Magazynowanie olejów rozpałkowych

Jak odpowiednio dobrać przetworniki poziomu?

W instalacjach rozpałkowych używane są palniki kombinowane. W celu rozpoczęcia i/lub podtrzymywania spalania węgla w kotle, w palniku podtrzymującym stosuje się olej ciężki (np. mazut) jako środek poprawiający proces spalania.
Precyzyjny pomiar masy (w kg/h) jest wymagany do jego dokładnego dozowania i sterowania procesem spalania. Ze względu na normy emisyjne i procedurę pozyskania świadectwa kogeneracji, ilość zużytego mazutu powinna być dokładnie mierzona i dokumentowana na potrzeby audytów. Ponadto, nadwyżki olejów rozpałkowych są często sprzedawane na zewnątrz elektrowni lub elektrociepłowni.

W zbiornikach magazynowych z mazutem stosuje się radarowe przetworniki poziomu Micropilot M FMR240 ze świadectwem wzorcowania, jeżeli pomiary są realizowane dla potrzeb wewnętrznej inwentaryzacji. Dokładność pomiaru ± 3 mm jest wystarczająca do takiego zadania, zaś wysoka dynamika sygnału mikrofalowego sięgająca 90 dB gwarantuje skuteczny pomiar w zbiornikach o wysokości nawet powyżej 10 m i w przypadku pojawiania się wilgoci na antenie radaru.

Jeżeli zbiorniki mazutowi tworzą skład podatkowy, wówczas rozliczanie przyjmowania i wydawania masy mazutu wymaga uprzedniej kontroli metrologicznej typu zbiornika i jego zatwierdzenie przez Główny Urząd Miar (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22.01.2008 sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych, Dz.U. z dnia 08.02.2008, Nr 21, Poz. 125).

Aparatura pomiarowa, stosowana na takim zbiorniku, to przetwornik radarowy Micropilot S FMR533 z anteną paraboliczną, termometr Prothermo NMT539, czujnik zabezpieczenia zbiornika przed przelaniem Liquiphant M oraz hydrostatyczny miernik gęstości Cerabar S lub Deltabar S. Komplet tych urządzeń wraz ze stacją inżynierską Endress+Hauser do wizualizacji i raportowania ruchu w składzie podatkowym posiada niezbędną dokumentację metrologiczną oraz zatwierdzenia typów, inwestor otrzymuje pełne rozwiązanie kontrolno-pomiarowe dla zbiorników składu podatkowego mazutowni od jednego dostawcy - Endress+Hauser - z krajowymi, pisemnymi referencjami.

magazynowanie olejów rozpałkowych ©Endress+Hauser