Niezawodny. Bezpieczny. Ekonomiczny.

Hydrostatyczny pomiar poziomu wolny od kapilar i rurek impulsowych.

Pomiar różnicy ciśnień jest jedną z najczęściej wykorzystywanych technik pomiaru poziomu cieczy. Odporność na duże zapienienie, falowanie powierzchni czy ruch mieszadła daje ogromną przewagę nad przetwornikami bezkontaktowymi wykorzystującymi technikę radarową lub ultradźwiękową. Jednak tradycyjne układy pomiaru różnicy ciśnień z rurkami impulsowymi lub kapilarami posiadają również wady, które eliminuje nowoczesne rozwiązanie elektrycznego pomiaru różnicy ciśnień.

Korzyści

  • Nie wymaga specjalnych warunków montażowych, nawet przy występowaniu próżni w procesie

  • Montaż przetwornika w dowolnym miejscu, które będzie bezpieczne i łatwo dostępne dla obsługi

  • Ekonomiczna koncepcja części zamiennych i konserwacji (w przypadku uszkodzenia modułu czujnika lub przewodu, należy wymienić tylko uszkodzony element systemu)

  • Łatwy i intuicyjny montaż przez jednego technika

  • Deltabar FMD72 przeciwdziała wielu wadom układów mechanicznych z rurkami impulsowymi lub z kapilarami, czego wynikiem jest zwiększona dostępność procesu, większa niezawodność, zmniejszona ilość zagrożeń bezpieczeństwa procesu oraz zminimalizowane całkowite koszty posiadania pomiaru

  • Rozsądna konstrukcja i architektura Deltabar FMD72 pozwala na łatwy i szybki montaż , bezobsługową pracę oraz dopracowaną koncepcję części zamiennych. Zmiana techniki pomiaru w procesie nie wiąże się z ryzykiem, ponieważ wykorzystane są sprawdzone czujniki i elektronika, które wykorzystano w nowy innowacyjny sposób.

Elektryczny pomiar różnicy ciśnień Deltabar FMD72 jest rozwiązaniem wykorzystującym sprawdzone komponenty. Zastosowanie czujników ciśnienia Cerabar oraz elektroniki przetworników Deltabar pozwoliło stworzyć przetwornik elektrycznej różnicy ciśnień oferujący mnóstwo korzyści. Deltabar FMD72 zbudowany jest z dwóch modułów czujnika ciśnienia połączonych przewodami elektrycznymi z pojedynczym przetwornikiem. Układy mechaniczne wykorzystujące rurki impulsowe i kapilary posiadają problemy związane z zatykaniem, zamarzaniem, parowaniem cieczy w rurce pomiaru nadciśnienia oraz wpływem zmian temperatury otoczenia na dokładność pomiaru

Redukcja błędów temperaturowych

Wzrost lub spadek temperatury wpływa na rozszerzalność cieplną cieczy wypełniającej kapilary. Z uwagi na ograniczoną pojemność kapilar wzrost objętości cieczy powoduje wzrost ciśnienia niezależnie od zmian poziomu. Wpływ temperatury na dokładność systemu z kapilarami jest jeszcze większy, jeżeli różnica temperatury między stroną wysokiego ciśnienia i niskiego ciśnienia jest znacząca.Deltabar FMD72 usuwa do 95% błędu pomiarowego ponieważ sygnał pomiarowy przesyłany jest elektrycznie z czujników do przetwornika.Użytkownik zyskuje pomiar odporny na zmianę temp. otoczenia oraz różnice temperatury pomiędzy stronami wysokiego i niskiego ciśnienia.

Brak problemów z rurkami impulsowymi

Układ pomiaru różnicy ciśnień z rurkami impulsowymi wymaga ciągłej obsługi i sprawdzania czy jest szczelny. Brak kontroli może być przyczyną postoju. Czy można na 100% uniknąć ryzyka wystąpienia tych problemów ? Jeżeli odpowiedź brzmi nie, to układ wolny od powyższego ryzyka jest bardziej niezawodnym rozwiązaniem. Przetwornik elektrycznej różnicy ciśnień Deltabar FMD72 jest wolny od rurek impulsowych i jest nawet 10 krotnie bardziej niezawodny. Z uwagi na cyfrową transmisję sygnałów ciśnienia z czujników do przetwornika nie ma konieczności stosowania odwadniaczy lub zbiorników kondensacyjnych.

Wieloparametrowa kontrola procesu

Dzięki możliwości odczytu dodatkowych wartości procesowych z jednego urządzenia użytkownik zyskuje możliwość usprawnienia kontroli procesu. FMD72 oprócz wartości analogowej na wyjściu prądowym pozwala na odczyt za pomocą protokołu HART® do czterech wartości pomiarowych np. poziomu, różnicy ciśnień, nadciśnienia, temperatury. Użytkownik uzyskuje informacje przydatne w zaawansowanej konserwacji. Informacja o nadciśnieniu może być wykorzystana do zwiększenia bezpieczeństwa. Wieloparametrowy przetwornik FMD72 redukuje koszty inwestycyjne potrzebne do uzyskania takich samych informacji za pomocą pojedynczych przyrządów pomiarowych.

Deltabar FMD71 z czujnikami ceramicznymi ©Endress+Hauser
Deltabar FMD72 - system elektrycznej różnicy ciśnień z czujnikami krzemowymi i metalowymi membranami ©Endress+Hauser