Soliphant M

Koniec ze wspinaczką i nurkowaniem w ciągu zaledwie 1 tygodnia

Marka Soliphant jest niewątpliwie kojarzona z Endress+Hauser i powszechnie znana jako synonim dla wibracyjnego sygnalizatora poziomu materiałów sypkich o unikatowo wysokiej kulturze technicznej, jakości i trwałości. Co więcej, dla setek tysięcy zadowolonych użytkowników sygnalizatorów Soliphant, ich marka jest jednoznacznie wiąże się z końcem wspinaczki na wysokie silosy i z podwodnym nurkowaniem.

Korzyści

  • Sygnalizatory Soliphant są używane do:

    wykrywania sedymentacji pod powierzchnią cieczy (czujnik rozpoznaje różnicę między np. wodą i piaskiem),

    regulacja głębokości zanurzenia czujnika na zaciskowej mufie przesuwnej,

    dostępność wersji rozdzielnej z odstawioną obudową sygnalizatora.

Sygnalizatory wibracyjne Soliphant M

Zaprojektowane z myślą o zabezpieczeniu przed przesypaniem silosów magazynowych i buforowych z materiałem sypkim - np. biomasa leśna lub ogrodnicza, miał węglowy, gorący popiół, piasek, farby proszkowe, kawa ziarnista, cukier, mleko w proszku, mąka, ziarna przenicy i wiele innych substancji o granulacji nie przekraczającej 25 mm i o gęstości co najmniej 8 g/l. Jedyne na rynku, sygnalizatory Soliphant są przystosowane do pracy w pętlach zabezpieczeniowych ESD, w których wymagany jest poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 TÜV.

Zaawansowana technika i płynące z niej korzyści

Sygnalizatory Soliphant są dostępne w wykonaniu kompaktowym, ze sztywnym lub elastycznym odsadzeniem czujnika na odległość do 20 m. Dzięki temu mogą być zabudowane zarówno w ścianie, jak i w dachu wysokiego silosu m.in. z cementem, zmielonym kamieniem wapiennym czy paszą zwierzęcą. Dzięki zastosowaniu czujnika wibracyjnego, sygnalizatory Soliphant nie posiadają żadnych ruchomych elementów mechanicznych, dzięki czemu gwarantują użytkownikowi całkowitą bezobsługowość w przeciwieństwie do m.in. elektromechanicznych czujników łopatkowych.

Wysoka częstotliwość drgań czujnika kamertonowego zapewnia użytkownikom sygnalizatorów Soliphant spokojną pracę, ponieważ są one w pełni odporne na drgania instalacji technologicznej, powodowane np. pracą pomp, zaworów czy klap. Regulacja czułości sprawia, że sygnalizatory Soliphant pracują poprawnie również w trakcie zasypu pneumatycznego, który przyczynia się do okresowego nasilenia zapylenia w silosie. Co więcej, dodatkową i unikatową korzyścią jest funkcja autokontroli czujnika i obwodów przetwarzania sygnału częstotliwościowego z jego wyjścia, wbudowana w układ mikroprocesorowy sygnalizatorów Soliphant.

Wykrywanie usterki, korozji czujnika lub osadu na nim zgromadzonego powoduje, że użytkownik nie musi już wspinać się na kilkunastometrowy silos, aby wykonać diagnostykę sygnalizatora po uprzednim wymontowaniu go z króćca pomiarowego. Godne uwagi są więc oszczędności, jakie wynikają z zastosowania sygnalizatorów Soliphant: ograniczenie liczby przestojów i awarii instalacji technologicznej, poprawa bezpieczeństwa pracowników, więcej czasu i mniej sytuacji stresujących dla służb utrzymania ruchu – ich praca jest bardziej komfortowa.

Soliphant M ©Endress+Hauser