Diagnostyka mokrej lub brudnej anteny w radarach Micropilot Evolution

Nowe radary bezkontaktowe Micropilot Evolution informują z wyprzedzeniem m.in. o niepożądanym zabrudzeniu lub zroszeniu anteny.

Radarowe przetworniki poziomu FMR5x z rodziny Micropilot Evolution zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, w tym m.in. atest TÜV SIL2/3 (hardware/software) z możliwością pracy w redundancji homogenicznej blokady ESD, posiadają deklarację producenta o nadążności za zaleceniami API 2350:2012 ochrony przed przelaniem zbiorników w branży rafineryjno-gazowej oraz świadectwem zgodności z Dyrektywą Emisyjną UE DIN EN 302729-1/2 dla radarowych mierników poziomu (LPR).
Charakteryzują się dużą, uwierzytelnioną przez metrologów PTB/NMi dokładnością pomiaru (5-punktowe wzorcowanie fabryczne).

Inteligentny, radarowy przetwornik poziomu

Każdy przetwornik poziomu FMR5x z rodziny radarów bezkontaktowych Micropilot Evolution rozpoznaje m.in. zabrudzenie lub zawilgocenie anteny, spienienie powierzchni cieczy, postępującą korozję lub uszkodzenie izolacji trasy kablowej, zagrożenie przegrzania elektroniki urządzenia. Dzięki temu służby utrzymania ruchu otrzymują dodatkowe i przydatne informacje, umożliwiające podjęcie natychmiastowych działań. W ten sposób maleje ryzyko postoju fragmentu instalacji produkcyjnej np. w cementowni, zakładach nawozowych czy rafinerii.

Jak radar rozpoznaje brudną lub mokrą antenę?

Widmo sygnału mikrofalowego wokół anteny radaru zmienia się z upływem czasu w sposób charakterystyczny, o ile tylko pokrywa się ona nalotem, w tym np. pyłem klinkierowym, drobinami asfaltu, skroplinami kondensatu itd. Wówczas, na krzywej obwiedni echa mikrofalowego zachodzą zmiany niezależnie od tego, kto jest producentem radaru tzn. metamorfozie ulega kształt i pole powierzchni pod tą krzywą w odległości do 1 metra od anteny.

©Endress+Hauser

Pole powierzchni pod krzywą obwiedni echa w pobliżu anteny (kolor zielony), gdy jest ona sucha i czysta.

©Endress+Hauser

Pole powierzchni pod krzywą obwiedni echa w pobliżu anteny (kolor zielony), gdy jest ona zabrudzona asfaltem

Zachowaj ciągłość pomiaru

Jako jedyny na rynku, radar FMR5x analizuje opisane zmiany z wyprzedzeniem informując o zagrożeniu ciągłości pomiaru. Komunikat diagnostyczny pojawia się na wyświetlaczu LCD, na synoptyce w nastawni i binarnym sygnałem elektrycznym przekazywany jest do systemu sterowania. Dzięki temu można wypracować w systemie DCS np. automatyczne uruchomienie przedmuchu czyszczącego/suszącego antenę powietrzem AKP-owskim lub jej wygrzanie elektryczne/parowe w celu usunięcia niepożądanego nalotu z anteny. Powoduje on słabnięcie sygnału mikrofalowego, wysyłanego przez radar do wnętrza zbiornika, co stanowi zagrożenie dla utrzymania ciągłości pomiaru poziomu.

Ponad milion przetworników na całym świecie

Do ponad miliona przetworników poziomu Endress+Hauser w technologii Time-of-Flight (ToF), dostarczonych do instalacji przemysłowych na całym świecie, dołączyła rodzina radarów bezkontaktowych Micropilot Evolution. Składa się na nią siedem bezpiecznych, dokładnych i inteligentnych przetworników – od wykonań ekonomicznych, przez standardowe radary dla typowych aplikacji przemysłowych, aż po zaawansowane sondy 160 bar / 450 °C, w tym również z anteną płaską 6 GHz do pracy w rurach wgłębnych i w naczyniach poziomowskazowych o zmiennej geometrii.

Proszę o kontakt w sprawie radarowych przetworników poziomu Micropilot

Diagnostyka mokrej lub brudnej anteny ©Endress+Hauser