SAP i Endress+Hauser pracują nad połączeniem rozwiązań IIoT

Koncepcja otwartej platformy dla przemysłu procesowego umożliwia sprawną integrację urządzeń obiektowych z procesami biznesowymi

SAP i Endress+Hauser będą intensyfikować współpracę w zakresie rozwoju aplikacji Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) przeznaczonego do zastosowań w przemyśle. Podczas targów przemysłu procesowego ACHEMA we Frankfurcie w Niemczech, światowy lider oprogramowania i specjalista w technologii pomiarów procesowych i laboratoryjnych wydali oświadczenie. W przyszłości, obie firmy mają zamiar zacieśnić współpracę w zakresie rozwoju wspólnych rozwiązań, sprzedaży i wdrożeń.

Celem jest pełna integracja urządzeń obiektowych Endress+Hauser z platformą SAP w chmurze. Obie firmy chcą oferować inteligentne aplikacje z systemu SAP "Leonardo" oraz IIoT Endress+Hauser.

Pomysł polega na tym by dane nadrzędne, z czujnika, jak również wartości mierzone ściśle zintegrować z biznesowymi, logistyką, procesami produkcji oraz rozwijać nowe usługi cyfrowe skupione na zaawansowanej konserwacji i zapewnieniu jakości. Koncepcja otwartej platformy jest podstawą dla osiągnięcia tego celu.

Hala Zeine, prezes SAP d/s Cyfrowego Łańcucha Zamówień i Produkcji oświadczyła że "Dwie innowacyjne firmy połączyły wysiłki aby zrealizować kompleksowe rozwiązanie integracji OT/IT od szeroko pojętej instrumentacji do procesów biznesowych".

Matthias Altendorf, Prezes Zarządu Grupy Endress+Hauser wyjaśnił "W erze cyfryzacji, sukces osiągną te firmy, które będą w stanie powiązać swoje systemy bezpośrednio z procesami biznesowymi, za pomocą niezawodnych i w pełni otwartych lub omijających klasyczną piramidę automatyzacji rozwiązań". "My i SAP mamy wspólną wizję wdrożenia tej strategii z korzyścią dla naszych klientów"

Rola Endress+Hauser polega na dostarczeniu wiedzy o wyposażeniu obiektowym - krytycznej dla operatorów procesów, w postaci serwisu cyfrowego, który zostanie zaimplementowany poprzez integrację istniejących usług IIoT Endress+Hauser i platformy SAP z zastosowaniem standardowych rozwiązań.

Endress+Hauser wspiera strategię cyfryzacji u wszystkich swoich użytkowników: od wytworzenia i automatycznej aktualizacji par cyfrowych, w całym cyklu życia produktu, kompleksowe połączenie od czujnika do platformy SAP IT.

SAP przedstawia konkretne korzyści uzyskiwane dzięki innowacyjnej platformie systemowej SAP Leonardo. W SAP Asset Intelligence Network (inteligentnej sieci urządzeń), przyrządy obiektowe są reprezentowane jako pary cyfrowe, które służą jako podstawa do zintegrowania z procesami biznesowymi użytkownika.

Za pomocą technologii SAP Leonardo takich jak Maszynowe Uczenie, Analityka i Łańcuchy bloków - dla środowiska produkcji można wprowadzić elastyczne inteligentne usługi. Innowacje w zakresie konserwacji i optymalizacji pomogą użytkownikom osiągnąć dwa główne cele: zmniejszenie kosztów operacyjnych i zwiększenie produktywności.

Obszar inżynierii procesowej jest oparty na aplikacjach IIoT (Przemysłowy Internet Rzeczy). ©Endress+Hauser

Celem SAP i Endress+Hauser jest pełna integracja urządzeń obiektowych Endress+Hauser jako par cyfrowych z platformą SAP w chmurze.

Matthias Altendorf, dyrektor generalny grupy Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Matthias Altendorf, CEO grupy Endress+Hauser.

Kontakt