Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Popraw jakość produktu dzięki pomiarom bezpośrednio w procesie produkcyjnym

Uzupełnij pracę laboratorium o pomiary ciągłe – bez pobierania próbki

Pomiary inline są dostępne dla większości parametrów w przemyśle spożywczym i mierzą wartości typowe, dotychczas analizowane w laboratoriach zakładowych.

Analizy laboratoryjne

Wiele zakładów spożywczych kontroluje jakość produktu, wykonując analizy laboratoryjnej wybranych parametrów. Próbki są zbierane ręcznie z różnych punktów procesu. Pracownicy laboratorium okresowo pobierają próbkę, wracają do miejsca z urządzeniami stacjonarnymi i przeprowadzają analizę. Operatorzy i personel obsługujący proces dokonują korekty i wprowadzaj poprawki np. do systemu dozowania. Analizy wykonywane przez laboratorium nie podają wyników w czasie rzeczywistym. Czynności są bardzo pracochłonne i istnieje możliwość wystąpienia błędów.

©Endress+Hauser

Pomiary inline czyli pomiary w procesie, bez pobierania próbek

Pomiar zrobiony bezpośrednio w procesie pozwala wykryć nagłe odchyłki oraz podjąć natychmiastowe działania, mogące uratować partię produktu. Dzięki automatyzacji zakładu można zdecydowanie łatwiej utrzymać wysoką jakość produktu. Endress+Hauser dostarcza urządzenia do pomiarów inline, za pomocą których w przemyśle spożywczym można dokonać pomiarów:

 • Przepływ masowy (do precyzyjnego określania ilość dozowanych składników)

 • Gęstość, oBrix, oPlato, oBaume (zawartość cukru, brzeczki),

 • Stężenie (alkoholu lub % części stałych)

 • pH (również elektrodami nieszklanymi)

 • Lepkość

 • Przewodność elektrolityczna

 • Tlen rozpuszczony

Na czym polega innowacyjność rozwiązań Endress+Hauser?

Same pomiary inline nie są niczym nowym, gdyż dostępne są od kilku lat i znajdują zastosowanie w tradycyjnym sterowaniu procesami. To, co zwiększa dziś ich niezawodność to nowe funkcje i możliwości

©Endress+Hauser

 • Łatwa integracja: wyjścia cyfrowe np. EtherNet/IP, Profibus, Fundation Fieldbus i HART ułatwiają integrację urządzenia w systemie automatyki. Komunikacja cyfrowa pozwala na uzyskanie wielu parametrów z pojedynczego urządzenia.

 • Prosta kalibracja: cyfrowe czujniki z technologią Memosens pozwalają na przeprowadzenie kalibracji w dowolnym miejscu, również poza procesem.

 • Higieniczna konstrukcja: nowoczesna aparatura jest zgodna z normami EHEDG oraz 3-A i

 • Jedno narzędzie – wiele pomiarów: urządzenia mierzą wiele parametrów, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania różnych przyrządów

 • Wbudowana diagnostyka