Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Więcej niż SIL — podstawą kontroli ryzyka jest niezawodność

Niezawodna konstrukcja urządzeń zapewnia większą dokładność pomiarów i zmniejsza ryzyko

Niezawodna aparatura kontrolno-pomiarowa stanowi podstawę każdego systemu do zarządzania procesami. Urządzenia Endress+Hauser o bezpiecznej konstrukcji zmniejszają ryzyko w zakresie systemów do kontroli procesów i zastosowań związanych z bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo jest dla nas kwestią nadrzędną — jego podstawą są bezpieczne procesy projektowania i produkcji oparte na certyfikowanych produktach, pracownikach i procesach.

Korzyści

  • Produkty: odpowiednio opracowane i niezależnie oceniane urządzenia SIL

  • Procesy: intensywnie realizowany proces zapewniania bezpieczeństwa funkcjonalnego

  • Personel: kompetentni specjaliści ds. bezpieczeństwa funkcjonalnego

  • Ochrona środowiska: strategiczne zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym i ciągła poprawa

Certyfikowane produkty zwiększają bezpieczeństwo i dyspozycyjność

Od 1999 r. stale opracowujemy nowe produkty — obecnie posiadamy najszerszą ofertę urządzeń do zastosowań związanych z bezpieczeństwem o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa do SIL3.

Sondy do pomiaru poziomu oparte na zasadzie czasu przelotu, wibracyjne sygnalizatory poziomu oraz hydrostatyczne czujniki poziomu to przykłady naszych produktów, które spełniają wymogi normy PN-EN 61508 i zostały poddane niezależnej ocenie przez TÜV Rheinland. Funkcje, takie jak automatyczna diagnostyka i testy kontrolne, zwiększają bezpieczeństwo procesów i dyspozycyjność zakładu.

Systematyczna poprawa dzięki certyfikacji personelu i procesów

Nasz certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym zapewnia zasady zachowania jakości i bezpieczeństwa, które pozwalają na stałą i systematyczną weryfikację i poprawę. W zakresie rozwoju sprzętu i oprogramowania wdrożyliśmy ustandaryzowane procedury pozwalające na uniknięcie błędów systematycznych i kontrolowanie przypadkowych awarii. Wymagania i ograniczenia mające zastosowanie do urządzeń z certyfikacją SIL są jasno opisane w instrukcjach bezpieczeństwa produktów. Zostały one sprawdzone na podstawie wielu różnych testów i umożliwiają dobór urządzeń zabezpieczających zgodnie z normą PN-EN 61511.

Bezpieczeństwo w przypadku awarii urządzeń

Nasz zespół ds. badań i rozwoju systematycznie opracowuje urządzenia pomiarowe z certyfikacją na poziomie do SIL3. Uwzględniane są również zabezpieczenia na wypadek awarii urządzenia. Przykładowo w przypadku Liquiphant FailSafe ponad 100 000 godzin roboczych, symulowano i przeprowadzono próby 500 000 uruchomień oraz 1,7 mln żądań. Utworzono ponad 14 000 studiów przypadku i sporządzono ponad 2500 dokumentów w celu zweryfikowania możliwości czujnika — jeszcze przed wprowadzeniem urządzeń do sprzedaży!

©Endress+Hauser

Integralność układów mechanicznych zmniejsza ryzyko podczas obsługi

Podczas projektowania i wytwarzania produktów nasi specjaliści opierają się na jasnych zasadach i obliczeniach, często określonych w normach, takich jak PN-EN lub ASME. Dobór odpowiednich materiałów dla określonej branży i zastosowań jest równie ważny jak wirtualne symulacje, praktyczne próby naprężeń lub badania metodą elementów skończonych. Uszczelnienia, w tym uszczelnienia pojedyncze, podwójne lub fabryczne, są zapewniane za pomocą złożonych konstrukcji mechanicznych. Próby, takie jak badania metodą pozytywnej identyfikacji materiałów, są równie ważne jak identyfikacja materiałów lub dokumentacja procesów spawania.