Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Bezpieczeństwo pomiaru mętności i gwarancja braku strat wody lub produktu

Coraz wyższe wymogi odnośnie monitoringu procesu produkcji wody na każdym jego etapie

Nasz najnowszy czujnik Turbimax CUS52D monitoruje mętność wody pitnej oraz procesowej bezpośrednio w rurociągu. Dzięki temu zapewnia pewny pomiar mętności każdej kropli tej niezwykle cennej cieczy z laboratoryjną dokładnością. Zarówno funkcja samooczyszczania dla bezobsługowego pomiaru, jak i opcjonalny, inteligentny system czyszczący ultradźwiękami, czynią z urządzenia stabilny i rzetelny zestaw pomiarowy w procesach np. uzdatniania wody. W skrajnych przypadkach, przekroczenia mętności mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia konsumentów – czyli nas samych. Dlatego warto mieć najwyższą pewność jakości pomiaru.

Korzyści

  • Bardzo dokładne i rzetelne wartości pomiarowe dla monitoringu jakości wody – nawet przy najniższych wartościach mętności

  • Wyeliminowane straty produktu dzięki higienicznej budowie (pomiar inline)

  • Od czyszczenia ultradźwiękami po pułapkę na pęcherzyki: praktyczne rozwiązanie automatycznego czyszczenia i odgazowania medium pozwalają na bezobsługową pracę urządzenia

  • Inteligentny projekt weryfikacji i kalibracji: całkowicie bezpieczna, pozbawiona płynów i formazyny weryfikacja wskazań sondy

  • Duża elastyczność, łatwa obsługa: jeden czujnik dla wielu punktów pomiarowych

Wyniki pomiarów jak w laboratorium

Turbimax CUS52D mierzy zmętnienie dokładnie i rzetelnie (zgodnie z ISO 7027) – nawet w najbardziej czystej wodzie. O ile dokładność jest niemal niezależna od sposobu instalacji, ten czujnik może być zastosowany od wejścia do wyjścia w technologicznym ciągu produkcji wody, w każdym istotnym punkcie pomiarowym. Zastosowanie czujnika inline daje możliwość ciągłego monitoringu jakości wody z dokładnością, która pozytywnie zaskakuje nawet w porównaniu z pomiarami laboratoryjnymi.

©Endress+Hauser

Pomiary mętności bez strat produktu

Dzięki higienicznej budowie czujnik CUS52D może być montowany bezpośrednio w rurociągu. Rozwiązanie to eliminuje potrzebę kosztownych by-passów, a także gwarantuje, że nie będzie więcej strat wody, czy innych mierzonych mediów. Co więcej, błyskawiczny czas odpowiedzi czujnika znacznie poprawia skuteczną kontrolę prowadzonych procesów. Cyfrowa technologia Memosens wraz z kalibracją dostępna jest jako standard by jeszcze szybciej zintegrować nasze rozwiązanie. W przypadku potrzeby instalacji na bypassie, dedykowane armatury przepływowe CUA252 lub CUA262 znacznie upraszczają adaptację i integrację w punktach pomiarowych.

©Endress+Hauser

Bezobsługowość pomiarów

Obecność pęcherzyków powietrza lub zanieczyszczeń to codzienne wyzwania w pomiarach mętności. Dzięki naszej nowej sondzie już nie! Specjalna konstrukcja minimalizuje powstawanie biofilmu oraz osadzanie się cząstek. Możliwość pracy pod ciśnieniem do 10 bar, skutecznie hamuje aktywność pęcherzyków. Opcjonalna pułapka na pęcherzyki powietrza wszystkie eliminuje, sprawiając, że pomiar jest wyjątkowo stabilny. W wyjątkowo trudnych przypadkach, system czyszczenia ultradźwiękowego CYR52 usuwa zanieczyszczenia bez konieczności przerywania procesu. Wszelkie czynności konserwacyjne mogą zostać zaplanowane, a pomiary zostaną wykonane bezobsługowo.

Inteligentna weryfikacja i kalibracja

Bezpieczeństwo zawsze jest najwyższym priorytetem. Mając to na uwadze dział badawczo-rozwojowy firmy Endress+Hauser opracował niezwykle przydatne wzorce referencyjne mętności CUY52 dla czujników Turbimax CUS52D. Używając tych wzorców, sondy mogą być weryfikowane i kalibrowane bez żadnego ryzyka. Dzięki temu, ani pracownicy, ani medium, nie mają styczności ze szkodliwymi substancjami, np. formazyną. Stałe wzorce referencyjne są łatwe w użyciu i zapewniają rzetelne oraz stabilne wyniki pomiarów przy każdym stopniu mętności.

Przekonaj się jak dobrze działa nasz czujnik CUS52D! Skontaktuj się z nami, wypełnij formularz zgłoszeniowy do testów.

Przetestuj czujnik CUS52D!

©Endress+Hauser