Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Bezpieczeństwo pracy pomp na instalacji chemicznej

Poprawnie dobrane oprzyrządowanie pomiarowe dla systemów pompowych pomaga w obniżaniu ryzyka usterek i awarii

Pracę zakładu syntezy chemicznej lub rafinerii trudno wyobrazić sobie bez udziału tysięcy pomp. Zużywają one dużo energii, są kosztowne w naprawach lub w przebudowie. Od niezawodności pomp zależy przesyłanie rurociągami, załadunek i rozładunek półproduktów, wyrobów gotowych i cieczy użytkowych. Uzupełnienie systemów pompowych o kilka czujników pomiarowych sprawi, że z wyprzedzeniem odkryjesz warunki sprzyjające usterkom pomp. Tym samym poprawisz dostępność pomp i bezpieczeństwo ich pracy. W efekcie zwiększysz też ochronę ludzi, którzy poruszają się w pobliżu systemów pompowych.

Większość dostawców systemów pompowych nie uzupełnia swoich produktów o czujniki do monitorowania warunków pracy pomp. Oprzyrządowanie diagnostyczne sprowadza się zwykle do czujnika statusu pracy pompy. Dostarcza on podstawowej informacji do systemu sterowania w formie „pompa włączona/pompa wyłączona”. To wystarczy do regulacji natężenia przepływu cieczy.

Czujniki pomiarowe, które służą monitorowaniu pracy pomp

Niezawodność pracy pomp na instalacji o podwyższonym ryzyku działania zależy od ciśnienia, temperatury, wartości przepływu chwilowego i zjawiska suchobiegu. Są to cenne informacje, które pomagają w zarządzaniu ryzykiem pojawienia się usterek. Ich skutki w postaci wycieku cieczy toksycznej, pożaru lub wybuchu mogą być negatywne dla personelu, środowiska naturalnego i wizerunku Twojego pracodawcy. Dlatego do oceny kondycji pracy pompy stosuje się przepływomierz, przetworniki ciśnienia i termometr, które dostarczają Tobie w sposób ciągły niezbędnych informacji. Przyrządy te mogą być zamontowane w systemie pompowym na stałe lub tymczasowo.

©Endress+Hauser

Ochrona przed suchobiegiem pomp tłoczących ciecze niebezpieczne

Tlenek etylenu to ciecz niebezpieczna dla ludzi i środowiska. Próba rozpoznania suchobiegu pompy ją tłoczącej przez pomiar temperatury korpusu jest ryzykowna. Reakcja automatyki zabezpieczeniowej może być opóźniona i dojdzie do wybuchu. Uniknięcie obrażeń ludzi i kosztów usunięcia skutków wypadku jest możliwe niewielkim nakładem środków. Użyj sygnalizatora wibracyjnego Liquiphant do wykrycia suchobiegu pompy. Łatwość i szybkość montażu sygnalizatora to jego cenne zalety. Bezobsługowość i dopuszczenie do pracy w obwodach ESD obniżają ryzyko awarii.

Sygnalizatory wibracyjne Liquiphant - Po pierwsze bezpieczeństwo

Sprawdzony w 3,5-milionach zastosowań sygnalizator wibracyjny Liquiphant jest doskonałym urządzeniem, które pozwoli Ci zapobiec kryzysowym sytuacjom, związanym z pracą systemów pompowych:

  • druga linia obrony przed dyfuzją toksyczną oraz wykrywanie korozji, wytarcia, osadu lub usterki mechanicznej czujnika podnoszą bezpieczeństwo

  • dopuszczenie SIL3 wg PN-EN 61508/61511 do pracy w obwodach automatyki zabezpieczeniowej obniżającej ryzyko awarii systemu pompowego

  • łatwość montażu i bezobsługowość sprawiają, że praca służb utrzymiania ruchu jest spokojniejsza

Przeczytaj w światowej prasie fachowej o ochronie pomp przed suchobiegiem

Sygnalizator poziomu Liquiphant zabudowany w ścianie zbiornika ©Endress+Hauser

Sygnalizator poziomu może być montowany w pobliżu dna zbiornika, aby uchronić pompę opróżniającą przed kawitacją i suchobiegiem.

Wykrywanie suchobiegu pompy ©Endress+Hauser

Liquiphant jako sygnalizator suchobiegu pompy.

Zdalne monitorowanie pracy pomp z poziomu sterowni (przewodowo lub bezprzewodowo) ©Endress+Hauser

Za pomocą stacji operatorskiej lub dedykowanego komputera diagnostycznego inżynier utrzymania ruchu ma bezpośredni dostęp ze sterowni do informacji o kondycji systemów pompowych, jakie są dostarczane przez inteligentne urządzenia pomiarowe Endress+Hauser.