Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Przepływomierz masowy Proline Promass Q do wymagających zastosowań

Przepływomierz Coriolisa o najwyższej dokładności pomiaru strumienia masy, objętości oraz gęstości w warunkach rzeczywistych

W pomiarach rozliczeniowych oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest spełnienie wysokich wymagań jakościowych, dokładność pomiaru odgrywa zasadniczą rolę. Dawniej, osiągnięcie wysokich dokładności było możliwe jedynie w stabilnych warunkach procesowych, przy pomiarze jednofazowych, homogenicznych cieczy. Jak wiemy, w rzeczywistych aplikacjach przemysłowych, w których pracują przepływomierze, tak idealne warunki zdarzają się bardzo rzadko. Przepływomierz Coriolisa Promass Q został opracowany aby nie tracić klasy pomiarowej, w warunkach rzeczywistych instalacji produkcyjnej, panujących w branży nafty i gazu oraz przemyśle spożywczym.

Korzyści

  • Wyjątkowa dokładność pomiaru gęstości i masy w realnych warunkach procesowych.

  • Najszerszy z dostępnych na rynku użyteczny zakres pomiaru strumienia i najniższe straty ciśnienia.

  • Najwyższa dokładność pomiarów w przypadku cieczy zawierających pęcherzyki lub mikropęcherzyki gazu, dzięki opatentowanej, wieloczęstotliwościowej technice wzbudzania drgań układu pomiarowego.

  • Doskonała powtarzalność w przypadku pomiarów rozliczeniowych lub pracy jako wzorzec masy dla innych urządzeń pomiarowych.

  • Najniższa na rynku wrażliwość na zmiany ciśnienia i temperatury procesowej.

  • Mniejsze rozmiary i masa niż w przypadku konkurencyjnych urządzeń.

Promass Q gwarantuje bezkonkurencyjną dokładność w pomiarach przepływu masy, objętości oraz gęstości, w zmiennych, rzeczywistych warunkach procesu:

  • dokładny pomiar w zastosowaniach rozliczeniowych wyrażony w jednostkach masy lub objętości – zgodnie z wymaganiami w przemyśle naftowym i gazowym,

  • najwyższa dokładność pomiaru gęstości oraz stężenia, jako miernik jakości finalnego produktu, np. w przemyśle spożywczym.

©Endress+Hauser

Przetwornik do łatwej intergracji z systemami sterowania

Promass 300/500 zapewnia bezkompromisową wydajność i dokładność. Przetwarzanie sygnału cyfrowego rozpoczyna się już w inteligentnym czujniku i stanowi podstawę pomiaru wielu parametrów procesowych. Jeden czujnik może mierzyć przepływ masy lub objętość, gęstość lub stężenie i temperaturę. Szeroka gama dostępnych protokołów cyfrowych (EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FF, HART, WirelessHart) oraz uniwersalne, konfigurowalne wyjścia analogowe sprawiają, że przepływomierz Promass Q spełnia wszystkie oczekiwania w zakresie łatwej integracji z systemami sterowania spotykanymi w przemyśle.

Technologia Heartbeat — poznaj tętno swojego procesu

Wbudowana diagnostyka oraz Heartbeat Technology zapewniają maksymalny poziom bezpieczeństwa produktu i procesu. Teraz weryfikację przepływomierza można wykonać bez demontażu i przerywania pomiaru. Sprawdzenie całego toru pomiarowego urządzenia pozwala na uniknięcie zbędnych kalibracji. Diagnostyka w trybie ciągłym sprawdza status przepływomierza, sygnalizując stany awaryjne i podając na wyświetlaczu propozycję ich eliminacji.
Koncepcja zarządzania danymi (HistoROM) ułatwia wymianę części i redukuje czas przestoju. Dane wzorcowania oraz parametry przetwornika są zapisywane i automatyczne przywracane po zakończeniu konserwacji.

©Endress+Hauser

Bezprzewodowy dostęp do wszystkich danych urządzenia

Dwukomorowa obudowa przetwornika Proline 300 eliminuje konieczność jej otwierania elektroniki podczas montażu i uruchamiania. W przypadku potrzeby zmiany parametrów lub rozwiązywania problemów, wbudowany serwer WWW pozwala użytkownikowi połączyć się z przepływomierzem z poziomu standardowego laptopa za pośrednictwem przewodu Ethernet lub bezprzewodowo (w przypadku urządzeń obsługujących funkcję WLAN). Dostęp do serwera WWW następuje z poziomu przeglądarki internetowej. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych narzędzi lub oprogramowania. Pełna konfiguracja może się też odbywać przez przez wyświetlacz graficzny z dotykowym interfejsem.

Wieloczęstotliwościowa technika wzbudzania drgań - dla cieczy zagazowanych.

Błędy pomiarowe, niezależnie od tego, czy są wynikiem pożądanego lub przypadkowego uwięzienia gazu w cieczy, należą już do przeszłości. Promass Q został wyposażony w innowacyjne rozwiązanie aktywnej kompensacji, pozwalające na dokładny pomiar cieczy zagazowanych i niejednorodnych. Kompensację w czasie rzeczywistym uzyskano poprzez zastosowanie opatentowanej techniki wzbudzania wieloczęstotliwościowego drgań nazywanej MFT (Multi-Frequency Technology).

Zastosowana technika MFT pozwala dokładnie mierzyć zagazowane ciecze takie jak:

  • lody, twaróg, mleko, miód, dżem itp.

  • Lepkie, ciężkie węglowodory, płyny nasycone gazem itp.

Promass Q — specjalistyczny przepływomierz Coriolisa do dokładnego pomiaru przepływu cieczy dwufazowych (zagazowanych i niejednorodnych)

Heartbeat Technology certyfikat TÜV ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology (certyfikat TÜV): niezawodna weryfikacja i diagnostyka przepływomierza, bez przerywania procesu

Proline Promass Q 300 — przepływomierz masowy Coriolisa ©Endress+Hauser

Proline Promass Q 300 — przepływomierz Coriolisa (wersja kompaktowa)

Proline Promass Q 500 — przepływomierz Coriolisa ©Endress+Hauser

Proline Promass Q 500 — przepływomierz Coriolisa (wersja rozdzielna)