Wzloty i upadki Grupy Endress+Hauser

Rok finansowy 2015: zmiany kursów walut wpływają na wzrost sprzedaży i osiągany zysk

Grupa Endress+Hauser wydała kompletne sprawozdanie finansowe za rok 2015 r. Firma specjalizująca się w technologii pomiarowej i automatyzacji procesów produkcyjnych nie była jednak zadowolona ze swoich wyników. Jeżeli chodzi o waluty lokalne, szwajcarska Grupa odnotowała tylko niewielki wzrost wysokości sprzedaży netto. Zmiany kursów walut wpływają niekorzystnie na zyski.

Grupa zwiększyła wysokość skonsolidowanej sprzedaży o 6,5 procenta do ponad 2,1 mld EUR. Jak zauważył Główny Dyrektor Finansowy, dr Luc Schultheiss, wzrost był uzależniony od wahań kursów walut. „Wszystkie ważne waluty straciły na wartości względem euro. Jeżeli chodzi o waluty lokalne, sprzedaż wzrosła jedynie o 0,7 procenta”. Sprzedaż we frankach szwajcarskich, walucie rozliczeniowej holdingu, zmalała o 6,6 procenta.

Transformacja gospodarcza w Chinach i niskie ceny surowców

Spowolnienie wzrostu gospodarczego w Chinach i malejące ceny surowców, w szczególności ropy, miały wpływ na wyniki przedsiębiorstwa. „Zmniejszone zapotrzebowanie na surowce i energię w Chinach miały niekorzystny wpływ na wiele krajów, od regionu Pacyfiku przez Azję Południowo-Wschodnią po Amerykę Południową”, wyjaśnił Dyrektor Generalny, Matthias Altendorf. Kryzysy polityczne i niepewność gospodarcza stworzyły niesprzyjające warunki inwestycyjne na całym świecie.

Rozwijające się nowe obszary działalności

Zdaniem Dyrektora Generalnego zorientowane na klienta i niecykliczne gałęzie przemysłu, takie jak branża spożywcza, biomedyczna i gospodarka wodno-ściekowa, dobrze się rozwijały w 2015 r. Obszary usług i kompleksowych zautomatyzowanych rozwiązań odnotowały znaczny wzrost. Nieprzeciętny wzrost zaobserwowano również w dziale analityki. „Potwierdza to naszą strategię wzmacniania obszaru analityki i wykorzystywania możliwości na rynku analiz laboratoryjnych”.

Utrzymana stabilność finansowa

Przy kosztach rosnących w nieproporcjonalnie wysokim tempie, zysk operacyjny zmniejszył się o 6,3 procenta, do 251,3 mln EUR. Pomimo nieznacznie niższych stawek podatkowych dochód netto spadł o 14,1 procenta do 164,7 mln EUR. Zwrot ze sprzedaży spadł o 2,7 pkt do 10,9 procenta. Endress+Hauser zachował swoją stabilność finansową — wartość aktywów płynnych wynosiła 382,7 mln EUR, a wysokość kredytów bankowych 7,8 mln EUR. Wskaźnik kapitału własnego wzrósł o 4,7 pkt do 73,0 procent.

Znaczne inwestycje w sprzedaż i produkcję

W 2015 r. Endress+Hauser zainwestował 166,1 mln EUR w nowe budynki i sprzęt — o 31,5 procenta więcej w porównaniu do poprzedniego roku. Pod koniec roku Endress+Hauser zatrudniał 12 952 pracowników. W 2015 r. stworzono 517 dodatkowych miejsc pracy, w tym 353 w Europie. Endress+Hauser złożył 270 patentów w 2015 r. — o 11 więcej niż w 2014 r. Wydatki na badania i rozwój wzrosły o 11,1 procenta do 159,7 mln EUR, co stanowi 7,5 procenta wartości sprzedaży.

Nowa strategia na przyszłość

Grupa poradziła sobie w trudnej sytuacji gospodarczej w 2015 r. dzięki działalności sprzedażowej i produkcyjnej prowadzonej na całym świecie, dużej bazie klientów z różnych branż i kompleksowej ofercie produktów, rozwiązań i usług. Firma planuje kontynuowanie tego podejścia z nową strategią 2020+. Matthias Altendorf uważa, że rok 2016 będzie jeszcze trudniejszy niż poprzedni. Endress+Hauser przewiduje jednocyfrowy wzrost i chce utrzymać zyski na poziomie z 2015 r.

Kontakt