Przenośny przetwornik pomiarowy dla przemysłu spożywczego

Liquiline To Go to wieloparametrowy, przenośny przetwornik do pomiaru pH, przewodności elektrolitycznej i tlenu rozpuszczonego. Sprawdzaj parametry próbek za pomocą tych samych czujników, jakie znajdują się w procesie i uzyskaj pełną zgodność wartości mierzonych.

Ciągła kontrola procesu produkcyjnego

Liquiline To Go doskonale sprawdza się w laboratoriach zakładowych, gdzie często przeprowadza się kontrole jakości produkcji. Może on być również używany do weryfikacji pomiarów bezpośrednio na instalacji. Współpraca przetwornika Liquiline To Go z czujnikami w technologii Memosens pozwala na bezpieczną pracę – wszystkie sygnały są transmitowane w sposób cyfrowy za pomocą bezstykowego złącza indukcyjnego.

Uzyskaj pełną zgodność pomiarów procesowych i laboratoryjnych

©Endress+Hauser

Gdy próbka pobierana do analizy laboratoryjnej jest oznaczana różnymi czujnikami (innymi niż w procesie), najczęściej prowadzi to do niezgodności wyników. Przenośny przetwornik Liquiline To Go pozwala na podłączenie tych samych czujników w warunkach laboratoryjnych, jakie są używane w procesie. Dzięki temu wszelkie rozbieżności zostają wyeliminowane. Liquiline To Go zapisuje dane pomiarowe i przechowuje je w pamięci.

Zastosowanie Liquiline To Go

  • Okresowa kontrola parametrów jakości, które charakteryzują produkt (np. pH lub tlen rozpuszczony)

  • Pomiary w trudnych warunkach procesowych

  • Pomiary na przyzakładowej oczyszczalni ścieków

©Endress+Hauser

Do pobrania