Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Pomiary paliw stałych z uwzględnieniem bezpieczeństwa przeciwwybuchowego

Pomiary Endress+Hauser w zasobnikach przykotłowych w elektrowni lub elektrociepłowni

Do każdej MWh energii pozyskanej z takiego współspalania wytwórca energii otrzymuje dopłatę ok. 250 złotych, która w rachunku łącznym znacząco poprawia jego wyniki finansowe. Jednocześnie, produkcja 1 MWh energii elektrycznej jest źródłem emisji prawie 1 tony CO2, co oznacza konieczność zakupu pozwolenia emisyjnegob o wartości ok. 200 złotych. Oznacza to, że inwestycja w przystosowanie kotłów energetycznych zasilanych paliwem stałym do współspalania biomasy, dająca w świetle prawa instalację bezemisyjną, przynosi dalsze korzyści dla wytwórcy energii.

Korzyści

 • Prosonic S

  bezkontaktowe monitorowanie instalacji nawęglania,

  sygnalizacja poziomów pośrednich, minimalnego i maksymalnego,

  uśrednianie pomiaru z wielu czujników,

  doświadczenie E+H w dobieraniu czujnika z zapasem sygnału akustycznego do zapylenia w bunkrze i z pozycjonerem osi emisji akustycznej

 • Micropilot M

  bezkontaktowy, bezobsługowy pomiar zmniejsza koszty eksploatacji,

  wbudowane złącze do czyszczenia pneumatycznego anteny, przydatne w warunkach intensywnego zapylenia w bunkrze,

  wbudowany pozycjoner anteny dla uzyskania właściwego odbicia sygnału od nierównej powierzchni usypu w zasobniku przykotłowym,

 • Solicap M

  wysoka trwałość (siły zrywające 30/60 kN) i brak części ruchomych,

  łatwy montaż i uruchomienie,

  dwustopniowe zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi na elektrodzie,

  funkcja regulacji dwupołożeniowej,

  unikatowa odporność na drgania instalacji,

  atest SIL2

 • Gammapilot M

  bezinwazyjna, wygodna sygnalizacja poziomu,

  bardzo wysoka trwałość i dyspozycyjność pomiaru,

  atest SIL2,

  wysoka rozdzielczość wykrywania mocy dawki: odporność na osady i nawisy obserwowane na ścianach bunkra,

  nadzór E+H: projekt, uzgodnienia z PAA, montaż, uruchomienie, przeglądy okresowe, utylizacja izotopu

 • Gammapilot M – sygnalizator pustego zasobnika

  kompaktowy detektor scyntylacyjny o wysokiej czułości, który pozwala na używanie materiałów izotopowych o 10-krotnie mniejszej aktywności. Stosowany do bezpiecznego i bezkontaktowego wykrywania pustego bunkra węglowego
  z użyciem trwałego izotopu cezu o przydatności 10-15 lat.

Wymagania odnośnie bezpieczeństwa przygotowania i podawania paliw stałych

Eksploatacja instalacji przykotłowych przygotowania do spalania paliwa stałego z udziałem biomasy to oprócz ww. korzyści również poważne wyzwanie dla zagwarantowania bezpieczeństwa ludzi. O ile wieloletnie doświadczenie branży w zakresie przygotowania węgla kamiennego, brunatnego pozwala na właściwą, bezwypadkową pracę instalacji, o tyle wprowadzenie i przystosowanie biomasy do współspalania z węglem zrodziło nowe zagrożenia, o czym świadczą wypadki w krajowej energetyce.

Niezwykle ważne jest rozpoznanie wymagań Dyrektywy nr 99/92/UE oraz zaleceń PIP w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań technicznych ochrony przeciw wybuchom pyłów, które są zagrożeniem dla zdrowia i życia pracowników.

Przygotowanie i podawanie węgla z dodatkiem biomasy

Węgiel jest składowany w elektrowni/elektrociepłowni na składowiskach przyblokowych. Tam również coraz częściej pojawia się biomasa w formie peletów. Wciąż rzadkie przypadki to odrębne instalacje przygotowania biomasy, w skład których wchodzą silosy magazynowe, rurociągi transportowe, instalacje mielenia peletów i wprowadzania pyłu do palników kotła.

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

W krajowych obiektach energetycznych węgiel z dodatkiem biomasy najczęściej podaje się do bunkrów i dalej do młynowni. Otrzymana w ten sposób mieszanina pyłu węglowego pochodzącego z biomasy, zostaje skierowana do kotła, gdzie następuje jej spalanie.

Pomiary w zasobnikach przykotłowych

[1] Prosonic S – ultradźwiękowy pomiar poziomu napełnienia

Prosonic S jest ultradźwiękowym układem Endress+Hauser do ciągłego, bezkontaktowego pomiaru poziomu kruszyw, materiałów sypkich i cieczy. Dostępne są przetworniki dla 1 lub 2 czujników oraz przetwornik wielokanałowy dla 5 lub 10 czujników.

[2] Micropilot M – mikrofalowy pomiar poziomu napełnienia

Przetwornik poziomu E+H Micropilot M dokonuje bezkontaktowego pomiaru poziomu kruszyw i materiałów sypkich z możliwością pneumatycznego czyszczenia anteny. Zakłócenia podczas napełniania i kąt usypu medium nie utrudniają pomiaru. Dynamika sygnału 26 GHz w radarach Micropilot M to ponad 110 dB, dzięki czemu pomiar jest stabilny i powtarzalny.

[3] Solicap M – pojemnościowy sygnalizator przepełnienia:

Sonda Solicap M jest przeznaczona do sygnalizacji poziomu materiałów sypkich i gruboziarnistych. Jest trwałym, odpornym na ścieranie, duże siły wzdłużne i naprężenia boczne sygnalizatorem poziomu minimalnego lub maksymalnego w bunkrze węglowym.

©Endress+Hauser
schemat przykotłowej instalacji ©Endress+Hauser
 • Produkty podstawowe

 • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty standardowe

 • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty zaawansowane

 • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty specjalistyczne

 • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia