Endress+Hauser dokonuje całkowitego przejęcia firmy Analytik Jena

Pozostali mniejszościowi udziałowcy otrzymują rekompensatę w formie pieniężnej

Wiodący szwajcarski dostawca technologii pomiaru i automatyki Endress+Hauser sfinalizował proces przejęcia niemieckiego dostawcy analitycznej aparatury - firmy Analytik Jena. Pozostałe mniejszościowe udziały firmy Analytik Jena zostały legalnie przeniesione do Endress+Hauser 30 marca 2016 roku, po tym jak weszło postanowienie o rejestracji, które zostało wcześniej przyjęte na walnym zebraniu w lutym. Proces zostanie sfinalizowany wraz z wypłatą uzgodnionej kwoty wszystkim mniejszościowym udziałowcom.

W drodze do całkowitego przejęcia firmy, jako większościowy udziałowiec Endress+Hauser zostało właścicielem znacznej większości udziałów- z pominięciem 3,4% firmy Analytik Jeny. Roszczenie co do pozostałych akcji zostało zgłoszone firmie Analytik Jena we wrześniu 2015 roku. Wyznaczyło to ostatni etap procesu przejęcia firmy, podczas którego niezależny rzeczoznawca ustalił wartość firmy na 13,68 euro za akcję.

Endress+Hauser przejęło kontrolę nad publiczną firmą Analytik Jena AG w 2013 roku, niedawno stając się właścicielem 96,6% udziałów. Celem przejęcia jest ostatecznie znalezienie się po stronie klientów obydwóch firm: zarówno laboratorium jak i procesu, zapewniając wsparcie od rozwoju produktu do samej produkcji. Analytik Jena zatrudnia prawie 1 000 osób na całym świecie zajmujących się podstawową działalnością jaką jest analityczna aparatura i farmaceutyka.

Ściągnij notkę medialną

Główny budynek Analytik Jena w Jenie, Niemcy © Analytik Jena

Endress+Hauser sfinalizowało proces przejęcia specjalistycznego laboratorium analitycznego Analytik Jena AG.

Kontakt