Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Aplikacja ExiCalculator

W jaki sposób dobierasz właściwą długość trasy kablowej zapewniającą bezpieczeństwo układu dwuprzewodowego?

Dzięki aplikacji ExiCalculator obliczenie dokładnej długości trasy kablowej zapewniającej bezpieczeństwo układów dwuprzewodowych w strefach zagrożonych wybuchem jest znacznie łatwiejsze i szybsze. Po pierwsze do bazy danych aplikacji wprowadzonych jest dwanaście parametrów z trzech komponentów Endress+Hauser, zapewniając podstawowe informacje potrzebne do wykonania obliczenia. Po drugie aplikacja pozwala podejmować świadome decyzje w zakresie bezpiecznego dobierania parametrów przewodów. Po trzecie możliwe jest wydrukowanie potwierdzenia w postaci certyfikatu.

Korzyści

  • Oszczędzaj czas, eliminując ręczne wykonywanie czasochłonnych obliczeń

  • Uzyskaj dostęp do kompletnej bazy danych: dwanaście parametrów z trzech komponentów

  • Bezpośrednio z aplikacji możesz wydrukować potwierdzenie, że układ dwuprzewodowy jest bezpieczny

Jest szybka, łatwa w obsłudze i darmowa!

Pobierz aplikację ze sklepu Google Play Store lub Apple App Store i zadbaj o zwiększenie bezpieczeństwa!

Aplikacja ExiCalculator dla iOS i Android ©Endress+Hauser