Endress+Hauser wprowadza znaczniki RFID

Znaczniki RFID ułatwiają identyfikację punktów pomiarowych

Dostęp do danych dotyczących wszystkich komponentów systemów AKP jest niezbędny na każdym etapie cyklu życia instalacji. Łatwa i bezpieczna identyfikacja punktów pomiarowych - a czasami są ich setki - pozwala uniknąć długotrwałych przestojów instalacji i błędów podczas akwizycji danych. Słaba czytelność lub niewłaściwie umieszczenie tabliczek znamionowych często utrudnia lub wręcz uniemożliwia ich identyfikację. Poprawna identyfikacja w niezwykle trudnych warunkach środowiska często zajmuje bardzo dużo czasu. Wtedy wygodnym rozwiązaniem jest zastosowanie znaczników RFID.

Korzyści

  • Łatwa identyfikacja - Można identyfikować urządzenia będące poza zasięgiem wzroku nawet wtedy, gdy ich tabliczka znamionowa jest zupełnie nieczytelna

  • Łatwy dostęp - Dostęp do całej dokumentacji bezpośrednio na obiekcie za pośrednictwem aplikacji Endress+Hauser Operations lub komunikatora Field Xpert SFX 370

  • Otwarty standard - Standard NFC (Near Field Communication - komunikacja bliskiego zasięgu) jest powszechnie stosowany i obsługiwany przez większość urządzeń mobilnych

Znacznik RFID to klucz do wszystkich istotnych informacji

odczyt danych ze znacznika za pomocą aplikacji Endress+Hauser Operations na smartfony ©Endress+Hauser

Znacznik RFID (identyfikacja za pośrednictwem fal radiowych) wykorzystuje powszechnie stosowaną technologię NFC. Jest to urządzenie pasywne, nie wymaga licencji i jest dostępne na całym świecie. Znaczniki RFID pozwalają na wygodną i bezpieczną identyfikację punktów pomiarowych. Jeśli urządzenie mobilne jest wyposażone w technologię NFC, tabliczka znamionowa nie musi być w bezpośrednim zasięgu wzroku. Dzięki integracji tego otwartego standardu komunikacyjnego, znaczniki RFID będą mogły być stosowane także w przyszłości, a do odczytu będzie wykorzystywane coraz więcej urządzeń.

Dokumentacja techniczna w formie elektronicznej dostępna na obiekcie

Dzięki współpracy z aplikacją aplikacja Operations i komunikatorem Field Xpert SFX370, dokumentacja techniczna części zamiennych dla dowolnego punktu pomiarowego jest dostępna bezpośrednio na obiekcie. Ułatwia to pracę przez cały cykl życia produktu. Niższe są szczególnie koszty instalacji, uruchomienia i konserwacji. Audyt zasobów instalacji oferowany przez Endress+Hauser pozwala na wyposażenie w znaczniki RFID nie tylko urządzeń produkcji Endress+Hauser, ale także punktów pomiarowych innych producentów.

Znacznik RFID przymocowany do przetwornika pomiarowego ©Endress+Hauser

Znacznik RFID przymocowany do przetwornika pomiarowego

Wersja znacznika RFID do stref niezagrożonych wybuchem ©Endress+Hauser

Wersja do stref niezagrożonych wybuchem

Wersja znacznika RFID do stref zagrożonych wybuchem ©Endress+Hauser

Wersja do stref zagrożonych wybuchem

Komunikator Field Xpert SFX370 z modułem NFC ©Endress+Hauser

Komunikator Field Xpert SFX370 z modułem NFC

Do pobrania