Przyszłościowe rozwiązanie —
dostępne już teraz

Pierwszy na świecie radar do pomiaru poziomu cieczy z wykorzystaniem częstotliwości transmisji 80 GHz.

Dokładność ±0,5 mm radaru Micropilot NMR81, przeznaczonego do zastosowań rozliczeniowych wymagających wysokiej dokładności, została potwierdzona przez jednostkę notyfikują Technologia wykorzystująca częstotliwość 80 GHz posiada wiele zalet:

Skupiona wiązka

Radar Micropilot NMR81 wykorzystuje częstotliwość transmisji 80 GHz, która zapewnia wysoce skupioną wiązkę o kącie 3° lub 4°, w zależności od używanej anteny. Dla porównania urządzenie radarowe wykorzystujące częstotliwość 10 GHz z anteną o takim samym rozmiarze zapewnia kąt wiązki na poziomie 21°. Pozwala to na wykonywanie wysoce niezawodnych pomiarów, nawet w wysokich i wąskich zbiornikach lub w pobliżu ścian zbiornika, ponieważ wiązka radaru omija przeszkody, takie jak rurociągi lub przegrody na ścianach zbiornika.

Dłuższe zakresy pomiarowe

Dzięki skupianiu wiązki można łatwiej wykonywać pomiary do dna zbiornika przy pomocy technologii wykorzystującej częstotliwość 80 GHz, ponieważ wiązka nie ulega zakłóceniom po kontakcie z najbliższą ścianą zbiornika. Urządzenie zapewnia dłuższe zakresy pomiarowe w porównaniu do innej technologii, przy takim samym poziomie dokładności. Specjalistyczny radar Micropilot NMR81 do pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku zapewnia maksymalną dokładność na poziomie ±0,5 mm (1/32 cala) przy zakresie pomiarowym do 30 m (98 stóp).

Micropilot NMR81 ©Endress+Hauser

Do pobrania