbiorniku. Tylko wówczas dobierzesz właściwą metodę pomiarową.
Endress+Hauser dostarcza sprawdzone rozwiązania zadań pomiaru poziomu i detekcji rozdziału faz cieczy, dopasowane do warunków technologicznych, jakie panują w Twoim zbiorniku.

Radar falowodowy Levelflex M - zasada pomiaru

Impulsy elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości są prowadzone wzdłuż falowodu zanurzonego w cieczy. Częściowo ulegają one odbiciu od jej powierzchni i powracają do przetwornika, który na podstawie zmierzonego czasu przelotu impulsów określa poziom cieczy. Gdy impulsy elektromagnetyczne docierają do powierzchni, część z nich penetruje ciecz tym łatwiej, im niższa jest jej stała dielektryczna (ε).

Drugie odbicie tych impulsów następuje od dolnej warstwy cieczy, nie wymieszanej z górną. Uwzględniając opóźnienie czasu przelotu impulsów przez wierzchnią warstwę cieczy, przetwornik określa odległość do granicy rozdziału faz cieczy.

Sonda pojemnościowa Liquicap M - zasada pomiaru

Elektroda sondy pojemnościowej tworzy kondensator wraz ze ścianą zbiornika. Dielektrykiem jest izolacja elektrody i ciecz, gdy jest ona nieprzewodząca. Ciecz nieprzewodząca (mała stała dielektryczna ε) powoduje małe zmiany pojemności kondensatora. Duża wartość ε powoduje odpowiednio duże jej zmiany. W praktyce procesów przemysłowych często górną warstwę cieczy tworzą węglowodory o małej wartości ε, wytrącające się w procesie separacji, zaś dolną warstwą jest woda. Wierzchnia warstwa przynosi pomijalny efekt zmiany pojemności, zaś wyznaczony poziom wody (duże ε) określa położenie granicy rozdziału faz.

Układ radiometryczny z przetwornikiem Gammapilot M - zasada pomiaru

Materiał izotopowy wytwarza promieniowanie elektromagnetyczne, które przenikając przez medium ulega osłabieniu wskutek absorpcji. Przetwornik z detektorem scyntylacyjnym, zamontowany po przeciwległej stronie zbiornika, przetwarza odebraną wiązkę na sygnał elektryczny, proporcjonalny do poziomu cieczy. Osłabienie promieniowania i aktywność izotopu zależą m.in. od długości wiązki pomiarowej, gęstości i grubości materiałów w jej torze. Przetwornik jest kalibrowany, gdy w zbiorniku znajduje się ciecz o mniejszej gęstości, a następnie o większej. Uzyskana korelacja absorpcji promieniowania umożliwia wyznaczenie granicy rozdziału faz cieczy.

rozdział faz w zbiorniku magazynowym ©Endress+Hauser

Wyraźny rozdział faz cieczy w zbiorniku magazynowym. Przykładem jest separator ścieków pochodzenia węglowodorowego.

Zaleganie emulsji między warstwami cieczy
w zbiorniku buforowym ©Endress+Hauser

Zaleganie emulsji między warstwami cieczy w zbiorniku buforowym.Przykładem jest stopniowe rozwarstwianie się wody i oleju.

Rozwarstwianie się kilku cieczy i sedymentacja substancji stałych ©Endress+Hauser

Rozwarstwianie się kilku cieczy i sedymentacja substancji stałych.Przykładem jest separator ropy surowej, wody morskiej, piasku i gazu ziemnego.